Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


18.2.2024
MOST 2024 (Mezioborové sympozium o srdeční tomografii) - informace a on-line registrace.