Uroradiologie

Lukáš Lambert, Andrea Burgetová a kol.

Radiologická diagnostika má klíčové postavení ve většině klinických oborů současné medicíny. Výjimkou není ani urologie.
Dva naši přední radiologové - doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D., doc. MUDr. Andrea Burgetová, MBA, Ph.D. - v čele velkého kolektivu expertů připravili publikaci, která se věnuje diagnostice a zobrazení ledvin, vylučovacího traktu a mužských pohlavních orgánů u dospělých. Autoři seznamují čtenáře s nejnovějšími diagnostickými, klinickými, patologicko-anatomickými, ale také léčebnými výsledky. V dnešní době úzké multioborové spolupráce je zřejmé, že radiolog, pokud chce být klinikovi rovnocenným partnerem, si musí osvojit také základní klinické znalosti. Na druhou stranu je výhodou, když indikující klinik ví, co od jednotlivých zobrazovacích modalit může očekávat a jaký je dnes doporučovaný algoritmus použití zobrazovacích metod u jednotlivých patologií.
Kniha je určena především radiologům a urologům, užitečná však může být pro lékaře řady dalších oborů.

Objednávat je možno na https://knihy.heureka.cz/uroradiologie/.

uroradiologie-obalka_nahled  
Clipboard01_nahled  
Clipboard02_nahled