Radiologická společnost ČLS JEP

Chcete, aby Vaše emailová adresa byla uvedena v adresáři serveru Radiologické společnosti ? Máte zájem o okamžité a pravidelné informování o změnách na serveru a všech novinkách? Zaregistrujte se...

Členové Radiologické společnosti takto zároveň získají přístup k blokovaným částem serveru. Máte-li zájem o členství ve společnosti, stáhněte si přihlášku a odešlete ji na adresu členská evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, nebo proveďte registraci on-line na stránkách ČLS JEP.
UPOZORNĚNÍ: odeslání přihlášky do ČLS JEP neznamená automaticky přístup do členské části www.crs.cz! Každý člen RS má nárok na přístup do všech částí serveru, musí se ale aktivně zaregistrovat. V případě, že se uživatel registruje na serveru ještě před potvrzením svého členství v ČLS JEP, musí po přijetí tohoto potvrzení uvědomit správce serveru, aby mu přístup byl povolen.
Postup při registraci na server a při změně osobních dat (zvl. adresy bydliště) členů RS je popsán zde.


VOLBY DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE RS ČLS JEP
A DO VÝBORU MR SEKCE

! HLASOVÁNÍ 1. KOLA KONČÍ 31.7.2021 !
Podrobností po přihlášení


covid19

URGENTNÍ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE PŘI PODEZŘENÍ NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Návod Radiologické společnosti ČLS JEP pro provedení, hodnocení nálezů a interpretaci výsledků v klinickém kontextu vycházející z dostupných informací a zkušeností s onemocněním COVID-19 dostupnými 15. 3. 2020

Tento i další materiály týkající se pandemie COVID-19 naleznete v samostatném odkazu menu v levém sloupci.

 
Časopis Česká radiologie
Časopis Česká Radiologie
zasílání časopisu je v ceně
členského příspěvku
Na WWW včetně abstrakt.
 
MRprotokoly2.  Zakladyradiologie   Zakladyzobrazovacichmetod.
 Uroradiologie