Cesta: Akce > Domácí

Přehled akcí v ČR

Základy radiologie - specializační kurz

Termín: 15.1.2024 - 19.1.2024

Základní téma: Základy radiologie - povinný kurz předatestačního vzdělávání v radiologickém kmeni.
Podle výkladu MZ ČR platí absolvování tohoto kurzu i pro rezidenty postupující podle dřívějších vzdělávacích programů (náhrada za kurz Novinky v radiologii).
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a KRNM LF MU a FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 35
Kapacita účastníků: 20
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Odborný program: Zobrazovací metody jejich principy, technika provedení, indikace a kontraindikace. Kontrastní látky, radiofarmaka. Popis radiologického vyšetření, dokumentace a archivace. Zobrazovací metody muskuloskeletálního aparátu. Zobrazovací metody hrudníku, břicha a pánve. Zobrazovací metody onemocnění mozku, hlavy a krku a páteře. Zobrazovací anatomie, nomenklatura, klasifikace. Ověření znalostí testem.
Místo: Brno, Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz
Více informací

Kurz sonografie 2024 (dříve UZ kurz Čejkovice)

Termín: 18.1.2024 - 20.1.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Ultrazvuková diagnostika a technika.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF, RS ČLS JEP MU a SOR v oboru RZM.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Princip sonografie, techniky vyšetření (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D.) Sonografie břicha a retroperitonea (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D.) Sonografie cév (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D.) Sonografie ostatních oblastí (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D.) Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D.) Ověření znalostí testem (MUDr. Daniel Bartušek,Ph.D.)
Kurz je zařazen jako akce organizovaná plně akreditovanými pracovišti - podle nového vzdělávacího programu je to 7 hodin teoretické výuky, podle starého vzdělávacího programu je to specializační kurz sonografie. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: Člen RS - 4500,- Kč (+ 1000,- Kč - praktické ukázky, možnost nácviku podávání KL ...) Nečlen RS - 6000,- Kč (+ 1000,- Kč - praktické ukázky, možnost nácviku podávání KL ...)
Místo: hotel Galant, Mikulov
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, KRNM FN Brno, Jihlavská 20
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 22.4.2024 - 23.4.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, intervence, pleura, mediastinum, systémové cévy hrudníku, dětská radiologie, plicní intersticium, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Radiologická anatomie hrudníku; nádory; intervence; pleura; mediastinum; systémové cévy; dětská radiologie; plicní intersticium; diferenciální diagnostika.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích.
Výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50%.

Místo: Čeladná, hotel Yura
Kontaktní adresa: Bc. Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz

Paprsky Vysočiny 2024

Termín: 10.5.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Urgentní netraumatická neabdominální radiologie.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: prim. MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Vyžádaná sdělení - urgentní neuroradiologie, urgentní radiologie hrudníku. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz

8. ročník multioborové konference Mamární diagnostika

Termín: 13.6.2024 - 14.6.2024

Základní téma: Recidivující a metastazující karccinom prsu I.
Pořádá: T.E.O. Consulting s.r.o. a FN Bulovka, FN Olomouc
Odborný garant: MUDr. Livia Večeřová, Ph.D. MBA
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 50-70
Rámcový program:
- prof. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D.
- MUDr. Livia Večeřová, Ph.D. MBA
- prof. Cyril Hoschl, DrSc. FRCPsych.
- další odborní spíkři v jednání
- workshop pacientské organizace Diaglog Jessenius z.s.
- praktické ukázky a kazuistiky FN bulovka
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 150,- Kč vč. DPH.
Oznámení o akci.

Místo: Praha hotel Olympic a FN Bulovka
Kontaktní adresa: Zdenka Soukupová, jednatelka společnosti T.E.O. Consulting s.r.o.
Tel.: 724 600 717
E-mail: zdena.soukupova (@) teoconsulting.cz
Více informací

XXVI. zasedání MR sekce - MR workshop

Termín: 23.10.2024 - 24.10.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: MR protokoly - tipy a triky, praktické ukázky na virtuálních konzolích přístrojů, přehledná sdělení, kazuistiky.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno a MR sekce ČRS.
Odborný garant: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Mikulov - hotel Galant
Kontaktní adresa: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno
Tel.: 532 233 008
E-mail: marek (@) mechl.cz

XXIII. kurz magnetické rezonance

Termín: 24.10.2024 - 25.10.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování centrálního nervového systému: fyzikálně-technické základy, strategie vyšetření, interpretace nálezů a optimalizace vyšetřovacích protokolů.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200 + online
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Mikulov, hotel Galant
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno
Tel.: 532 233 008
E-mail: marek (@) mechl.cz