Cesta: Akce > Všechny

Všechny akce

Telemedicína Brno 2019

Termín: 18.3.2019

Akce je garantována RS
Základní téma: Teleradiologie - legislativa a praxe.
GDPR. Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace. Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod. Informační systémy.
Klinické audity, radiační zátěž a její sledování.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČLS JEP.
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

XXIII. zasedání MR sekce RS ČLS JEP

Termín: 20.3.2019 - 21.3.2019

Základní téma: Optimalizace protokolů MR vyšetření tipy a triky. Praktické příklady, panelová diskuse. Praktické ukázky optimalizace nastavení sekvencí na MR konzoli. Vědecká sdělení. Kazuistiky. Výuková postgraduální sdělení.
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno-Bohunice.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program: Zahájení ve středu 20.3. v 12:00, ukončení setkání ve čtvrtek 21.3. 12:00.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Harrachov, hotel Sklář
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

XIX. Krakonošův CT kurz

Termín: 21.3.2019 - 23.3.2019

Základní téma: Postižení plicní tkáně a dýchacích cest - HRCT plic.
Pořádá: RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové.
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Technika vyšetření, anatomie plicní tkáně ve vztahu k HRCT, zvýšení denzity plicní tkáně, snížení denzity plicní tkáně, komunitní a nekomunitní plicní infekce, postižení plic u imunokopromitovaných, idiopatické difuzní plicní procesy, onemocnění pojiva, inhalační postižení včetně hypersenzitivní pneumonie, sarkoidóza, granulomatózní postižení, ložiskové postižení a nádorové projevy, postižení dýchacích cest, toxické (polékové) postižení, vzácnější plicní postižení, HRCT plic u dětí.
S sebou notebook či tablet - kvízová soutěž!
Místo: Hotel Sklář, Harrachov
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o. Kolová 215, 15 300, Praha
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

XVII. Omyly v mamární diagnostice

Termín: 28.3.2019 - 29.3.2019

Základní téma: Diagnostické algoritmy při vyšetřování prsní žlázy, novinky v zobrazování prsní žlázy, kazuistiky.
Pořádá: BREAST UNIT PRAGUE
Odborný garant: prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 250
Místo: Clarion Congress Hotel Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Štěpánka Pokorná
E-mail: pokorna (@) buprague.cz
Více informací

MOST 2019 (Mezi-oborové sympozium nad srdeční tomografií)

Termín: 30.3.2019

Základní téma: Přednášky z aktuálních témata zobrazování srdce pomocí MR a CT.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Multimodalitní zobrazení u amyloidózy srdce. CT koronarografie (FFR, CT FFR, hodnocení plátů, CAD-RADS). Praktické tipy pro hodenocení MR funnkce, viability, myokarditidy. Zobrazení u pacientů s jednokomorovou cirkulací.
Plná cena registrace 800 Kč. Sleva pro členy České radiologické společnosti a České kardiologické společnosti na 600 Kč (25%).
Místo: FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: Theodor Adla, V Uvalu 84, Praha 5, 15006
Tel.: 224 438 101
Fax: 224 438 120
Více informací

Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie

Termín: 4.4.2019 - 5.4.2019

Akce je garantována RS
Základní téma: 1. Urgentní radiologie - protokoly a postupy 2. Kyčelní kloub - typy postižení, zobrazování, interdisciplinární spolupráce 4. Intervenční radiologie 5. Kazuistiky, varia.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

Urogenitální dny: radiologie urogenitálního systému

Termín: 12.4.2019 - 13.4.2019

Základní téma: Radiologie urogenitálního systému a retroperitonea.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK Praha ve spolupráci s Radiologickou klinikou LF UP a FN Olomouc.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 16
Rámcový program: Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ledvin (vývojové odchylky a variety ledvin, diagnostika patologií ledvin), Retroperitoneum, Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění vývodného systému močového (zobrazování patologií vývodného močového systému, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění mužských pohlavních orgánů), prostata, skrotum, penis, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ženských pohlavních orgánů (děloha, ovaria), intervenční techniky, kazuistiky, diferenciální diagnostika.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Více informací a přihlašovací formulář najdete na webu www.radiology.cz.

Místo: Praha
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha U nemocnice 2 Praha 2
Tel.: 224 962 232
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 15.4.2019 - 16.4.2019

Základní téma: Záněty (plíce, mediastinum), HRCT, úrazy hrudníku, bránice, plicnice, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích a absolvování testu. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50 %.
Místo: Čeladná, hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

Paprsky Vysočiny 2019

Termín: 3.5.2019 - 4.5.2019

Základní téma: Diagnostika a staging nejčastějších nádorových onemocnění hlavy, krku, hrudníku a pánve.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: prim. MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Přehledná sdělení - radiologie nádorových onemocnění CNS, hrudníku, krku, prostaty, gynekologických tumorů. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Slevy z poplatků: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz

XXXV. Východočeské radiologické sympozium

Termín: 16.5.2019 - 17.5.2019

Základní téma: Běžný den na rentgenu.
Doškolování - Radiologie hlavy a krku (ORL).
Pořádá: Radiodiagnostické odd. Pardubická nemocnice NPK, a.s.; Radiologická klinika FN HK.
Odborný garant: prim. MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Čtvrtek - vyžádaná sdělení, společenská večeře.
Pátek - doškolování a kazuistiky, sekce NLZP.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Resort 9 skal, Milovy
Kontaktní adresa: MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D., Agentura Contour

Plzeňské dny zobrazovacích metod 2019

Termín: 24.5.2019 - 25.5.2019

Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Náplň odpovídá předatestačnímu akreditovanému kursu Výpočetní tomografie, akreditovanému Klinikou zobrazovacích metod LFUK v Plzni. Poplatek pro účastníky, kterým bude vydán certifikát pro předatestační přípravu je 500 Kč. Kontakt a přihlášky: pejrimovskaj@fnplzen.cz.
Místo: SECESE, reprezentační prostory Plzeňského Prazdroje, U Prazdroje 7, Plzeň
Kontaktní adresa: pejrimovskaj@fnplzen.cz
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz
Více informací

Motolský den zobrazení v dětské radiologii

Termín: 6.6.2019

Základní téma: Využití zobrazovacích metod pro vyšetření urgetních stavů v dětské radiologii.
Pořádá: KZM, 2. LF UK a FN v Motole.
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Místo: Velká posluchárna FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: MUDr. Martin Kynčl, Ph.D., 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100
Fax: 2 2443 8120
Více informací

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie 2019

Termín: 5.9.2019 - 8.9.2019

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie.
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 18
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.
Místo: Lednice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno FN Brno, Jihlavská 20 Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 11.9.2019 - 13.9.2019

Základní téma: Radiační ochrana - povinný kurz předatestačního vzdělávání.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP v Olomouci.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 35
Kapacita účastníků: 30
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 35
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Místo: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

XVII. kurz magnetické rezonance

Termín: 19.9.2019 - 21.9.2019

Základní téma: MR zobrazování orgánů břicha a retroperitonea. Základní sekvence, typy a triky, protokoly. Nejčastější abnormality a jejich hodnocení.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 160
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Marek Mechl, Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno LF MU a FN Brno

VIII. český neuroradiologický kongres

Termín: 2.10.2019 - 4.10.2019

Základní téma: Cerebrovaskulární onemocnění a onemocnění páteře a míchy.
Pořádá: Radiologická klinika, FN Hradec Králové.
Odborný garant: Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Kapacita účastníků: 200
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hradec Králové
Kontaktní adresa: Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc., Radiologická klinika Fakultní nemocnice, 500 05 Hradec Králové

XXII. liberecké osteologické dny

Termín: 7.11.2019 - 8.11.2019

Základní téma: Zobrazování muskuloskeletálního systému včetně intervenčních výkonů na něm.
Pořádá: ČRS, IKEM Praha.
Odborný garant: MUDr. Jan Beran
Počet hodin: 11
Kapacita účastníků: 80
Akce je bez registračního poplatku.
Místo: Liberec
E-mail: honza.beran (@) gmail.com