Otázky a odpovědi

týkající se členství v RS, přístup na server www.crs.cz, elektronické volby do orgánů RS.

Jak se stanu členem Radiologické společnosti (RS)?
Jsem členem RS i registrován na serveru www.crs.cz a změnil jsem jméno nebo adresu bydliště
Zapomněl(a) jsem zaplatit členské příspěvky a bylo mi zrušeno členství v RS ČLS JEP i přístupová práva k serveru www.crs.cz
Jsem řádným členem RS a nemám přístup k uzavřeným částem serveru www.crs.cz
Právě jsem se stal(a) členem RS ČLS JEP, ihned se zaregistroval(a) na serveru a přístup stále nemám
Jsem už nějaký čas na serveru www.crs.cz registrován(a), nyní jsem se stal(a) členem a stále nemám přístup k uzavřeným částem serveru
Zapomněl jsem uživatelské jméno nebo heslo, nebo obojí k přístupu na www.crs.cz, mám se registrovat znovu?
Chci se stát členem některé ze sekcí RS, jak mám postupovat?
Už si nepamatuji, jestli jsem se do odborné sekce přihlásil(a), jak to zjistím?
Chci volit do výboru odborné sekce a odkaz na volební stránku nefunguje
Jakým způsobem se mohu zúčastnit elektronických voleb v rámci RS?
Co je to uživatelský kód a jak ho získám (popř. ztratil jsem ho, nikdy jsem ho neobdržel)?

Jak se stanu členem Radiologické společnosti (RS)?
RS nemá právní subjektivitu, je součástí České lékařské společnosti J.E. Purkyně (ČLS JEP). Zájemce o členství v RS se proto musí stát členem ČLS JEP, do vyplněné přihlášky zadat na řádku "Odborné společnosti (sekce)" -  Radiologické. Po odeslání přihlášky je potřeba mít chvíli trpělivost než je tato přijata, případné dotazy na vyřízení členství je možno realizovat na adrese cle@cls.cz. Registraci je také možno provést on-line.

Jsem členem RS i registrován na serveru www.crs.cz a změnil jsem jméno nebo adresu bydliště
Protože platba členských příspěvků do RS ČLS JEP probíhá formou zasílání složenek na adresu trvalého bydliště, která je uvedena v přihlášce, je nutno jakoukoliv změnu (včetně příjmení) oznámit na sekretariátu ČLS JEP i správci serveru. V opačném případě se člen RS vystavuje riziku, že bude po nedoručení složenky zařazen mezi neplatiče a bude podán návrh na jeho vyloučení z RS ČLS JEP. 

Zapomněl(a) jsem zaplatit členské příspěvky a bylo mi zrušeno členství v RS ČLS JEP i přístupová práva k serveru www.crs.cz
Je potřeba veškeré finanční závazky uhradit na sekretariátu ČLS JEP a následně tuto skutečnost oznámit i správci serveru, který po ověření znovu přidělí přístupová práva člena RS. 

Jsem řádným členem RS a nemám přístup k uzavřeným částem serveru www.crs.cz
Odeslání přihlášky do ČLS JEP a registrace jako člena RS neznamená automaticky přístup na server Radiologické společnosti. Na serveru je potřeba se zaregistrovat a pokud je následně při kontrole potvrzeno členství v RS, je plný přístup udělen.

Právě jsem se stal(a) členem RS ČLS JEP, ihned se zaregistroval(a) na serveru a přístup stále nemám
Mezi přijetím do RS ČLS JEP a zápisem do seznamu členů může uplynout několik týdnů a i aktualizace seznamu členů probíhající v cca měsíčním intervalu.

Jsem už nějaký čas na serveru www.crs.cz registrován(a), nyní jsem se stal(a) členem a stále nemám přístup k uzavřeným částem serveru
V tomto případě je potřeba aktivně se ohlásit správci serveru s tím, že jste nově členem RS, po kontrole v seznamu členů bude přístup umožněn. Ze stejného důvodu jako při předchozím problému je lépe vyčkat s tímto oznámením cca měsíc.

Zapomněl jsem uživatelské jméno nebo heslo, nebo obojí k přístupu na www.crs.cz, mám se registrovat znovu?
NE!
Registrační účet je pevně svázán s uživatelským kódem (viz. níže), který je nutný pro možnost voleb do orgánů RS nebo jejích sekcí. Dále se v případě nového účtu zruší členství v odborných sekcích.
V případě ztráty některého z přihlašovacích údajů je možné nechat si zaslat provizorní heslo k uživatelskému jménu na mail, který byl použit při registaci a následně si je změnit.
Pokud uživatel nemá přístup k mailovému účtu, který byl uveden při registraci na serveru, musí kontaktovat správce serveru, který jej může změnit.

Chci se stát členem některé ze sekcí RS, jak mám postupovat?
RS má několik odborných sekcí (MR, Hybridního zobrazování, Dětské radiologie apod.). Členem těchto sekcí se může stát pouze řádný člen RS a přihlášení je možné na stránkách jednotlivých sekcí. Ze členství v těchto sekcích žádné další finanční náklady nevyplývají, člen sekce může volit do výborů jednotlivých sekcí.

Už si nepamatuji, jestli jsem se do odborné sekce přihlásil(a), jak to zjistím?
Na úvodní stránce každé sekce je u odkazu na elektronickou přihlášku také odkaz na aktuální seznam přihlášených členů sekce, kde toto lze zkontrolovat.

Chci volit do výboru odborné sekce a odkaz na volební stránku nefunguje
Uživatel není veden jako člen odborné sekce (lze to zkontrolovat v seznamu členů, viz. výše), je nutno se přihlásit.

Jakým způsobem se mohu zúčastnit elektronických voleb v rámci RS?
Jednou za čtyři roky se volí orgány RS (výbor a revizní komise), dále jsou vyhlašovány volby do výborů některých sekcí. Volby jsou elektronické, na stránkách www.crs.cz. K volbě je nutno být členem RS s řádně zaplacenými příspěvky, mít přístup do části serveru pro členy RS a mít k dispozici uživatelský kód.

Co je to uživatelský kód a jak ho získám?
Je to desetimístné číslo, které systém přidělí každému zaregistrovanému členu RS. Ti, kteří se účastnili už minulých voleb, jej obdrželi klasickou poštou, uživatelé zaregistrovaní nově od posledních voleb o něj mohou požádat u správce serveru.
V žádosti je potřeba uvést jméno, příjmení, název a adresu zaměstnavatele a adresu bydliště - jde o údaje, které budou pro ověření autenticity zkontrolovány proti seznamu členů RS a v případě shody bude dotyčnému zaslán uživatelský kód elektronicky emailem (pokud jste tedy změnili zaměstnavatele nebo bydliště, je nutné tyto změny ještě před začátkem voleb nahlásit na členskou evidenci ČLS JEP).
Stejný postup platí pro ty, kteří už uživatelský kód měli a ztratili jej.