Kontaktní adresy

Záležitosti týkající se evidence členů (přihlášky ke členství, ukončení členství, změna osobních a kontaktních údajů, problémy s placením příspěvků nebo zasíláním časopisu) vyřizujte prostřednictvím členské evidence ČLS JEP. Kontakty jsou na adrese http://www.cls.cz/clenska-evidence.

Ostatní připomínky a vzkazy, stejně jako všechny příspěvky posílejte na některou z následujících adres:

Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
vědecký sekretář
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20, Brno 625 00
e-mail: marek (@) mechl.cz, mechl.marek (@) fnbrno.cz

MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.
administrátor serveru
RDG Nemocnice Břeclav
tesjir (@) gmail.com

Pozn. vzhledem k ochraně proti spamovacích robotům jsou emailové adresy uvedeny v syntakticky nesprávném tvaru, před a za znakem @ je potřeba smazat závorky a přebytečné mezery.