Radiologická společnost ČLS JEP

Chcete, aby Vaše emailová adresa byla uvedena v adresáři serveru Radiologické společnosti ? Máte zájem o okamžité a pravidelné informování o změnách na serveru a všech novinkách? Zaregistrujte se...

Členové Radiologické společnosti takto zároveň získají přístup k blokovaným částem serveru. Máte-li zájem o členství ve společnosti, stáhněte si přihlášku a odešlete ji na adresu členská evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, nebo proveďte registraci on-line na stránkách ČLS JEP.
UPOZORNĚNÍ: odeslání přihlášky do ČLS JEP neznamená automaticky přístup do členské části www.crs.cz! Každý člen RS má nárok na přístup do všech částí serveru, musí se ale aktivně zaregistrovat. V případě, že se uživatel registruje na serveru ještě před potvrzením svého členství v ČLS JEP, musí po přijetí tohoto potvrzení uvědomit správce serveru, aby mu přístup byl povolen.
Postup při registraci na server a při změně osobních dat (zvl. adresy bydliště) členů RS je popsán zde.


Český radiologický kongres 2022

 Upoutávka na Hands ON workskopy ČRK 2022

Upoutávka na Hands ON workskopy ČRK

Odborné doporučení Radiologické společnosti ČLS JEP k provádění rentgenového snímku při podezření na tuberkulózu plic u osob utíkajících před válečnou agresí na Ukrajině

Plicní tuberkulóza - obrazový přehled (prezentace prof. Ferdy)


 
Časopis Česká radiologie

 

Časopis Česká Radiologie
zasílání časopisu je v ceně
členského příspěvku
Na WWW včetně abstrakt.
 
MRprotokoly2.  Zakladyradiologie   Zakladyzobrazovacichmetod.
 Uroradiologie