Cesta: Akce > Všechny

Všechny akce

Kurz zobrazování poruch polykání (videofluoroskopie)

Termín: 7.3.2023

Základní téma: Zobrazování poruch polykání (videofluoroskopie), multidisciplinární přístup v dysfagiologických týmech. Teoretická i praktická část (práce s kazuistikami).
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol a Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol.
Místo: Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: MUDr. Martin Kysilko
E-mail: martin.kysilko (@) fnmotol.cz

XXII. Krakonošský CT kurz

Termín: 23.3.2023 - 24.3.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Onemocnění retroperitonea a pánve.
Pořádá: Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové.
Odborný garant: doc. MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200
Místo: Orea resort Sklář, Harrachov
Kontaktní adresa: Organizační zajištění: Contour, s.r.o., Jana Řehořová
Tel.: 602 386 684
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

VI. Urogenitální dny (kurz urogenitální radiologie)

Termín: 30.3.2023 - 31.3.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie urogenitálního systému - MR prostaty a ženské pánve.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 60
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Odborný program:


Čtvrtek 30.3.2023
Zahájení
9:00 Zahájení, zobrazení prostaty v kontextu plánovaného screeningu, Burgetová

MR mužské pánve
Blok I: Prostata – kontext zobrazovacích metod
9:15 - 9:30 Anatomie, topografie, Beneš
9:30 – 9:45: Indikace zobrazovacích metod, Čapoun
9:45 – 10:00: scintigrafie, PET-CT, Wagnerová

Blok II: MR prostaty
10:15 – 10:30 MRI prostaty – vyšetřovací protokol, Wagnerová
10:30 – 10:45 MRI prostaty – hodnocení Pi-RADS, Hanuš
10:45 – 12:00 Case reading – jednoduché ilustrativní příklady, Wagnerová, Hanuš

Polední přestávka

Blok III: MR prostaty
12:30 – 12:45 bpMRI vs. mpMRI (PZ), Hanuš
12:45 – 14:00 Case reading – jednoduché příklady, Hanuš, Hanzlíková

Blok IV: MR prostaty
14:15 – 14:30 TZ - Lambert
14:30 – 15:30 Case reading – jednoduché příklady, Macová, Lambert

Blok V: MR prostaty
15:45 – 16:00 AFS, Hanzlíková
16:00 – 17:00 Case reading, Hanzlíková

Pátek 31.3.2023
Blok I
9:00 – 9:15 Anatomie a topografie ženské pánve, Beneš
9:15 – 9:30 MR v diagnostice endometriózy, Burgetová
9:30 – 10:15 Case reading, Burgetová, Wagnerová

Blok II
10:30 – 11:00 Benigní a maligní útvary ovarií, O-RADS - Burgetová
11:00 – 12:00 Case reading, Burgetová, Lambert

Polední přestávka

Blok III
12:30 – 12:45 MR prostaty (souhrn), Lambert
12:45 – 13:45 case reading, Macová, Lambert, Burgetová

Blok IV
14:00 – 14:15 Omyly v hodnocení MR prostaty, Wagnerová, Hanuš
14:15 – 15:00 Case reading, Wagnerová, Hanuš
15:00 – 15:15 Závěr a souhrn, Burgetová

Distančně budou k dispozici další přednášky
Kocián R.: Zobrazení solidních a převážně solidních nádorů ovarií
Holešta M.: Traumata a iatrogenní postižení močovodu
Hanzlíková P.: MR nádorů ledvin – mutlisystematický přístup
Lambert L.: CT litiázy
Beneš J.: Anatomie penisu
Burgetová A.: Gynekologické nádory

Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1100
Místo: Praha 2, U Nemocnice 4 (Ústav vědeckých informací)
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN Praha U nemocnice 2 128 08, Praha 2
Tel.: 224 962 233
Fax: 224 963 048
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

MOST 2023

Termín: 14.4.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: 6. ročník Mezioborového sympozia o srdeční tomografii.
Rámcový program: Sympozium věnující se tomografickým metodám zobrazujícím srdce, tedy především výpočetní tomografii, magnetické rezonanci a metodám nukleární medicíny, bude opět zahrnovat jak přehledová sdělení, tak zajímavé kazuistiky. Pro rok 2023 jsme se rozhodli umožnit případným zájemcům o aktivní účast zaslat nevyzvaná sdělení, a to jak formou kazuistiky, tak i přehledové přednášky.
Místo: IKEM
Kontaktní adresa: Jana Špačková
E-mail: jana.spackova (@) ikem.cz
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 24.4.2023 - 25.4.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: HRCT, záněty (plíce, mediastinum), úrazy hrudníku, bránice, plicnice, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí, prostý snímek.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50%.

Místo: Čeladná, hotel Yura
Kontaktní adresa: Bc. Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz

X. kongres muskuloskeletální radiologie a traumatologie

Termín: 24.4.2023 - 25.4.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazovací diagnostika hlezna a nohy.
Traumatologie, degenerativní a zánětlivé změny.
Terapeutické postupy a možnosti intervenční radiologie.
Kazuistiky a varia.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Brno, Hotel Continental
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Paprsky Vysočiny 2023

Termín: 19.5.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Urgentní abdominální netraumatická radiologie.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: prim. MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Vyžádaná sdělení - radiologie bolestí jednotlivých kvadrantů břicha, radiologie bolestí břicha z urologických a gynekologických příčin, radiologie akutních stavů gastrointestinálního traktu. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS - poplatky: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz

XII. motolský den zobrazování v dětské radiologii

Termín: 1.6.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Ortopedická problematika v dětském věku.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN v Motole, Praha.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 400 Kč.
Místo: Velká posluchárna FN v Motole, Praha
Kontaktní adresa: .): Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100
Fax: 2 2443 8120

21.Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 7.9.2023 - 10.9.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Záněty a benigní choroby, vzácné choroby a intervence pod CT/UZ - jak na to v každodenní praxi???
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovacích metod.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 120
Rámcový program:
Zobrazovací metody ve vyšetření dutiny břišní (1 hod.)
Vyšetření parenchymových orgánů dutiny břišní (5 hod.)
Postižení cév v dutině břišní (1 hod.)
Vyšetření trávicí trubice, retroperitonea a mesenteria (5 hod.)
Základní intervenční techniky (3,5 hod.)
Ověření znalostí testem (0,5 hod.)
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: Lékař člen RS - 3500,- Kč, lékař člen RS zařazen do předatestační přípravy - 3000,- Kč.
Místo: Lednice, hotel Galant
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, KRNM FN Brno, Jihlavská 20
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz

XXV. zasedání MR sekce - MR workshop

Termín: 18.10.2023 - 19.10.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: MR protokoly - tipy a triky, praktické ukázky na virtuálních konzolích přístrojů, přehledná sdělení, kazuistiky.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice
Tel.: 532 233 008

XXII. kurz magnetické rezonance

Termín: 19.10.2023 - 20.10.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Základní indikace a protokoly MR vyšetření hlavy a krku, MR angiografie.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice
Tel.: 532 233 008

XXV. liberecké osteologické dny

Termín: 9.11.2023 - 10.11.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování a intervence muskuloskeletálního systému.
Pořádá: IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 80
Akce je bez registračního poplatku pro členy RS ČLS JEP.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
E-mail: honza.beran (@) gmail.com