Cesta: Akce > Všechny

Všechny akce

Neuroradiologický kurz

Termín: 14.3.2024 - 15.3.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Neuroradiologie.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN.
Odborný garant: prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 25
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Náplň kurzu je dán vzdělávacím programem.
Odborný program:
V rámci kurzu se budou probírat nejdůležitější oblasti v rámci neuroradiologie (tumory CNS, cévní postižení, neurodegenerativní onemocnění, diferenciální diagnostika onemocnění bílé hmoty, diferenciální diagnostika míšních lézí, degenerativní změny páteře, patologické procesy selární oblasti a patologické procesy orbity).
Kurz je koncipován částečně jako hands on, kde po úvodu do problematiky bude v jednotlivých oblastech praktická ukázka se zapojením frekventantů do diagnostiky.
1000 Kč sleva pro členy Radiologické společnosti (nutno uvést do poznámky při přihlašování).
Místo: Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 4, Praha 2, místnost 07
Kontaktní adresa: Jitka Vlčková, DiS, děkanát 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2
Tel.: 224 964 239
E-mail: mailto:jitka.vlckova (@) lf1.cuni.cz

XXIII. Krakonošův CT kurz 2024

Termín: 21.3.2024 - 22.3.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: CT v neuroradiologii.
Pořádá: RS ČLS JEP, ČNRS, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Odborný garant: doc. MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: 21.3.2024 - Zobrazování mozku a pooperačních stavů 22.3.2024 - Zobrazovaní páteře a pooperačních stavů
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 500,00 Kč.
Registrace pro platby v CZK.
Registrace pro platby v EUR.

Místo: Harrachov - Hotel Sklář
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Pavel Ryška, Ph.D., Radiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, 50005
Více informací

XXX. jarní setkání Loket 2024, Memoriál Prof. Miroslava Rysky a 22. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Termín: 5.4.2024

Základní téma: Kontroverze v léčbě nádorů žaludku a limity multidisciplinárního týmu.
Místo: Loket u Karlových Varů, Kulturní dům Dvorana Loket
Více informací

XI.kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie

Termín: 8.4.2024 - 9.4.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Páteř - vývojové vady- diagnostika, terapie, následné stavy Páteř - trauma - diagnostika, terapie, následné stavy Intervenční radiologie v oblasti páteře Varia, kazuistiky.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hotel Galant, Mikulov
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Hands-on MSK – MR kolene

Termín: 10.4.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: MR ramene.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. MBA
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: Minimálně základní zkušenosti s MR zobrazováním kolene.
Odborný program:
09:00 zahájení (Burgetová)
09:15 sekvence a strategie hodnocení (Lambert) – minimální protokol, 3D zobrazení, technické chyby, postup hodnocení.
9:45 přestávka
10:00 menisky – ruptury, degenerace, tvarové anomálie (Michna) – co je a ještě není ruptura (ukázka použití definice na MR příkladech), grading, myxoidní degenerace vs. ruptura, root ligamenta, extruze u traumatu a artrózy
11:00 přestávka
11:15 vazy (Wagnerová) – kdy totální a kdy parciální ruptura (vs degenerace), bližší charakterizace ruptury (ACL), štěp ACL a degenerace), ruptura v terénu artrózy, retinaculum a femoropatelární ligamentum.
12:15 oběd
13:15 chrupavka, synovie, kostní struktury (Michna) – popis a grading lézí chrupavky, strukturální změny kosti (kostní edém, infiltrace kostní dřeně), nitrokloubní tekutina a tělíska, kdy hovořit o synovialitidě
14:00 přestávka
14:15 tuková tělíska, svaly, šlachy (Wagnerová) – impingementy tukových tělísek, hoffitida, myofasciální a myotendinózní ruputura
15:00 přestávka
15:15 sdružená poranění (Wagnerová) – pivot shift, posteromediální a posterolaterální komplex
15:45 přestávka
16:00 chyby (Lambert, Michna, Wagnerová) – kde vidíme nejčastější zdroje chyb, kde jsme se poučili.
17:00 ukončení (Burgetová)
Kurz je určen pro radiology, kteří mají minimálně základní znalosti s MR zobrazováním kolene. Cílem kurzu je znalosti prohloubit a na příkladech MR vyšetření ujasnit hodnocení nálezů u sportovců (lyžaři …) po traumatech kolenního kloubu a u pacientů s různými typy degenerativních změn. Kurz probíhá formou "hands-on", kdy každý účastník má k dispozici prohlížeč a samostatně hodnotí předložené studie. "Správné" řešení pak procházíme a diskutujeme společně. Teorie je omezena na minimum (tu naleznete na youtube, radiopedii, v knížkách) a ukazována na příkladech.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 800 Kč.

Místo: Praha 2 (ÚVI, 1. LF UK)
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha U Nemocnice 2 128 08 Praha 2
Tel.: +420 224 962 232
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

Hands-on MSK – MR ramene

Termín: 11.4.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: MR ramene.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. MBA
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: Minimálně základní praktické znalosti s MR zobrazováním ramene.
Odborný program:
09:00 zahájení (Andrea Burgetová)
09:15 sekvence a strategie hodnocení (Lukáš Lambert) – minimální protokol, pohybové artefakty, technické chyby, postup hodnocení.
9:30 skeletu (Alena Štouračová) – kostní trauma, vývojové anomálie, ložiskové léze
10:15 kloubní pouzdro, burzy (Andrea Šprláková) – kde může normálně být tekutina a kde ne.
11:00 přestávka
11:15 kloubní chrupavka, labrum, kloubní pouzdro (Andrea Šprláková) – jak hodnotit kloubní chrupavku, jak vypadá normální a poškozené labrum, jak rozlišit varianty labra. SLAP, ALPSA, GLAD. Zesílení kloubního pouzdra.
12:15 oběd
13:15 léze supraspinatu a infraspinatu, impingement (Lukáš Lambert) – typy lézí a jak je popisovat, co je subakromiální impingement a jak ho hodnotit.
14:00 léze subscapularis, impingement, léze dlouhé šlachy bicepsu (Alena Štouračová) – typy lézí a jak je popisovat, co je subkorakoidní impingement a jak ho hodnotit.
14:45 přestávka
15:00 AC skloubení (Alena Štouračová) – degenerativní, zánětlivé, traumatické změny, luxace.
15:45 sdružená poranění a léze (Andrea Šprláková) – SLAP.
16:00 chyby (Lukáš Lambert, Andrea Šprláková, Alena Šťouračová) – kde vidíme nejčastější zdroje chyb, kde jsme se poučili.
17:00 ukončení (Andrea Burgetová)
Popis MRI ramene je o něco obtížnější, než např. kolene. Řada z nás si dokola osvojuje nové znalosti (Beauforův komplex, rim-rent, …) a zase je zapomíná. Cílem kurzu je Vaše znalosti upevnit, prohloubit a na příkladech MR vyšetření ujasnit hodnocení nálezů jak traumatického, tak degenerativního původu. Kurz probíhá formou "hands-on", kdy každý účastník má k dispozici prohlížeč a samostatně hodnotí předložené studie. "Správné" řešení pak procházíme a diskutujeme společně. Teorie je omezena na minimum (tu naleznete na youtube, radiopedii, radiologyassistantovi, v knížkách) a ukazována na příkladech. Kurz je určen pro radiology, kteří mají minimálně základní praktické znalosti s MR zobrazováním ramene.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 800 Kč.

Místo: Praha 2 (ÚVI, 1. LF UK)
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha U Nemocnice 2 128 08 Praha 2
Tel.: +420 224 962 232
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

MOST 2024

Termín: 12.4.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Sympozium věnující se tomografickým metodám zobrazujícím srdce, tedy především výpočetní tomografii, magnetické rezonanci a metodám nukleární medicíny.
Pořádá: IKEM Praha
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 150
Registrační poplatky: Člen RS ČLS JEP, ČKS a ČSNM, SRLA - 1.000,- Kč. Ostatní lékaři a zdravotní pracovníci - 1300,- Kč.
Místo: IKEM, Praha
Kontaktní adresa: Jana Špačková Vídeňská 1958 140 21 Praha 4
Tel.: +420 236 054 145
E-mail: jana.spackova (@) ikem.cz
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 22.4.2024 - 23.4.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, intervence, pleura, mediastinum, systémové cévy hrudníku, dětská radiologie, plicní intersticium, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Radiologická anatomie hrudníku; nádory; intervence; pleura; mediastinum; systémové cévy; dětská radiologie; plicní intersticium; diferenciální diagnostika.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích. Výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 33%.
Místo: Čeladná, hotel Yura
Kontaktní adresa: Bc. Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

Paprsky Vysočiny 2024

Termín: 10.5.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Urgentní netraumatická neabdominální radiologie.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: prim. MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Vyžádaná sdělení - urgentní neuroradiologie, urgentní radiologie hrudníku. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz

8. ročník multioborové konference Mamární diagnostika

Termín: 13.6.2024 - 14.6.2024

Základní téma: Recidivující a metastazující karccinom prsu I.
Pořádá: T.E.O. Consulting s.r.o. a FN Bulovka, FN Olomouc
Odborný garant: MUDr. Livia Večeřová, Ph.D. MBA
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 50-70
Rámcový program:
- prof. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D.
- MUDr. Livia Večeřová, Ph.D. MBA
- prof. Cyril Hoschl, DrSc. FRCPsych.
- další odborní spíkři v jednání
- workshop pacientské organizace Diaglog Jessenius z.s.
- praktické ukázky a kazuistiky FN bulovka
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 150,- Kč vč. DPH.
Oznámení o akci.

Místo: Praha hotel Olympic a FN Bulovka
Kontaktní adresa: Zdenka Soukupová, jednatelka společnosti T.E.O. Consulting s.r.o.
Tel.: 724 600 717
E-mail: zdena.soukupova (@) teoconsulting.cz
Více informací

XXVI. zasedání MR sekce - MR workshop

Termín: 23.10.2024 - 24.10.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: MR protokoly - tipy a triky, praktické ukázky na virtuálních konzolích přístrojů, přehledná sdělení, kazuistiky.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno a MR sekce ČRS.
Odborný garant: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Mikulov - hotel Galant
Kontaktní adresa: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno
Tel.: 532 233 008
E-mail: marek (@) mechl.cz

XXIII. kurz magnetické rezonance

Termín: 24.10.2024 - 25.10.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování centrálního nervového systému: fyzikálně-technické základy, strategie vyšetření, interpretace nálezů a optimalizace vyšetřovacích protokolů.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200 + online
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Mikulov, hotel Galant
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno
Tel.: 532 233 008
E-mail: marek (@) mechl.cz

XXVI. liberecké osteologické dny

Termín: 7.11.2024 - 8.11.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování muskuloskeletálního systému
Pořádá: ZRIR, IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, PhD.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 80
Registrace je pro členy RS zdarma.
Místo: Naivní divadlo, Liberec
E-mail: honza.beran (@) gmail.com