Výbor a revizní komise RS ČLS JEP pro funkční období 2006-2009

Předseda

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Radiologická klinika, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20, Brno 625 00
tel: 532 233 007, fax.: 532 232 383
e-mail: marek (@) mechl.cz, mmechl (@) fnbrno.cz

Místopředseda

MUDr. Jana Votrubová, CSc.
PET centrum, Nemocnice na Homolce, Roentgenova 5, Praha 5, 150 00
tel: 257 272 165,3, fax.: 257 272 163
e-mail: jana.votrubova (@) homolka.cz

Vědecký sekretář

doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika LF UK a FN Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň, 306 40
tel: 377 103 436, fax.: 377 103 438
e-mail: ferda (@) fnplzen.cz

Pokladník

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
DTC Praha a.s., Mamma centrum, Roškotova 1717/2, Praha 4, 140 44
tel: 777 777 144, fax.: 234 105 334
e-mail: mirkasko (@) seznam.cz

Členové

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Radiodiagnostická klinika VFN, U nemocnice 2, Praha 2, 128 08
tel: 224 962 333, fax: 224 963 048
e-mail: jan.danes (@) lf1.cuni.cz (LF1), mammo (@) volny.cz

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Radiologická klinika, LF UP a FN Olomouc I.P. Pavlova 6, Olomouc, 775 20
tel.: 588 443 480, fax.: 588 442 508
e-mail: herman (@) fnol.cz

MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5, 150 30
tel.: 257 272 532, fax.: 257 272 604
e-mail: ladislava.janouskova (@) homolka.cz

doc. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.
Radiologická klinika, FN a LF UP Olomouc I.P. Pavlova 6, Olomouc, 775 20
tel.: 588 442 725, fax.: 588 442 508
e-mail: martin.kocher (@) seznam.cz

prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc.
Klinika zobrazovacích metod, FN Motol, V úvalu 84, Praha 5, 150 06
tel.: 224 438 100, fax.: 224 438 120
e-mail: jiri.neuwirth (@) lfmotol.cuni.cz

MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.
Oddělení zobrazovacích metod, Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, 762 75
tel.: 577 552 825, 891
e-mail: tesar (@) bnzlin.cz

prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D.
Radiologická klinika LF UK a FN, Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05
tel.: 495 832 292, 495 834 276, fax.: 495 832 036
e-mail: jan-zizka (@) seznam.cz

Revizní komise

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Radiologická klinika, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20,Brno, 625 00
tel.: 532 233 006, fax.: 532 232 383
e-mail: v.valek (@) fnbrno.cz

prof. MUDr. Pavel Eliáš , CSc.
Radiologická klinika LF UK a FN, Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05
tel: 495 832 260, fax: 495 832 013
e-mail: elias (@) fnhk.cz

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21
tel: 261 364 145, fax: 242 23 251
e-mail: jape (@) medicon.cz

Pozn. vzhledem k ochraně proti spamovacích robotům jsou emailové adresy uvedeny v syntakticky nesprávném tvaru, před a za znakem @ je potřeba smazat závorky a přebytečné mezery.

Zápis z volební schůze 2.12.2006, na které byl zvolen tento výbor a RK RS ČLS JEP.