Cesta: Akce > Všechny

Všechny akce

22.Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 5.9.2024 - 7.9.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Patologie tenkého a tlustého střeva včetně nespecifických střevních zánětů a malabsorpčních stavů. Vybrané kapitoly z uroradiologie.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 120
Rámcový program: Zobrazovací metody ve vyšetření dutiny břišní (1 hod.) Vyšetření parenchymových orgánů dutiny břišní (5 hod.) Postižení cév v dutině břišní (1 hod.) Vyšetření trávicí trubice, retroperitonea a mesenteria (5 hod.) Základní intervenční techniky (3,5 hod.) Ověření znalostí testem (0,5 hod.)
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 500 Kč.
Místo: Lednice, hotel Galant
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, KRNM FN Brno, Jihlavská 20
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

Global Evidence Sumit 2024

Termín: 10.9.2024 - 13.9.2024

Více informací

45. český radiologický kongres

Termín: 22.9.2024 - 24.9.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Onemocnění srdce a cév a nádorová onemocnění .
Pořádá: Radiologická společnost ČLS JEP.
Pod záštitou: Ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., FCIRSE, EBIR, MBA.
Místo: Plzeň, kampus Lékařské fakulty v Plzni UK
Kontaktní adresa: Organizační zajištění: Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
Více informací

MOÚ workshop - MR prostaty základní kurz

Termín: 12.10.2024

Akce je garantována RS
Pořádá: Odd. radiologie, Masarykův onkologický ústav Brno
Odborný garant: prim. MUDr. Jan Křístek, Ph.D.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 25
Odborný program:
9.00-9.30 Anatomie prostaty v MR obraze, Křístek 30'
9.30-10.15 Protokoly, kritéria kvality, bpMRI vs mpMRI protokol, Standara 45'
10.15-10.30 Pauza
10.30-11.00 Standardy, PI-RADS 2.1, Slámová 30'
11.00-11.30 Co čeká urolog od radiologického popisu, urologické důsledky radiologických nedokonalostí, Křístek 30'
11.30-12.10 Oběd
12.10-12.30 Příprava pacienta, praktické aspekty, komunikace radiolog-urolog, Pacal 20'
12.30-13.30 Hands-on (základní), Křístek, Standara, Slámová, Pacal 60'
13.30-14.00 Rozbor, triky, Standara 30'
14.00-15.00 Hands-on (pokročilé), Křístek, Standara, Pacal 60'
15.00-15.15 Pauza
15.15-15.45 Aktivní sledování, Standara 30'
15.45-16.30 Hands-on (pokročilé), Křístek, Standara, Pacal 45'
Závěr
Poznámka: V případě zájmu lze na sobotní základní kurz navázat v neděli kurzem pro pokročilé 13.10. 2024.
Místo: Masarykův onkologický ústav Brno
Tel.: +420 724 201 484
E-mail: katerina.novakova (@) mou.cz
Více informací

MOÚ workshop - MR prostaty pro pokročilé

Termín: 13.10.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Je určen zejména pro absolventy základního kurzu a pro radiology, kteří samostatně popisují MR vyšetření prostaty. Zaměřený je na problematické a hraniční oblasti PI-RADS klasifikace a představeny budou i ostatní klasifikační schémata jako PRECISE a PI-RR, potřebná pro komunikaci s urology a onkology v rámci aktivního sledování a kontroly pacientů po léčbě.
Kromě zkušených radiologů přednáší i urolog a patolog, kteří se také zúčastní diskuze na simulované mezioborové komisi. Podobně jako u základního kurzu má každý účastník vlastní diagnostickou stanici s databází komentovaných reálných klinických případů. Každý účastník obdrží certifikát s počtem odečtených MR vyšetření.
Tento kurz je akreditován u ČLK.
Pořádá: Odd. radiologie, Masarykův onkologický ústav Brno
Odborný garant: prim. MUDr. Jan Křístek, Ph.D.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 25
Odborný program: 9.00-9.30 Křístek, Úvod, shrnutí základů 9.30-10.00 Standara, Protokoly, příprava, PI-QUAL 10.00-10.30 Slámová/Křístek,Komentované případy 10.30-11.00 Fabián, Radiologicko-patologické korelace 11.00-11.30 Staník, Co chce vědět urolog, operativa, klinika, problémy 11.30-12.30 Všichni lektoři, Indikační komise, diskuse 12.30-13.15 oběd 13.15-14.00 Křístek, Hands-on 1 (pitfalls) 14.15-15.00 Standara, Active surveillance, PI-RR 15.15-16.00 Standara, Hands-on 2 (PI-RR) 16.00-17.00 Křístek/Slámová, Hands-on 3 (různé)
Místo: Masarykův onkologický ústav Brno
Tel.: +420 724 201 484
E-mail: katerina.novakova (@) mou.cz
Více informací

Mamární multidisciplinární workshop IV.

Termín: 17.10.2024

Základní téma: Multidisciplinarita – základní podmínka úspěšné léčby Zlepšení dostupnosti kvalitní odborné péče ženám s diagnozou carcinomu prsu napříč ČR.
Pořádá: MEDICON Services s.r.o., Antala Staška 1670/80, 140 00, Praha 4.
Odborný garant: MUDr. Regina Šírová
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 120
Odborný program: Viz. odkaz níže.
Pozvánka ke stažení v PDF.
Místo: Klub Lávka, Novotného lávka 201/1, Praha 1 – Staré Město
Kontaktní adresa: MUDr.Regina Šírová, Jihozápadní III/14, 141 00, Praha 4
Tel.: 725 596 184
E-mail: regina.sirova (@) mediconas.cz
Více informací

XXVI. zasedání MR sekce - MR workshop

Termín: 23.10.2024 - 24.10.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: MR protokoly pro vyšetřování břicha a pánve - optimalizace a standardizace, tipy a triky, praktické ukázky na virtuálních konzolích MR přístrojů, přehledná sdělení, kazuistiky, diskuse.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno a MR sekce ČRS.
Odborný garant: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Mikulov - hotel Galant
Kontaktní adresa: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno
Tel.: 532 233 008
E-mail: marek (@) mechl.cz
Více informací

XXIII. kurz magnetické rezonance

Termín: 24.10.2024 - 25.10.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: MR centrálního nervového systému I. - anatomie a vývojové anomálie, nádory CNS, diagnostika akutních stavů. Optimalizace a standardizace MR vyšetřovacích protokolů.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200 + online
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Mikulov, hotel Galant
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno
Tel.: 532 233 008
E-mail: marek (@) mechl.cz
Více informací

XXVI. liberecké osteologické dny

Termín: 7.11.2024 - 8.11.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování muskuloskeletálního systému
Pořádá: ZRIR, IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, PhD.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 80
Registrace je pro členy RS zdarma.
Místo: Naivní divadlo, Liberec
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

Pražský den Radiologické společnosti ČLS JEP

Termín: 12.12.2024

Akce je garantována RS
Pořádá: Klinikou radiologie a nukleární medicíny 3. LF UK.
Přihlášky k aktivní účasti (sdělení v délce 12 min.), zasílejte prosím do 15.11.2024 na adresu michal.holesta@fnkv.cz nebo irena.fotijevova@fnkv.cz.
Místo: 3. LF v Praze (sál R. Königové) od 10 hod.