Aktuální informace o organizaci a průběhu specializačního vzdělávání naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR

Obecný přehled
Zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni
Atestační zkoušky
Atestační otázky