Srovnání některých částí VP z let 2005, 2009 a 2011

Kurz radiační ochrany v radiodiagnostice a radioterapii s absolvováním závěrečného testu a získání certifikátu (střední až vysoká úroveň znalostí) - 4 dny (VP z roku 2005)
Kurz Radiační ochrany pro aplikující odborníky (VP z roku 2009 a VP z roku 2011) - 30 hodin

Lékař zařazený do VP 2005 musí absolvovat pouze:

  • Kurz radiační ochrany v radiodiagnostice a radioterapii...
    nebo
  • Kurz Radiační ochrany pro aplikující odborníky

Jsou tyto kurzy srovnatelné? - z pohledu VP ano.
Může si absolvent mezi těmito kurzy vybrat? - ano.
Pokud IPVZ nevypisuje kurz ze VP 2005, může školenec VP 2005 absolvovat kurz Radiační ochrana pro aplikující odborníky z VP 2009 a VP 2011.


Kurz základů radiologie na akreditovaném pracovišti - 1 týden (VP z roku 2005)
Kurz Základy radiologie (VP z roku 2009)
Novinky z radiologie (VP z roku 2011)

Jsou tyto kurzy srovnatelné? - ano.
Může si absolvent mezi těmito kurzy vybrat? - ano.
Pokud IPVZ kurz z VP 2005 již nevypisuje, může školenec VP 2005 absolvovat kurz Novinky z radiologie (VP 2011) nebo Kurz Základy radiologie (VP 2009).