Vydané publikace

Dětská radiologie do kapsy (Martin Kynčl, Darja Máslová a kol.)
Základy radiologie
(Miroslav Heřman)
Základy zobrazovacích metod
(Jiří Ferda, Hynek Mírka, Jan Baxa, Alexander Malán)
Protokoly MR zobrazování. Pokročilé techniky
(Jan Žižka, Jaroslav Tintěra, Marek Mechl et al.)
Kompendium diagnostického zobrazování dětí, adolescentů, matek a plodů
(Jiří Neuwirth, Pavel Eliáš)
Kompendium muskuloskeletálního zobrazování (Jiří Neuwirth, Jan Šprindrich)
Protokoly MR zobrazování (Jan Žižka, Jaroslav Tintěra, Marek Mechl et al.)
Uroradiologie (Lukáš Lambert, Andrea Burgetová)