Radiologická společnost ČLS JEP

Chcete, aby Vaše emailová adresa byla uvedena v adresáři serveru Radiologické společnosti ? Máte zájem o okamžité a pravidelné informování o změnách na serveru a všech novinkách? Zaregistrujte se...

Členové Radiologické společnosti takto zároveň získají přístup k blokovaným částem serveru. Máte-li zájem o členství ve společnosti, stáhněte si přihlášku a odešlete ji na adresu členská evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.
UPOZORNĚNÍ: odeslání přihlášky do ČLS JEP neznamená automaticky přístup do členské části www.crs.cz! Každý člen RS má nárok na přístup do všech částí serveru, musí se ale aktivně zaregistrovat. V případě, že se uživatel registruje na serveru ještě před potvrzením svého členství v ČLS JEP, musí po přijetí tohoto potvrzení uvědomit webmastera, aby mu přístup byl povolen.
Postup při registraci na server a při změně osobních dat (zvl. adresy bydliště) členů RS je popsán zde.


Prohlášení výboru RS ČRS JEP

Výbor České radiologické společnosti ČLS JEP se distancuje od "Otevřeného dopisu lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize". Zmiňovaný dopis hovoří o konsenzu lékařů napříč odbornostmi a tváří se před veřejností jako jednotný názor všech lékařů. Výbor České radiologické společnosti tento názor nesdílí, naopak vnímá závažnost medicínských důsledků koronavirové krize a doporučuje podpořit státní orgány při jejich snaze o minimalizaci důsledků této pandemie.covid19

URGENTNÍ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE PŘI PODEZŘENÍ NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Návod Radiologické společnosti ČLS JEP pro provedení, hodnocení nálezů a interpretaci výsledků v klinickém kontextu vycházející z dostupných informací a zkušeností s onemocněním COVID-19 dostupnými 15. 3. 2020

Tento i další materiály týkající se pandemie COVID-19 naleznete v samostatném odkazu menu v levém sloupci.

 
Časopis Česká radiologie
Časopis Česká Radiologie
zasílání časopisu je v ceně
členského příspěvku
Na WWW včetně abstrakt.
 
MRprotokoly2.  Zakladyradiologie   Zakladyzobrazovacichmetod.
 Uroradiologie