Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


24.4.2023
XII. motolský den zobrazování v dětské radiologii 2023 - odborný program a on-line registrace.