Cesta: Akce > Domácí

XII. motolský den zobrazování v dětské radiologii 2023

Termín: 1. června 2023, FN Motol, Praha
Základní téma: Ortopedická problematika v dětském věku
Pořádá:
KZM FN v Motole, Praha
Odborný garant:
Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Místo: Velká posluchárna FN v Motole, Praha
Kontaktní adresa:
Martin Kynčl, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06

Milé kolegyně, vážení kolegové,

tématem letošního XII. motolského dne je ortopedická problematika v zobrazení u dětí.
Program jsme přichystali prakticky, součástí jsou zajímavé kazuistiky, novinkou je formát panelové diskuse s klinickými lékaři - ortopedy a rehabilitačními lékaři. Každé vybrané téma je samo o sobě výzvou, jak z pohledu diagnostiky, tak i volbou vhodného protokolu zobrazení.
Jsme přesvědčení, že nás červnový motolský den nejen obohatí informacemi a rozšíří potřebné znalosti a dovednosti, ale bude zároveň příjemnou formou setkání kolegyň a kolegů, které diagnostika v dětském věku baví.

Těšíme se na viděnou ve čtvrtek 1. června od 9 hodin ve velké posluchárně FN Motol.

Za kolektiv přednášejících a organizátorů motolského dne,
Martin Kynčl

ODBORNÝ  PROGRAM

 1.6.2023
 Dopolední blok (9:00-12:00)
 9.00 - 9.25
Skelet v dětském věku, odlišnosti, specifika
 MUDr. Pavel Rejtar
 9.30 - 9.55
Osteomyelitida u dětí
 prof. Erika Rubešová
 10.00 - 10.25Vrozené vývojové vady nohy u dítěte
 MUDr. Anna Seehofnerová
 10.30 - 10.55
CRMO - great mimicker
 MUDr. Veronika Koukolská
 11.00 - 11.55
Podezření na týrané dítě - kostní protokol, kazuistiky, diskuse
 MUDr. Eliška Popelová, MUDr. Martin Kynčl
12.00 - 13.00
Oběd
 Odpolední blok (13:00-16:00)
13.00 - 13.25
Vrozené vývojové vady kyčlí
 MUDr. Veronika Koukolská
13.30 - 14.00
Panelová diskuse-vývojové vady kyčlí - zobrazení; jak to vidí klinik
 MUDr. Veronika Koukolská, prof. Erika Rubešová, prof. Vojtěch Havlas, prof. Pavel Kolář
14.05 - 14.30
Traumata skeletu I. - loket
 MUDr. Zuzana Holubová, MUDr. Bruno Jurášek
14.35 - 15.00
Traumata skeletu II. - předloktí
 MUDr. Zuzana Holubová, MUDr. Bruno Jurášek
15.05 - 15.30
Specifika MR kolene u dítěte
 MUDr. Irena Buksakowska
15.35 - 16.00
M. Perthes
 MUDr. Martin Kynčl, MUDr. Kateřina Němcová
 16.00 - 16.05
Závěr
 16.05 - 16.30
Plenární schůze Sekce pediatrické radiologie ČRS JEP

Odborný program ke stažení
ve formátu PDF pdf

Eurocongress Centre
Zelenková Ivana
Mobil: +420 777 275 729
e-mail: eurocongress@grbox.cz
www.eurocongress.cz

On-line registrace