Cesta: Akce > Všechny

Všechny akce

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie 2019

Termín: 5.9.2019 - 8.9.2019

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie.
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 18
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.
Místo: Lednice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno FN Brno, Jihlavská 20 Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 11.9.2019 - 13.9.2019

Základní téma: Radiační ochrana - povinný kurz předatestačního vzdělávání.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP v Olomouci.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 35
Kapacita účastníků: 30
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 35
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Místo: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

Postgraduální kurz Muskuloskeletální radiologie

Termín: 16.9.2019 - 17.9.2019

Pořádá: RDG klinika FNKV 3. LF UK Praha
Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Místo: 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10
Více informací

XVIII. kurz magnetické rezonance

Termín: 19.9.2019 - 21.9.2019

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování orgánů břicha a retroperitonea. Základní sekvence, tipy a triky, protokoly. Nejčastější abnormality a jejich hodnocení.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 160
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Marek Mechl, Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno LF MU a FN Brno
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o., Jana Řehořová
Tel.: 602 386 684
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

VIII. český neuroradiologický kongres

Termín: 2.10.2019 - 4.10.2019

Základní téma: Cerebrovaskulární onemocnění a onemocnění páteře a míchy.
Pořádá: Radiologická klinika, FN Hradec Králové.
Odborný garant: Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Kapacita účastníků: 200
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hradec Králové
Kontaktní adresa: Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc., Radiologická klinika Fakultní nemocnice, 500 05 Hradec Králové
Více informací

Mamární multidisciplinární workshop

Termín: 17.10.2019

Základní téma: Diagnóza nádoru prsu-a co dál?
Současně proběhne hodnocení screeningových mamografií na diagnostických stanicích.
Pořádá: Mammacentrum Medicon a SPMU
Odborný garant: MUDr. Regina Šírová
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 120
Odborný program: Provádění projekcí u onkologických pacientek. Rakovina prsu mladých žen. Muži mezi ženami. Role mamodiagnostika v procesu detekce-léčba. Časté obtíže po léčbě ca prsu a co s tím radiolog?
Prevence ztráty vlasů při léčbě CHT.
Sdělování závažné dg. z pohledu psychologa. Právní aspekty dostupnosti zdravotní péče. Genetika u ca prsu. Preventivní, terapeutické a rekonstrukční výkony u genet.mutací a ca prsu. Problematika sekundárního hojení ran.
Místo: AV ČR, Národní 3, Praha 1
Kontaktní adresa: MUDr. Regina Šírová, Mammacentrum Medicon Antala Staška 1670/80, Praha 4-Krč, 140 46
Tel.: 725 596 184
E-mail: regina.sirova (@) mediconas.cz

Specializační kurz-Magnetická rezonance

Termín: 22.10.2019 - 23.10.2019

Základní téma: Magnetická rezonance (principy, techniky, zobrazení) v rámci specializačního vzdělávání.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF a VFN Praha
Odborný garant: Prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 20
Odborný program:
úterý:
Principy MR, techniky vyšetření
Neuroradiologie I (cévní onemocnění, nádory CNS, traumata, degenerativní změny páteře)
Neuroradiologie II (onemocnění bílé hmoty, záněty)
MR srdce
MR orbity;
středa:
MR muskuloskeletálního aparátu
MR vyšetření břicha a malé pánve
MR vyšetření prsů
Neuroradiologie III (neurodegenerativní onemocnění, sellární oblast)
Zzávěrečný test.
Místo: Praha 2, VFN, seminární místnost KDDL, Ke Karlovu 2
Kontaktní adresa: Bc.Alžběta Čábelková nebo PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. Děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Tel.: 224 964 305
E-mail: alzbeta.cabelkova (@) lf1.cuni.cz

XXII. liberecké osteologické dny

Termín: 7.11.2019 - 8.11.2019

Základní téma: Zobrazování muskuloskeletálního systému včetně intervenčních výkonů na něm.
Pořádá: ČRS, IKEM Praha.
Odborný garant: MUDr. Jan Beran
Počet hodin: 11
Kapacita účastníků: 80
Akce je bez registračního poplatku.
Místo: Liberec
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

Pražský den Radiologické společnosti ČLS JEP

Termín: 12.12.2019

Pořádá: RDG klinika 3.LF UK a FNKV
Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Počet hodin: 4
Místo: Irena Fotijevová
Kontaktní adresa: RDG klinika 3. LF UK Ruská 87, Praha 10, 100 00
Tel.: 267162400