Cesta: Akce > Všechny

Všechny akce

19. Omyly v mamární diagnostice

Termín: 30.9.2021 - 1.10.2021

Základní téma: Zobrazování axily, kazuistiky, vyšetřovací algoritmy u žen po plastických úpravách prsů, sekce pro radiologické asistenty.
Pořádá: Eurocongress Centre s. r. o.
Odborný garant: MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 250
Místo: Clarion Congress Hotel Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Štěpánka Pokorná Mamma centrum Opatov, Líbalova 1, 149 00 Praha 4
Tel.: 773 748 865
E-mail: pokorna (@) buprague.cz
Více informací

42. Český radiologický kongres

Termín: 12.10.2021 - 16.10.2021

Akce je garantována RS
Pořádá: Radiologická společnost ČLS JEP
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Odborný program: Kongres je pořádán hybridní formou a zahrnuje následující součásti:

hlavní on-line program vysílaný ze studia
12. října 2021 8:30 – 18:00

vědecká sdělení on-line
13. října 2021 14:00 – 18:00

kurs mamodiagnostiky on-line
14. října 2021 14:00 – 18:00
zájemce obdrží certifikát akreditovaného specializačního kursu

kurs kardiovaskulární diagnostiky on-line
15. října 2021 14:00 – 18:00
zájemce obdrží certifikát akreditovaného specializačního kursu

program mladých radiologů
16. října 2021 8:30 – 18:00
Prezenčně, dovolí-li epidemiologická situace

Odborný program ke stažení ve formátu PDF

Účastnický poplatek 1000 Kč zahrnuje účast na všech součástech programu on-line, na e-mailovou adresu registrovaného účastníka bude zaslán přístupový link na každou z částí programu.

Účastník se může při registraci zapsat do předatestačního specializačního kursu, certifikát obdrží za plnou účast v kursu a složením on-line testu.

Zájemci o prezenční účast na programu mladých radiologů se mohou registrovat do vyčerpání kapacity, pozvánku na akci obdrží počet účastníků dle aktuálního povoleného počtu v daný den.


Více informací

XX. kurz magnetické rezonance

Termín: 4.11.2021 - 5.11.2021

Akce je garantována RS
Základní téma: Principy a postupy MR vyšetření.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce RS
Odborný garant: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 180 na místě + 200 online. Kurz bude pořádán hybridní formou tj. prezenčně plus vysílání na internetu. V případě nepříznivé epidemiologické situace pouze online formou.
Odborný program:
Jak vzniká MR signál?
MR sekvence: co to je?
Nebojte se k-prostoru!
Nomenklatura MR sekvencí
Spinové versus gradientní echo: principy, výhody, limitace, využití
2D versus 3D sekvence: principy, specifika, příklady správného a nevhodného použití
Techniky selektivního potlačení a zvýraznění MR signálu včetně základů MRA
Paralelní akviziční techniky
Artefakty v MR obraze
Základní indikace a protokoly: MR vyšetření mozku, základní indikace a protokoly MR vyšetření muskuloskeletálního aparátu včetně páteře, základní indikace a protokoly MR vyšetření břicha a pánve.
Kurz je určen především pro kolegy v předatestační přípravě a pro ty, kteří s MR začínají. Vysvětlování fyzikálních a technických principů MR se bude pro snazší pochopení prolínat s klinickými ukázkami z radiologické praxe.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.

Místo: Brno, hotel Myslivna + online
Kontaktní adresa: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice
Tel.: 602 521 683
E-mail: marek (@) mechl.cz
Více informací

XXIII. liberecké osteologické dny

Termín: 11.11.2021 - 12.11.2021

Akce je garantována RS
Základní téma: Muskuloskeletální zobrazování a intervence.
Pořádá: ZRIR IKEM, Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 80
Akce je bez poplatku.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

Pražský den

Termín: 16.12.2021 10:00

Pořádá: Radiodiagnostická klinika 3. LF UK ve spolupráci s Radiologickou klinikou 1. LF UK.
Odborný garant: Prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Místo: Sál Radany Königové, budova děkanátu 3. LF UK Praha
Více informací