Výbor RS ČLS JEP pro funkční období 2014-2017

Předseda

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Klinika radiologie a nukleární medicíny, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20,Brno, 625 00
tel.: 532 233 006, fax.: 532 232 383
e-mail: v.valek (@) fnbrno.cz

Místopředseda

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Radiologická klinika, LF UP a FN Olomouc I.P. Pavlova 6, Olomouc, 775 20
tel.: 588 443 480, fax.: 588 442 508
e-mail: herman (@) fnol.cz

Vědecký sekretář

MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň, 306 40
tel: 377 103 436, fax.: 377 103 438
e-mail: mirka (@) fnplzen.cz

Pokladník

MUDr. Jiří Weichet, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika FNKV a 3. LF Praha, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
e-mail: jiri.weichet (@) fnkv.cz

Členové

MUDr. Tomáš Belšan, CSc.
Ústřední vojenská nemocnice Praha Střešovice
tel.:
e-mail: belsan.tom (@) seznam.cz

MUDr. Aleš Bílek
Radiodiagnostické oddělení, Nové Město na Moravě
tel.:
e-mail: ales.bilek (@) nnm.cz

prof. MUDr. Pavel Eliáš , CSc.
Radiologická klinika LF UK a FN, Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05
tel: 495 832 260, fax: 495 832 013
e-mail: elias (@) fnhk.cz

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21
tel: 261 364 145, fax: 242 23 251
e-mail: jape (@) medicon.cz

prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Klinika zobrazovacích metod, FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 150 06
tel. 224 438 100, fax: 224 438 120
e-mail: miloslav.rocek (@) fnmotol.cz

prof. MUDr. Josef Vymazal, CSc.
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5, 150 30
tel.: 257 272 532, fax.: 257 272 604
e-mail: Josef.Vymazal (@) homolka.cz

prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D.
Radiologická klinika LF UK a FN, Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05
tel.: 495 832 292, 495 834 276, fax.: 495 832 036
e-mail: zizka (@) fnhk.cz

Revizní komise

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň, 306 40
tel: 377 103 436, fax.: 377 103 438
e-mail: ferda (@) fnplzen.cz

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Klinika radiologie a nukleární medicíny, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20, Brno 625 00
tel: 532 233 007, fax.: 532 232 383
e-mail: marek (@) mechl.cz, mmechl (@) fnbrno.cz

MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.
Oddělení zobrazovacích metod, Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, 762 75
tel.: 577 552 825, 891
e-mail: tesar (@) bnzlin.cz

Pozn. vzhledem k ochraně proti spamovacích robotům jsou emailové adresy uvedeny v syntakticky nesprávném tvaru, před a za znakem @ je potřeba smazat závorky a přebytečné mezery.

Zpráva volební komise, shrnující výsledky voleb na funkční období 2014-2017.