Cesta: Akce > Všechny

Všechny akce

X. motolský den zobrazování v dětské radiologii 2021

Termín: 27.5.2021

Akce je garantována RS
Základní téma: Podezření na týrané dítě.
Pořádá: KZM, 2.LF UK a FN v Motole.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: neomezeno
Vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s pandemickou situací se lze účastnit výhradně v distanční formě.
Místo: FN Motol, Praha/on-line stream, platforma ZOOM
Kontaktní adresa: MUDr. Martin Kynčl, Ph.D., V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100
Fax: 2 2443 8120
Více informací

Mamologické sympozium Olomouc 2021

Termín: 28.5.2021

Základní téma: Vakuové biopsie a exstirpace lézí prsu.
Pořádá: Radiologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Fakultní nemocnice Bulovka.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 40
Rámcový program: B3 léze prsu a potřeba jejich exstirpace, stereotaktická vakuová biopsie, mikrokalcifikace, vakuová biopsie pod navigací tomosyntézou, CESM a MR, vakuová exstirpace pod UZ navigací – provedení, komplikace, kazuistiky, novinky.
Pokud se kongres zruší nebo neuskuteční z důvodu epidemiologické situace, bude včetně registrací převeden na jiný termín.
Místo: Moresova posluchárna, Fakultní nemocnice Olomouc
Kontaktní adresa: MUDr. Lucia Veverková, Ph.D.
Tel.: 588 445 328, 588 443 480
E-mail: lucia.veverkova (@) fnol.cz
Více informací

XX. Krakonošův CT kurz

Termín: 7.6.2021 - 8.6.2021

Akce je garantována RS
Základní téma: Postižení plicní tkáně a dýchacích cest - HRCT plic.
Pořádá: RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové.
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Technika vyšetření, anatomie plicní tkáně, záklaní morfy, záněty komunitní, nekomunitní, u imunokompromitovaných, idiopatické difuzní plicní procesy, onemocnění pojiva, inhalační postižení, ložiskové postižení a nádorové projevy, postižení dýchacích cest, toxické (inhalační, polékové) postižení, vzácnější plicní onemocnění, HRCT plic u dětí.
Přesunuto z původního termínu 18.-20.3.2021.
Místo: Hotel Sklář, Harrachov
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o., Kolová 215, 15 300, Praha
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

MOST 2021 (Mezi-oborové sympozium nad srdeční tomografií)

Termín: 19.6.2021

Akce je garantována RS
Základní téma: Přednášky na aktuální témata zobrazování srdce pomocí MR a CT.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Pokud by přetrvávaly restrikce, které by znemožnily fyzické setkání, tak akce bude probíhat 19. června 2021 on-line.
Místo: FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: Theodor Adla, V Uvalu 84, Praha 5, 15006
Více informací

19. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 2.9.2021 - 5.9.2021

Základní téma: Záněty a benigní choroby, vzácné choroby a intervence pod CT/UZ - jak na to v každodenní praxi???
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovacích metod.
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program: Zobrazovací metody ve vyšetření dutiny břišní 1 hod. Vyšetření parenchymových orgánů dutiny břišní 5 hod. Postižení cév v dutině břišní 1 hod. Vyšetření trávicí trubice, retroperitonea a mesenteria 5 hod. Základní intervenční techniky 3,5 hod. Ověření znalostí testem (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA) 0,5 hod.
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s pandemickou situací v ČR může dojít ke změně termínu nebo způsobu účasti na kurzu. O případných změnách Vás budeme předem informovat. Přihlášení na kurz bude možné začátkem května 2021. Děkujeme za pochopení.
Místo: Lednice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, KRNM FN Brno Jihlavská 20, Brno

XXIII. liberecké osteologické dny

Termín: 11.11.2021 - 12.11.2021

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování MSK systému.
Pořádá: ZRIR IKEM, ČLS JEP
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 80
Akce je bez registračního poplatku pro členy RS.
Místo: Liberec
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D., ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, 14000 Praha 4