Jak se registrovat na serveru www.crs.cz a změna osobních údajů člena Radiologické společnosti ČLS JEP

Jak se na server zaregistrovat?

Registrace na serveru www.crs.cz se provádí vyplněním elektronického formuláře (v pravém zeleném navigačním pruhu nahoře).
Členy RS žádáme, aby vyplnili i pole adresa, bude podle něj kontrolováno členství v RS v souvislosti s přidělením přístupových práv na server. Pozornost věnujte správnému vypsání e-mailové adresy pro potřeby dalšího kontaktu. Pokud nechcete dostávat informační maily o aktualizacích, provedených na serveru, zrušte zatržení příslušného checkboxu.
Po vyplnění formuláře a jeho odeslání vyčkejte, spráce serveru zkontroluje členství v RS a v pozitivním případě dostanete přidělena odpovídající přístupová práva. Tato kontrola může trvat i několik dnů.

Registrace na serveru www.crs.cz se nerovná přihlášení do Radiologické společnosti!

Protože RS je podsložkou ČLS JEP, jedinou možností, jak se stát členem RS, je přihláška do ČLS JEP, kde je potřeba jako příslušnou odbornou společnost úvést Radiologická společnost.
V případě, že nový člen RS je již na serveru zaregistrován, musí sám aktivně kontaktovat správce serveru a tuto skutečnost mu oznámit.

Nejčastěji pokládané dotazy na členství v RS, přístupová práva na server www.crs.cz, volby apod. naleznete i s odpověďmi ZDE.