Cesta: Akce > Domácí

Přehled akcí v ČR

XII. motolský den zobrazování v dětské radiologii

Termín: 1.6.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Ortopedická problematika v dětském věku.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN v Motole, Praha.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 400 Kč.
Místo: Velká posluchárna FN v Motole, Praha
Kontaktní adresa: Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100
Fax: 2 2443 8120
Více informací

Workshop duplexní Dopplerovská ultrasonografie dialyzačních cévních zkratů

Termín: 1.6.2023

Kapacita účastníků: 20
Rámcový program: Workshop je určen pro lékaře a sestry. Teoretickou část uvede přednáška doc. Ing. Lopota o "up-to-date" změnách v mezinárodních doporučeních v péči o cévní přístupy, metodách hodnocení průtoku během hemodialýzy. V dalších přednáškách budou účastníci seznámeni s protokolem předoperačního vyšetření před založení arteriovenózního zkratu, včetně předoperačního vyšetření pomocí sonografického přístroje. Bude probrána teorie ultrasonografie dialyzačního zkratu se zacílením na komplikace a také pravidla pro punkci cév pod sonografickou kontrolou se zaměřením na "tips and tricks".
Během praktické části workshopu bude možnost se po malých skupinkách (max. 4 účastníci) seznámit s celou teoreticky probranou problematikou na stanovištích. Bude možnost vyšetřit tepenné a žilní řečiště. V echokardiografické laboratoři si, pod vedením lektorů, účastníci vyšetří pacienty s nativním a protetickým dialyzačním zkratem. Na kanylačním modelu si pak vyzkouší základy kanylace pod usg kontrolou, včetně kanylace modelu arteriovenózního zkratu.
V rámci workshopu bude každý účastník vybaven workbookem se základním shrnutím každé přednášky, do kterého si bude moci zapisovat své poznámky.
Místo: semin. místnost 3. Interní kliniky VFN - U Nemocnice 2, Praha 2, vhod A10, 1. patro
Více informací

Odborná schůze České neuroradiologické společnosti

Termín: 8.6.2023

Akce je garantována RS
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Začátek 14 hod. Program odborné schůze ČNRS je součástí Specializačního kurzu Neuroradiologie (viz. příloha).
Místo: Plzeň Campus LFUK, Alej Svobody 76

Mamologické sympozium Olomouc 2023

Termín: 23.6.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Lymfatické uzliny axilly, nadklíčku a krku – diagnostika a intervence.
Pořádá: Radiologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Radiologická klinika Fakultní nemocnice na Bulovce.
Odborný garant: Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: kongres - 60-80 účastníků, worshopy - 2-3x 15 účastníků dle zájmu
Rámcový program: Diagnostika, bioptické metody a značení uzlin v oblasti axilly, nadklíčků a krku. Biopsie uzlin z pohledu radiologa i ORL lékaře. Exstirpace lymfatických uzlin axilly a jednotlivé typy značení z pohledu chirurga. Součástí sympozia jsou praktické workshopy s ukázkami hodnocení mamogramů softwarem s umělou inteligencí iCAD na 4-5 diagnostických stanicích, praktické ukázky sonograficky navigovaných intervencí na fantomech a ukázky rychlé léčby v případě nutnosti KPR po reakci na lokální anestetikum a intravenózní podání jodové kontrastní látky.
Místo: Olomouc
Kontaktní adresa: MUDr. Lucia Veverková, Ph.D.
E-mail: lucia.veverkova (@) fnol.cz
Více informací

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 4.9.2023 - 6.9.2023

Základní téma: Radiační ochrana
Pořádá: Radiologická klinika LF UP v Olomouci.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 40
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Kurz je akreditován u SUJB a po jeho absolvování je možné složit na SUJB zkoušku zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou při lékařských ozářeních.
Místo: Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz
Více informací

21.Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 7.9.2023 - 10.9.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Záněty a benigní choroby, vzácné choroby a intervence pod CT/UZ - jak na to v každodenní praxi???
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovacích metod.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 120
Rámcový program: Zobrazovací metody ve vyšetření dutiny břišní (1 hod.) Vyšetření parenchymových orgánů dutiny břišní (5 hod.) Postižení cév v dutině břišní (1 hod.) Vyšetření trávicí trubice, retroperitonea a mesenteria (5 hod.) Základní intervenční techniky (3,5 hod.) Ověření znalostí testem (0,5 hod.)
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: Lékař člen RS - 3500,- Kč, lékař člen RS zařazen do předatestační přípravy - 3000,- Kč.
Místo: Lednice, hotel Galant
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, KRNM FN Brno, Jihlavská 20
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

44. český radiologický kongres

Termín: 8.10.2023 - 10.10.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: ÚZIS – screeningové programy, pediatrická radiologie, hybridní metody, neuroradiologie, abdomen, hrudník, UZ sekce, volná sdělení, women´s health, mladí radiologové, MR sekce, traumata, mamologie, firemní workshopy, hands-on kurzy (MR ramene, CT plic, MR prostaty, MR ženské pánve, CT virtuální kolonoskopie, CT koronarografie).
Pořádá: Radiologická společnost ČLS JEP.
Pod záštitou Ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., FCIRSE, EBIR, MBA.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., MBA, prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Místo: Praha, O2 Universum
Kontaktní adresa: Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
Více informací

XXV. zasedání MR sekce - MR workshop

Termín: 18.10.2023 - 19.10.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: MR protokoly - tipy a triky, praktické ukázky na virtuálních konzolích přístrojů, přehledná sdělení, kazuistiky.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice
Tel.: 532 233 008

XXII. kurz magnetické rezonance

Termín: 19.10.2023 - 20.10.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Základní indikace a protokoly MR vyšetření hlavy a krku, MR angiografie.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice
Tel.: 532 233 008

XXV. liberecké osteologické dny

Termín: 9.11.2023 - 10.11.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování a intervence muskuloskeletálního systému.
Pořádá: IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 80
Akce je bez registračního poplatku pro členy RS ČLS JEP.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
E-mail: honza.beran (@) gmail.com

Škola výpočetní tomografie - 2. část

Termín: 11.11.2023

Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN Plzeň
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Podrobný program jednotlivých částí viz. příloha
Přihlášky: kasaloval@fnplzen.cz

Místo: Univerzitní medicínské centrum LFUK, Alej Svobody 76, Plzeň