Cesta: Akce > Domácí

Paprsky Vysočiny 2024

XXI. ročník, Fórum periferní
radiologie

Téma: Urgentní netraumatická neabdominální radiologie
Termín: 10.-11. května 2024
Místo: Hotel SKI u Nového Města na Moravě

  hotelskinovemesto 
 

Program
Pátek 10.5.2024
od 8.30 Registrace (vestibul hotelu)
9.00Zahájení (přednáškový sál v restauraci hotelu)
9.10
Urgentní neuroradiologie - vyžádaná sdělení
 Mozková ischémie
 P. Dvořák, R. Dvořáková, FN Hradec Králové
 Trombóza nitrolebních splavů a žil
 M. Mechl, FN Brno
 Netraumatické nitrolební krvácení
 J. Čivrný, FN Olomouc
10.50
Občerstvení - vestibul hotelu
11.10
Urgentní radiologie hrudníku - vyžádaná sdělení
 Plicní embolie
 J. Tesař, EUC Zlín
 Akutní onemocnění hrudní aorty
 P. Horký, Nové Město na Moravě
 Spontánní PNO
 E. Kočová, FN Hradec Králové
12.30
Oběd (vinárna a malá jídelna za přednáškovým sálem)
14.00
Urgentní vaskulární postižení končetin - vyžádaná sdělení
 Hluboká žilní trombóza
 H. Mírka, FN Plzeň
 Akutní končetinová ischemie
 T. Beran, KN Liberec
 Urgentní stavy pediatrické radiologie
 P. Rejtar, FN Hradec Králové
15.00
Občerstvení (vestibul hotelu)
15.30
Volná sdělení a kasuistiky nejen na letošní téma
 Zkušenosti s vyšetřováním pacientů s CMP v ČB
 P. Mašek, České Budějovice
 Zobrazování hlavy po NCH výkonech
 T. Koutný, ÚVN Praha
 Ne zcela známé a přitom ne zcela vzácné nálezy u ne zcela urgentních neuroradiologických vyšetření
 J. Žižka, UN Umeå, Švédsko
 Kazuistika ze západu Čech
 E. Korčáková, J, Ferda, H. Mírka, FN Plzeň
 Pres syndrom
 A. Pospíšilová, Nové Město na Moravě
 17.00Radiologický kvíz
 K. Nedvěd, Ústí nad Orlicí
Prezentace spolupracujících firem probíhá od 10.50 do 17.00 hodin ve vestibulu hotelu.
Program ke stažení ve formátu PDF pdf
 

Aktivní účast

Kasuistiky a jiná volná sdělení nejen na letošní téma (nejpozději do 19.4.2024).
Název a doba sdělení (max. 10 minut).
Anotace (2,3 řádky).
Technické zabezpečení: videodataprojektor (z CD, USB), ozvučení.

Kontakty a ubytování

Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice, 592 31, Nové Město na Moravě, Žďárská 610
email: paprsky.vysociny@atlas.cz, tel. +420 606 186 399, +420 566 801 461

Ubytování:
nabízíme v hotelu *** SKI ve

  • 1 lůžkových pokojích
  • 2 lůžkových pokojích
  • 3 lůžkovém pokoji
  • 4 lůžkovém pokoji

Cena jednolůžkového pokoje (osoba/noc) - 2.300,- Kč.
Cena lůžka ve vícelůžkovém pokoji - 1.300,- Kč.

Informace pro platbu

Celkovou částku uhraďte na účet č. 186742423/0600 (GE Money Bank), na základě faktury, která vám bude zaslána pořadateli.

Kongresový poplatek: členové RS ČLS JEP bez poplatku, nečlenové RS ČLS JEP 1.000 Kč.

Účastníci jsou zvání k obědu, coffeebreakům a večernímu rautu.
Termín pro odeslání přihlášky
je u pasivní účasti do 1.5.2024 nebo do naplnění kapacity kursu.

Kredity ČLK: V přihlášce je nově položka s evidenčním číslem lékaře v databázi ČLK. Lze ji snadno najít na https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html?do[list]=1 a po vyhledání kliknout na odkaz DETAIL.

REGISTRACE UKONČENA