Cesta: Akce > Všechny

Všechny akce

Radiologie hrudníku

Termín: 22.4.2024 - 23.4.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, intervence, pleura, mediastinum, systémové cévy hrudníku, dětská radiologie, plicní intersticium, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Radiologická anatomie hrudníku; nádory; intervence; pleura; mediastinum; systémové cévy; dětská radiologie; plicní intersticium; diferenciální diagnostika.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích. Výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 33%.
Místo: Čeladná, hotel Yura
Kontaktní adresa: Bc. Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

Paprsky Vysočiny 2024

Termín: 10.5.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Urgentní netraumatická neabdominální radiologie.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: prim. MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Vyžádaná sdělení - urgentní neuroradiologie, urgentní radiologie hrudníku. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

XIII. motolský den zobrazování v dětské radiologii

Termín: 30.5.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Ultrazvuk od hlavy až k patě.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 400 Kč.
Místo: Velká posluchárna FN Motol, Praha (možnost on-line připojení)
Kontaktní adresa: Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: +420 224 438 100
Fax: +420 224 438 120
Více informací

8. ročník multioborové konference Mamární diagnostika

Termín: 13.6.2024 - 14.6.2024

Základní téma: Recidivující a metastazující karccinom prsu I.
Pořádá: T.E.O. Consulting s.r.o. a FN Bulovka, FN Olomouc
Odborný garant: MUDr. Livia Večeřová, Ph.D. MBA
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 50-70
Rámcový program:
- prof. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D.
- MUDr. Livia Večeřová, Ph.D. MBA
- prof. Cyril Hoschl, DrSc. FRCPsych.
- další odborní spíkři v jednání
- workshop pacientské organizace Diaglog Jessenius z.s.
- praktické ukázky a kazuistiky FN bulovka
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 150,- Kč vč. DPH.
Oznámení o akci.

Místo: Praha hotel Olympic a FN Bulovka
Kontaktní adresa: Zdenka Soukupová, jednatelka společnosti T.E.O. Consulting s.r.o.
Tel.: 724 600 717
E-mail: zdena.soukupova (@) teoconsulting.cz
Více informací

22.Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 5.9.2024 - 8.9.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Patologie tenkého a tlustého střeva včetně nespecifických střevních zánětů a malabsorpčních stavů. Vybrané kapitoly z uroradiologie.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 120
Rámcový program:
Zobrazovací metody ve vyšetření dutiny břišní (1 hod.)
Vyšetření parenchymových orgánů dutiny břišní (5 hod.)
Postižení cév v dutině břišní (1 hod.)
Vyšetření trávicí trubice, retroperitonea a mesenteria (5 hod.)
Základní intervenční techniky (3,5 hod.)
Ověření znalostí testem (0,5 hod.)
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 500 Kč.
Místo: Lednice, hotel Galant
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, KRNM FN Brno, Jihlavská 20
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz

Global Evidence Sumit 2024

Termín: 10.9.2024 - 13.9.2024

Více informací

45. český radiologický kongres

Termín: 22.9.2024 - 24.9.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Onemocnění srdce a cév a nádorová onemocnění .
Pořádá: Radiologická společnost ČLS JEP.
Pod záštitou: Ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., FCIRSE, EBIR, MBA.
Místo: Plzeň, kampus Lékařské fakulty v Plzni UK
Kontaktní adresa: Organizační zajištění: Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
Více informací

Mamární multidisciplinární workshop IV

Termín: 17.10.2024

Základní téma: Multidisciplinarita – základní podmínka úspěšné léčby.
Odborný garant: MUDr. Regina Šírová
Odborný program: Viz. odkaz níže.
Pozvánka ke stažení v PDF.
Místo: Klub Lávka, Novotného lávka 201/1, Praha 1 – Staré Město
Více informací

XXVI. zasedání MR sekce - MR workshop

Termín: 23.10.2024 - 24.10.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: MR protokoly - tipy a triky, praktické ukázky na virtuálních konzolích přístrojů, přehledná sdělení, kazuistiky.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno a MR sekce ČRS.
Odborný garant: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Mikulov - hotel Galant
Kontaktní adresa: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno
Tel.: 532 233 008
E-mail: marek (@) mechl.cz

XXIII. kurz magnetické rezonance

Termín: 24.10.2024 - 25.10.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování centrálního nervového systému: fyzikálně-technické základy, strategie vyšetření, interpretace nálezů a optimalizace vyšetřovacích protokolů.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200 + online
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Mikulov, hotel Galant
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno
Tel.: 532 233 008
E-mail: marek (@) mechl.cz

XXVI. liberecké osteologické dny

Termín: 7.11.2024 - 8.11.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování muskuloskeletálního systému
Pořádá: ZRIR, IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, PhD.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 80
Registrace je pro členy RS zdarma.
Místo: Naivní divadlo, Liberec
E-mail: honza.beran (@) gmail.com