XLV. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES, 22.-24. 9. 2024, Plzeň

Aktuální informace


Vážené lékařky, vážení lékaři, vážení zdravotníci,

registrace k aktivní i pasivní účasti na XLV. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES, který se uskuteční v termínu 22.-24. 9. 2024 v Plzni, je spuštěna.

Možnosti registrace aktivních účastníků (do 30. 6. 2024):

Jak se registrovat k pasivní účasti (do 13. 9. 2024)?

Na kongrese budou vyhlášena následující ocenění:

  • 3 nejlepší přednášky v sekci mladých radiologů (finanční odměna 6 000, 4 000 a 2 000 Kč)
  • 3 nejlepší postery (finanční odměna 6 000, 4 000 a 2 000 Kč)

Dále se v rámci Českého radiologického kongresu můžete zapojit do:

  • soutěže o nejlepší monografii a nejlepší IF článek za období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023 (finanční odměna 30 000, 20 000 a 10 000 Kč v obou kategoriích),
  • máte-li zájem se soutěží zúčastnit, prosím, pošlete:
    • název práce a krátkou anotaci na adresu dokoupilova@solen.cz
    • svůj článek ve formátu PDF na adresu dokoupilova@solen.cz nebo 1 výtisk knihy na adresu SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc k rukám paní Evy Dokoupilové

Všechny soutěže jsou určeny pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.

Juniorský grant radiologické společnosti:

Pod záštitou RS byl založen systém finanční podpory pro mladé radiology. Vypisovány jsou granty na kompenzaci publikačního poplatku a podporu aktivní vědecké účasti na mezinárodním radiologickém kongresu.
Aktuální je podpora účasti na národním Radiologickém kongresu ve formě odpuštění účastnického poplatku, případně finanční příspěvek na ubytování.

Podrobné informace o tom, jak o granty požádat, naleznete na stránkách Radiologické společnosti.

Veškeré aktuálně dostupné informace včetně on-line registrace naleznete na www.kongrescrs.cz.