Cesta: Akce > Domácí

Přehled akcí v ČR

Obnovené XXIX. (jarní) podzimní setkání LOKET 2023 Memoriál prof. Miroslava Rysky a 20. Postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Termín: 6.10.2023

Základní téma: Multidisciplinární spolupráce v diagnostice a léčbě gastrointestinálních malignit.
Nové technologie v diagnostice a léčbě nádorů jícnu a GEJ.
Místo: Kulturní dům Dvorana Loket
Více informací

44. český radiologický kongres

Termín: 8.10.2023 - 10.10.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: ÚZIS – screeningové programy, pediatrická radiologie, hybridní metody, neuroradiologie, abdomen, hrudník, UZ sekce, volná sdělení, women´s health, mladí radiologové, MR sekce, traumata, mamologie, firemní workshopy, hands-on kurzy (MR ramene, CT plic, MR prostaty, MR ženské pánve, CT virtuální kolonoskopie, CT koronarografie).
Pořádá: Radiologická společnost ČLS JEP.
Pod záštitou Ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., FCIRSE, EBIR, MBA.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., MBA, prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Místo: Praha, O2 Universum
Kontaktní adresa: Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
Více informací

XXV. zasedání MR sekce - MR workshop

Termín: 18.10.2023 - 19.10.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: MR protokoly - tipy a triky, praktické ukázky na virtuálních konzolích přístrojů, přehledná sdělení, kazuistiky.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice
Tel.: 532 233 008
Více informací

XXII. kurz magnetické rezonance

Termín: 19.10.2023 - 20.10.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Základní indikace a protokoly MR vyšetření hlavy a krku, MR angiografie.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice
Tel.: 532 233 008
Více informací

XXV. liberecké osteologické dny

Termín: 9.11.2023 - 10.11.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování a intervence muskuloskeletálního systému.
Pořádá: IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 80
Akce je bez registračního poplatku pro členy RS ČLS JEP.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

Škola výpočetní tomografie - 2. část

Termín: 11.11.2023

Akce je garantována RS
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN Plzeň
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Podrobný program jednotlivých částí viz. příloha
Přihlášky: kasaloval@fnplzen.cz

Místo: Univerzitní medicínské centrum LFUK, Alej Svobody 76, Plzeň

XII. sympozium České společnosti pro cévní přístup

Termín: 14.11.2023

Základní téma: Cévní přístupy pro hemodialýzu.
Pořádá: Česká společnost pro cévní přístup
Odborný garant: prof. MUDr. Jan Malík, CSc.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 200
Místo: Olomouc
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Kaván, Ph.D. pokladník ČSCP
Tel.: 224 962 780
E-mail: jan.kavan (@) vfn.cz
Více informací

Hands on – MR prostaty

Termín: 22.11.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: MR prostaty (intermediate)
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 40
Odborný program:
09:00 Zahájení (Burgetová)
09:15 Souhrn hodnocení – Pi-RADS 2.1, PRECISE, PI QUAL (Hanuš)
09:30 Hands-on mpMRI (Hanuš)
10:15 přestávka 10:30 Hands-on bpMRI (Lambert)
11:30 přestávka
11:45 Hands-on MRI (Hanzlíková) (na první pohled nejasné nálezy)
12:30 oběd
13:30 Pitfalls (Hanzlíková)
13:40 Hands-on MRI (Hanzlíková) (pitfalls)
14:30 přestávka
14:45 Pitfalls (Hanuš) (pitfalls)
14:55 Hands-on MRI (Hanuš) (pitfalls)
15:45 přestávka
16:00 fast bpMRI (Wagnerová)
16:10 fast bpMRI Hands-on MRI (Wagnerová)
16:00 přestávka
16:10 fast bpMRI Hands-on MRI (Wagnerová)
17:00 ukončení (Burgetová)
Kurz je určen pro radiology, kteří mají základní znalosti s MR zobrazováním prostaty a znají základní principy hodnocení. Cílem kurzu je znalosti prohloubit a na příkladech MR vyšetření ujasnit hodnocení nálezů, které nejsou zcela triviální. Kurz probíhá formou "hands-on", kdy každý účastník má k dispozici prohlížeč a samostatně hodnotí předložené studie. "Správné" řešení pak procházíme a diskutujeme společně. Teorie je omezena na minimum (tu naleznete na youtube, radiopedii, v knížkách) a ukazována na příkladech.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 800 Kč.

Místo: Praha, Ústav vědeckých informací 1. LF UK, U Nemocnice 4, Praha 2
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha U Nemocnice 2, Praha 2
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

Hands on – MR kolene 2023

Termín: 23.11.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: MR kolene
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 40
Odborný program:
09:00 zahájení (Burgetová)
09:15 sekvence a strategie hodnocení (Lambert) – minimální protokol, 3D zobrazení, technické chyby, postup hodnocení.
9:45 přestávka
10:00 menisky – ruptury, degenerace, tvarové anomálie (Michna) – co je a ještě není ruptura (ukázka použití definice na MR příkladech), grading, myxoidní degenerace vs. ruptura, root ligamenta, extruze u traumatu a artrózy
11:00 přestávka
11:15 vazy (Wagnerová) – kdy totální a kdy parciální ruptura (vs degenerace), bližší charakterizace ruptury (ACL), štěp ACL a degenerace), ruptura v terénu artrózy, retinaculum a femoropatelární ligamentum.
12:15 oběd
13:15 chrupavka, synovie, kostní struktury (Michna) – popis a grading lézí chrupavky, strukturální změny kosti (kostní edém, infiltrace kostní dřeně), nitrokloubní tekutina a tělíska, kdy hovořit o synovialitidě
14:00 přestávka
14:15 tuková tělíska, svaly, šlachy (Wagnerová) – impingementy tukových tělísek, hoffitida, myofasciální a myotendinózní ruputura
15:00 přestávka
15:15 sdružená poranění (Wagnerová) – pivot shift, posteromediální a posterolaterální komplex
15:45 přestávka
16:00 chyby (Lambert, Michna, Wagnerová) – kde vidíme nejčastější zdroje chyb, kde jsme se poučili.
17:00 ukončení (Burgetová)
Kurz je určen pro radiology, kteří mají základní znalosti s MR zobrazováním kolene. Cílem kurzu je znalosti prohloubit a na příkladech MR vyšetření ujasnit hodnocení nálezů u sportovců (lyžaři ...) po traumatech kolenního kloubu a u pacientů s různými typy degenerativních změn. Kurz probíhá formou "hands-on", kdy každý účastník má k dispozici prohlížeč a samostatně hodnotí předložené studie. "Správné" řešení pak procházíme a diskutujeme společně. Teorie je omezena na minimum (tu naleznete na youtube, radiopedii, v knížkách) a ukazována na příkladech.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 800 Kč

Místo: Ústav vědeckých informací 1. LF UK, U Nemocnice 4, Praha 2
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha U Nemocnice 2, Praha 2
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

Základy radiologie - specializační kurz

Termín: 15.1.2024 - 19.1.2024

Základní téma: Základy radiologie - povinný kurz předatestačního vzdělávání v radiologickém kmeni.
Podle výkladu MZ ČR platí absolvování tohoto kurzu i pro rezidenty postupující podle dřívějších vzdělávacích programů (náhrada za kurz Novinky v radiologii).
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a KRNM LF MU a FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 35
Kapacita účastníků: 20
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Odborný program: Zobrazovací metody jejich principy, technika provedení, indikace a kontraindikace. Kontrastní látky, radiofarmaka. Popis radiologického vyšetření, dokumentace a archivace. Zobrazovací metody muskuloskeletálního aparátu. Zobrazovací metody hrudníku, břicha a pánve. Zobrazovací metody onemocnění mozku, hlavy a krku a páteře. Zobrazovací anatomie, nomenklatura, klasifikace. Ověření znalostí testem.
Místo: Brno, Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz
Více informací

Kurz sonografie 2024 (dříve UZ kurz Čejkovice)

Termín: 18.1.2024 - 20.1.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Ultrazvuková diagnostika a technika.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF, RS ČLS JEP MU a SOR v oboru RZM.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program:
Princip sonografie, techniky vyšetření (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D.)
Sonografie břicha a retroperitonea (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D.)
Sonografie cév (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D.)
Sonografie ostatních oblastí (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D.)
Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D.)
Ověření znalostí testem (MUDr. Daniel Bartušek,Ph.D.)
Kurz je zařazen jako akce organizovaná plně akreditovanými pracovišti - podle nového vzdělávacího programu je to 7 hodin teoretické výuky, podle starého vzdělávacího programu je to specializační kurz sonografie.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: Člen RS - 4500,- Kč (+ 1000,- Kč - praktické ukázky, možnost nácviku podávání KL ...) Nečlen RS - 6000,- Kč (+ 1000,- Kč - praktické ukázky, možnost nácviku podávání KL ...)

Místo: hotel Galant, Mikulov
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, KRNM FN Brno, Jihlavská 20

Radiologie hrudníku

Termín: 22.4.2024 - 23.4.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, intervence, pleura, mediastinum, systémové cévy hrudníku, dětská radiologie, plicní intersticium, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Radiologická anatomie hrudníku; nádory; intervence; pleura; mediastinum; systémové cévy; dětská radiologie; plicní intersticium; diferenciální diagnostika.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích.
Výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50%.

Místo: Čeladná, hotel Yura
Kontaktní adresa: Bc. Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz

8. ročník multioborové konference Mamární diagnostika

Termín: 13.6.2024 - 14.6.2024

Základní téma: Recidivující a metastazující karccinom prsu I.
Pořádá: T.E.O. Consulting s.r.o. a FN Bulovka, FN Olomouc
Odborný garant: MUDr. Livia Večeřová, Ph.D. MBA
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 50-70
Rámcový program:
- prof. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D.
- MUDr. Livia Večeřová, Ph.D. MBA
- prof. Cyril Hoschl, DrSc. FRCPsych.
- další odborní spíkři v jednání
- workshop pacientské organizace Diaglog Jessenius z.s.
- praktické ukázky a kazuistiky FN bulovka
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 150,- Kč vč. DPH.
Oznámení o akci.

Místo: Praha hotel Olympic a FN Bulovka
Kontaktní adresa: Zdenka Soukupová, jednatelka společnosti T.E.O. Consulting s.r.o.
Tel.: 724 600 717
E-mail: zdena.soukupova (@) teoconsulting.cz
Více informací