Výbor RS ČLS JEP pro aktuální funkční období 2022-2025

Předseda

prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Klinika zobrazovacích metod, FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 150 06
miloslav.rocek@fnmotol.cz

Místopředseda

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň, 306 40
ferda@fnplzen.cz 

Vědecký sekretář

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20, Brno 625 00
marek@mechl.cz, mechl.marek@fnbrno.cz

Pokladník

doc. MUDr. Martin Kynčl, Ph.D.
Klinika zobrazovacich metod 2. LF UK a FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
martin.kyncl@fnmotol.cz

Členové

MUDr. Theodor Adla
Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie, IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 
theodor.adla@ikem.cz

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA
Radiodiagnostická klinika VFN, U Nemocnice 499/2, 128 08, Praha 2
Andrea.Burgetova@vfn.cz

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Ústav radiodiagnostický FNO a LF OU, FN Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
pavel.elias@fno.cz

prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika VFN, U Nemocnice 499/2, 128 08, Praha 2
Lukas.Lambert@vfn.cz

prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D., MHA
FN Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34
hana.malikova@fnkv.cz

MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.
EUC Klinika Zlín
tesjir@gmail.com

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20,Brno, 625 00
valek.vlastimil@fnbrno.cz  

Revizní komise RS ČLS JEP pro aktuální funkční období 2022-2025

Předseda

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Radiologická klinika, LF UP a FN Olomouc I.P. Pavlova 6, Olomouc, 775 20
herman@fnol.cz

Členové

doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň, 306 40
mirka@fnplzen.cz 

MUDr. Jiří Weichet, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika FNKV a 3. LF Praha, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
jiri.weichet@fnkv.cz