Cesta: Akce > Všechny

Všechny akce

XX. Krakonošův CT kurz

Termín: 19.3.2020 - 21.3.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Postižení plicní tkáně a dýchacích cest - HRCT plic.
Pořádá: RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové.
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Technika vyšetření, anatomie plicní tkáně, záklaní morfy, záněty komunitní, nekomunitní, u imunokompromitovaných, idiopatické difuzní plicní procesy, onemocnění pojiva, inhalační postižení, ložiskové postižení a nádorové projevy, postižení dýchacích cest, toxické (inhalační, polékové) postižení, vzácnější plicní onemocnění, HRCT plic u dětí.
S sebou notebook či tablet s wifi - kvízová soutěž + volitelný workshop .
Místo: Hotel Sklář, Harrachov
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o., Kolová 215, 15 300, Praha
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

Hradecký workshop - HRCT plicního intersticia

Termín: 20.3.2020 - 20.3.2020

Kapacita účastníků: 50
Akce je pouze pro účastníky XX. Krakonošského CT kurzu, během pátečního dopoledne.
Více informací

Telemedicína Brno 2020

Termín: 23.3.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: GDPR. Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace. Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod. Informační systémy. Klinické audity, radiační zátěž a její sledování.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČLS JEP
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna
Více informací

Kongres muskuloskeletální radiologie a traumatologie

Termín: 2.4.2020 - 3.4.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování zápěstí a ruky. Interdisciplinární spolupráce. Intervenční radiologie. Kazuistiky.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna
Více informací

19. Omyly v mamární diagnostice

Termín: 2.4.2020 - 3.4.2020

Základní téma: Zobrazování axily, Kazuistiky, Vyšetřovací algoritmy u žen po plastických úpravách prsů.
Pořádá: Eurocongress Centre s. r. o.
Odborný garant: MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 250
Rámcový program: Zobrazování axily, Kazuistiky, Vyšetřovací algoritmy u žen po plastických úpravách prsů, Sekce pro radiologické asistenty.
Místo: Clarion Congres hotel Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. štěpánka Pokorná Mamma centrum Opatov Líbalova 1, 149 00 Praha 11
E-mail: pokorna (@) buprague.cz
Více informací

MOST 2020 (Mezi-oborové sympozium nad srdeční tomografií)

Termín: 3.4.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Přednášky na aktuální témata zobrazování srdce pomocí MR a CT.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: Theodor Adla, V Uvalu 84, Praha 5, 15006
Více informací

Urogenitální dny: radiologie urogenitálního systému

Termín: 3.4.2020 - 4.4.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie urogenitálního systému a retroperitonea.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze a Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 15
Rámcový program: Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ledvin (vývojové odchylky a variety ledvin, diagnostika patologií ledvin). Retroperitoneum. Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění vývodného systému močového (zobrazování patologií vývodného močového systému, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění mužských pohlavních orgánů), prostata, skrotum, penis, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ženských pohlavních orgánů (děloha, ovaria), intervenční techniky, kazuistiky, diferenciální diagnostika.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20% Více informací a přihlašovací formulář najdete na webu www.radiology.cz.
Místo: Praha
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, U nemocnice 2, Praha 2
Tel.: 224 962 232
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 20.4.2020 - 21.4.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, plicní intersticium, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 110
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Radiologická anatomie hrudníku; nádory; intervence; pleura; mediastinum; systémové cévy; dětská radiologie; plicní intersticium; diferenciální diagnostika.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50 %.
Místo: Čeladná, hotel Prosper
Kontaktní adresa: Bc. Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

XXXVI. Východočeský radiologický seminář

Termín: 29.4.2020 - 30.4.2020

Základní téma: Běžný den na rentgenu.
Pořádá: Radiodiagnostické odd. Pardubická nemocnice NPK, a.s.; Radiologická klinika FN HK.
Odborný garant: prim. MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 120
Rámcový program: Středa odpoledne - vyzvaná sdělení na téma zobrazení v ORL. Čtvrtek dopoledne - kazuistiky ("Běžný den na rentgenu").
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Dříteč
Kontaktní adresa: MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D., Agentura Contour
Více informací

Paprsky Vysočiny 2020

Termín: 15.5.2020 - 16.5.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie poranění hrudníku, břicha a pánve.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: Prim. MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Přehledná sdělení - radiologie poranění hrudníku, břicha a pánve. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Slevy z poplatků: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz

XVI. Radiologické dny Karla Chylíka

Termín: 30.5.2020

Základní téma: Radiologie břicha a CNS.
Pořádá: Nemocnice Tábor a.s. ve spolupráci s RDOodd. Nem.Na Homolce.
Odborný garant: Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Radiologie břicha a CNS, bude upřesněno.
Akce je bez registračního poplatku.
Místo: Hotel MAS, Sezimovo Ústí
Kontaktní adresa: Prim. MUDr. Gábor Gyüre, Nem. Tábor a.s., Kpt. Jaroše 2000, Tábor
Tel.: 381 607 201

Motolský den zobrazení v dětské radiologii

Termín: 18.6.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Využití zobrazovacích metod pro vyšetření plic u dětí.
Pořádá: KZM, 2.LF UK a FN v Motole.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 200,-Kč.
Místo: Velká posluchárna FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: MUDr. Martin Kynčl, Ph.D., 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100
Fax: 2 2443 8120
Více informací

18. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 3.9.2020 - 6.9.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Abdominální a gastrointestinální radiologie.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovacích metod.
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Zobrazovací metody ve vyšetření dutiny břišní 1 hod. Vyšetření parenchymových orgánů dutiny břišní 5 hod. Postižení cév v dutině břišní 1 hod. Vyšetření trávicí trubice, retroperitonea a mesenteria 5 hod. Základní intervenční techniky 3,5. Ověření znalostí testem (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 0,5 hod.).
Poplatky:
Lékař - člen ČRS 3.500 Kč
Lékař bez atestace zařazený do předatestační přípravy z radiologie v ČR (u registrace nutno přiložit potvrzení o zařazení do přípravy, do on-line přihlášky uveďto do pole Poznámka zkratku PP) 2.000 Kč
Ostatní lékaři 5.000 Kč.

Místo: Lednice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20, Brno
E-mail: jitka.halouzkova (@) fnbrno.cz

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 9.9.2020 - 11.9.2020

Základní téma: Radiační ochrana - povinný kurz předatestačního vzdělávání.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 30
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Kurz je akreditován i u SÚJB pro přípravu pracovníků k vykonávání zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany. Bude však nezbytné doplnění obsahové náplně proti předatestačnímu kurzu o další témata a splnění celkové doby 30 hodin.
Místo: Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

XLII. Český radiologický kongres

Termín: 29.9.2020 - 30.9.2020

Akce je garantována RS
Pořádá: RS ČLS JEP
Veškeré informace včetně přihlašování jsou na www.kongrescrs.cz.
Místo: Clarion Congres hotel Praha
Kontaktní adresa: Organizace: Solen, s.r.o.
Více informací

XXIX.zasedání MR sekce - MR workshop

Termín: 14.10.2020 - 15.10.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: 2D a 3D sekvence, srovnání, příklady, prezentace na konzole (konzolách). Kazuistiky.
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno-Bohunice
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program:
Časový plán setkání MR sekce a MR kurzu:
Středa - MR workshop od 13:00 do 18:00
Čtvrtek - MR workshop od 8:30 do 12:30, MR kurz od 14:00 do 18:30
Pátek – MR kurz od 8:30 do 17:00.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna

XIX. kurz MR zobrazování

Termín: 15.10.2020 - 16.10.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování pánve a hrudníku.
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP, Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 180
Rámcový program:
Časový plán setkání MR sekce a MR kurzu:
Středa - MR workshop od 13:00 do 18:00
Čtvrtek - MR workshop od 8:30 do 12:30, MR kurz od 14:00 do 18:30
Pátek - MR kurz od 8:30 do 17:00
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Brno - Hotel Myslivna

XXIII. liberecké osteologické dny

Termín: 12.11.2020 - 13.11.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Muskuloskeletální zobrazování a intervence.
Pořádá: ZRIR IKEM, Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 80
Akce je bez poplatku.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
E-mail: honza.beran (@) gmail.com