Cesta: Akce > Domácí

XIII. motolský den zobrazování v dětské radiologii 2024

Termín: 30. května 2024, FN Motol, Praha
Základní téma: Ultrazvuk od hlavy až k patě
Pořádá:
KZM FN v Motole, Praha
Odborný garant:
Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Místo: Velká posluchárna FN v Motole, Praha

Milé kolegyně, vážení kolegové,

tématem XIII. Motolského dne je ultrazvukové zobrazení u dětí. Ultrazvuk je v mnoha indikacích v dětském věku metodou první volby. Je, závislý na znalostech a zároveň ale i na umu vyšetřujícího. Program jsme přichystali s důrazem na využití v praxi, za pomoci domácích i zahraničních odborníků. Mezi kolegyněmi a kolegy, které letos v Motole přivítáme, jsou prof. Erika Rubešová ze Stanfordu, dr. Ivana Dašič z Bělehradu, prof. Michael Riccabona z Grazu i prof. Jovan Lovrenski z Nového Sadu v Srbsku (většina jejich přednášek bude v anglickém jazyce). Ve spolupráci s našimi lékařkami a lékaři, pro něž je ultrazvuk nejen zobrazovací metodou, ale i zábavou, jsme v obvyklém formátu kazuistik a přednášek připravili program pokrývající orgánové indikace u dětí od hlavy k patě.

Doufáme, že motolský den Vám nejen pomůže rozšířit potřebné znalosti, ale zároveň bude platformou setkání s našimi i evropskými odborníky v ultrazvuku. I proto jsme se letos rozhodli program motolského dne vysílat i on-line, s možností přístupu k přednáškám i po skončení programu.

Těšíme se na viděnou ve čtvrtek 30. května od 9 hodin ve velké posluchárně FN Motol.

Za kolektiv přednášejících a organizátorů motolského dne,

Martin Kynčl

ODBORNÝ  PROGRAM

 30.5.2024
8.00 - 9.00
Registrace účastníků
 Dopolední blok (9:00-12:00)
9.00 - 9.05
Zahájení
 9.05 - 9.30
UZ mozku od A do Z
 dr. Rejtar, FNHK
 9.30 - 10.05
Cysty krku
 dr. Hlaváček, FNM, dr. Holubová, FNM
 10.05 - 10.40Vaskulární léze měkkých tkání
 dr. Dašič, UCH, Srbsko, dr. Meliš, FNM
 10.40 - 11.10
Atrézie žlučových cest
 dr. Durilová PK, dr. Máslová, FNM
 11.10 - 11.40
IBD
 dr. Mitrová PK, prof. Rubešová, LPCH, Stanford
 11.40 - 12.00Diskuse
12.00 - 13.00
Oběd
 Odpolední blok (13:00-16:00)
13.00 - 13.35
Fokální nefritida
 prof. Riccabona, UNI Graz
13.35 - 14.00
CeVUS - kde jsme?
 dr. Koukolská, FNM
14.00 - 14.35
Pojďme změřit ledviny
 dr. Mrázková, FNM, dr. Koukolská, FNM
14.35 - 15.10
UZ plic - the basics
 dr. Jurášek, FNM, prof. Lovrenski, UNS, Srbsko
15.10 - 15.30
Diskuse
 15.30 - 15.35
Zakončení
 15.35 - 16.00
Plenární schůze Sekce dětské radiologie RS ČLS JEP

Odborný program ke stažení ve formátu PDF pdf

Eurocongress Centre
Zelenková Ivana
Mobil: +420 777 275 729
e-mail: eurocongress@grbox.cz
www.eurocongress.cz

 

UPOZORNĚNÍ

Termín pro ukončení on-line přihlášek: 27.5.2024.
Po tomto termínu je možné se přihlásit na akci pouze osobně (pouze prezenční forma). Při registraci na místě konání akce dne 30.5.2024 je možná pouze hotovostní platba registračního poplatku.

 

On-line registrace ukončena