Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


6.4.2024
Sympozium Radiologie hrudníku 2024 - odborný program.
6.4.2024
Paprsky Vysočiny 2024 - odborný program.
24.3.2024
XIII. motolský den zobrazování v dětské radiologii - informace a on-line registrace.
23.3.2024
Sympozium MOST 24 - zveřejněn odborný program.
23.3.2024
XXX. Jarní setkání Loket 2024 memoriál prof. Miroslava Rysky a 22. Postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP - upgrade pozvánky.
3.3.2024
Paprsky Vysočiny 2024 - informace a on-line registrace.
18.2.2024
MOST 2024 (Mezioborové sympozium o srdeční tomografii) - informace a on-line registrace.
23.1.2024
Informace a on-line registrace na Sympozium Radiologie hrudníku 2024 v Čeladné.
17.1.2024
Odborná schůze České neuroradiologické společnosti (téma Neurodegenerativní onemocnění).
13.1.2024
Vážené kolegyně/kolegové,
jako předseda RS vás všechny, členy ESR, chci požádat o volby do ESR na pozici 2nd Vice-President. Voleb se účastní dr. Mathias Prokop, nyní z Holandska, původem ale z Liberce.

Myslím, že by z praktických a politických důvodů nebylo špatné ho ve volbě podpořit - jeho vizitka a program ke stažení níže.
Jednoduše, volební podporou můžeme podpořit postavení naší společnosti.

Přeji hezký den všem.
M. Roček

https://www.myesr.org/about/esr-electronic-elections/
Motivation and Biography pdf

14.12.2023
Zápis z plenární schůze RS ČLS JEP konané v rámci 44. Českého radiologického kongresu v Praze 9.10.2023
4.12.2023
Zápis ze schůze výboru a RK RS ČLS JEP 14.11.2023.
3.12.2023
Kurz sonografie 2024 - odborný program.
19.11.2023
Zpráva o činnosti Sekce pediatrické radiologie za rok 2023.
31.10.2023
Kurz sonografie 2024 (Mikulov) - on-line registrace.
25.10.2023
XXV. Liberecké osteologické dny 2023 - odborný program.
25.10.2023
Zápis ze schůze výboru a RK RS ČLS JEP na ČRK.
10.9.2023
ČRK 2023 - diagnostický kvíz!
Možnost stažení kvízových otázek ve formátu PDF, řešení bude prezentováno naživo 10. října 2023 na Českém Radiologickém kongresu. Stažení kvízu zde.
22.8.2023
Kardiovaskulární CT v Budapešti

Vážené kolegyně a kolegové,
na začátku roku 2024 (17.-19.1.) se bude konat pravidelné setkání Světové společnosti pro kardiovaskulární CT (Society of Cardiovascular Computed Tomography - SCCT) v nedaleké Budapešti. Jedná se o prestižní meeting této společnosti působící zejména ve Spojených státech a jistě lze očekávat velmi kvalitní program a v úvodu také tzv. CTA academy.

odkaz na stránky kongresu: https://scct.org/page/GMBudapestAbstracts

22.7.2023
XXII. Kurz magnetické rezonance 2023 - odborný program
22.7.2023
XXV. zasedání MR sekce - MR workshop 2023 - odborný program
14.6.2023
XXV. Liberecké osteologické dny 2023 - informace a on-line registrace.
14.6.2023
Na stránkách ministerstva zdravotnictví byla zveřejněna třetí výzva k podání žádosti o vydání osvědčení o zařazení do Pilotního programu časného záchytu karcinomu plic, s termínem podání do 31. 8. 2023
Pilotní program časného záchytu karcinomu plic - Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
11.6.2023
XXV. zasedání MR sekce - MR workshop 2023 - informace a odkazy na on-line registraci.
11.6.2023
XXII. Kurz magnetické rezonance 2023 - informace a odkazy na on-line registraci.
5.6.2023
Odborná schůze České neuroradiologické společnosti 8.6.2023 se nekoná prezenčně, ale pouze on-line přes MS Teams, odkaz pro připojení ZDE.
1.6.2023
Vážení členové Radiologické společnosti,

každému řádnému členu ESR (máme jich 563, za které RS platí příspěvek) přišel email, kde má své unikátní Voter ID a Password.
Pak se klikne na odkaz Go to online polling station, vyplní se přihlašovací údaje a otevře se nabídka kandidátů do jednotlivých výborů a na posty.

(informace o kandidátech získáte na ESR Electronic Elections | European Society of Radiology (myesr.org), kde jsou jejich fotky a životopisy)

Jako předseda společnosti bych chtěl podpořit volbu kandidátky prof. Minervy Becker na post ESR 2nd Vice-Presidentky. Z osobní zkušenosti je to správná volba.
Především by většina z aktivních členů měla volit. Konec voleb je 5.6.

Hezký den.

M. Roček