Výbor a revizní komise RS ČLS JEP pro funkční období 2010-2013

Předseda

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Radiologická klinika, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20, Brno 625 00
tel: 532 233 007, fax.: 532 232 383
e-mail: marek (@) mechl.cz, mmechl (@) fnbrno.cz

Místopředseda

MUDr. Jan Beran, Ph.D.
ZRIR IKEM
tel: 261 362 668, fax.: 261 362 988
e-mail: honza.beran (@) gmail.com


Vědecký sekretář

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň, 306 40
tel: 377 103 436, fax.: 377 103 438
e-mail: ferda (@) fnplzen.cz

Pokladník

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
Mamma centrum Háje, BU PRAGUE No 1 a. s., Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 11
tel. 777 777 144
email: skovajsova(@)gmail.com

Členové

prof. MUDr. Pavel Eliáš , CSc.
Radiologická klinika LF UK a FN, Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05
tel: 495 832 260, fax: 495 832 013
e-mail: elias (@) fnhk.cz

prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň, 306 40
tel: 377 103 436, fax.: 377 103 438
e-mail: kreuzberg (@) fnplzen.cz

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21
tel: 261 364 145, fax: 242 23 251
e-mail: jape (@) medicon.cz

doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Klinika zobrazovacích metod, FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 150 06
tel. 224 438 100, fax: 224 438 120
e-mail: miloslav.rocek (@) fnmotol.cz

MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.
Oddělení zobrazovacích metod, Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, 762 75
tel.: 577 552 825, 891
e-mail: tesar (@) bnzlin.cz

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Radiologická klinika, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20,Brno, 625 00
tel.: 532 233 006, fax.: 532 232 383
e-mail: v.valek (@) fnbrno.cz

MUDr. Jana Votrubová, CSc.
PET centrum, Nemocnice na Homolce, Roentgenova 5, Praha 5, 150 00
tel: 257 272 165,3, fax.: 257 272 163
e-mail: jana.votrubova (@) homolka.cz


Revizní komise

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Radiologická klinika, LF UP a FN Olomouc I.P. Pavlova 6, Olomouc, 775 20
tel.: 588 443 480, fax.: 588 442 508
e-mail: herman (@) fnol.cz

MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5, 150 30
tel.: 257 272 532, fax.: 257 272 604
e-mail: ladislava.janouskova (@) homolka.cz

prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D.
Radiologická klinika LF UK a FN, Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05
tel.: 495 832 292, 495 834 276, fax.: 495 832 036
e-mail: zizka (@) fnhk.cz


Pozn. vzhledem k ochraně proti spamovacích robotům jsou emailové adresy uvedeny v syntakticky nesprávném tvaru, před a za znakem @ je potřeba smazat závorky a přebytečné mezery.

Zápis z volební schůze 20.11.2009, na které byl zvolen tento výbor a RK RS ČLS JEP.