Cesta: Akce > Všechny

Všechny akce

Ultrazvukový kurz 2019

Termín: 17.1.2019 - 19.1.2019

Základní téma: Princip sonografie, techniky vyšetření. Sonografie břicha a retroperitonea. Sonografie cév. Sonografie ostatních oblastí. Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovacích metod.
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 150
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program: Princip sonografie, techniky vyšetření (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 1 hod.). Sonografie břicha a retroperitonea (MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 2 hod.). Sonografie cév (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. 1 hod.). Sonografie ostatních oblastí (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.,MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D., Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D. 2 hod.). Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, 0,5 hod.). Ověření znalostí testem (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 0,5 hod.).
Místo: Čejkovice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20, Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

Specializační kurz - Základy radiologie / Novinky v radiologii

Termín: 21.1.2019 - 25.1.2019

Základní téma: Základy radiologie - povinný kurz předatestačního vzdělávání.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 40
Kapacita účastníků: 20
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 40
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Odborný program:
Pondělí: Vznik a vlastnosti rentgenového záření, jeho účinky včetně nežádoucích, jiné druhy energií používané v diagnostickém zobrazování. Zásady radiační ochrany, radiační dávka. Skiagrafie, skiaskopie, tomografie, zonografie, DSA – technické principy. Kontrastní látky, kontrastní metody. Sonografie – princip, indikace a kontraindikace, terminologie.
Úterý: CT – princip, indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody. MR - princip, indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody. PACS, RIS a virtuální radiologie. Scintigrafie, SPECT a PET včetně CT.
Středa: Skiaskopicko–skiagrafická vyšetření – technika, indikace a kontraindikace, provádění vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, základní patologické stavy.
Čtvrtek: Popis radiologického vyšetření. Prostý snímek hrudníku a břicha – technika vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, indikace a kontraindikace, terminologie (obecná symptomatologie změn na snímku), základní patologické stavy.
Pátek: Prostý snímek skeletu – technika vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, indikace a kontraindikace, terminologie (obecná symptomatologie změn na snímku), základní patologické stavy. Vylučovací urografie – technika, indikace a kontraindikace, rentgenová anatomie, základní patologické stavy.
Ve dnech 21.–23.1.2019 proběhne kurz ve výukové místnosti KRNM FN Brno, Jihlavská 20, (místnost je ve II. nadzemním podlaží výškové budovy). 24.–25.1.2019 proběhne druhá část kurzu v posluchárně Radiologické kliniky ve FN Olomouc, budova B, přízemí.
Místo: Brno+Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

Telemedicína Brno 2019

Termín: 18.3.2019

Akce je garantována RS
Základní téma: Teleradiologie - legislativa a praxe.
GDPR. Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace. Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod. Informační systémy.
Klinické audity, radiační zátěž a její sledování.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČLS JEP.
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

XXIII. zasedání MR sekce RS ČLS JEP

Termín: 20.3.2019 - 21.3.2019

Základní téma: Optimalizace protokolů MR vyšetření tipy a triky. Praktické příklady, panelová diskuse. Praktické ukázky optimalizace nastavení sekvencí na MR konzoli. Vědecká sdělení. Kazuistiky. Výuková postgraduální sdělení.
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno-Bohunice.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program: Zahájení ve středu 20.3. v 10:30, ukončení setkání ve čtvrtek 21.3. 12:00.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Harrachov, hotel Sklář
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno

IXX. Krakonošův CT kurz

Termín: 21.3.2019 - 23.3.2019

Základní téma: Postižení plicní tkáně a dýchacích cest - HRCT plic.
Pořádá: RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové.
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Technika vyšetření, anatomie plicní tkáně ve vztahu k HRCT, zvýšení denzity plicní tkáně, snížení denzity plicní tkáně, komunitní a nekomunitní plicní infekce, postižení plic u imunokopromitovaných, idiopatické difuzní plicní procesy, onemocnění pojiva, inhalační postižení včetně hypersenzitivní pneumonie, sarkoidóza, granulomatózní postižení, ložiskové postižení a nádorové projevy, postižení dýchacích cest, toxické (polékové) postižení, vzácnější plicní postižení, HRCT plic u dětí.
S sebou notebook či tablet - kvízová soutěž!
Místo: Hotel Sklář, Harrachov
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o. Kolová 215, 15 300, Praha
E-mail: contour (@) volny.cz

Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie

Termín: 4.4.2019 - 5.4.2019

Akce je garantována RS
Základní téma: 1. Urgentní radiologie - protokoly a postupy 2. Kyčelní kloub - typy postižení, zobrazování, interdisciplinární spolupráce 4. Intervenční radiologie 5. Kazuistiky, varia.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

Urogenitální dny: radiologie urogenitálního systému

Termín: 12.4.2019 - 13.4.2019

Základní téma: Radiologie urogenitálního systému a retroperitonea.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 16
Rámcový program: Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ledvin (vývojové odchylky a variety ledvin, diagnostika patologií ledvin), Retroperitoneum, Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění vývodného systému močového (zobrazování patologií vývodného močového systému, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění mužských pohlavních orgánů), prostata, skrotum, penis, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ženských pohlavních orgánů (děloha, ovaria), intervenční techniky, kazuistiky, diferenciální diagnostika.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Praha
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha U nemocnice 2 Praha 2
Tel.: 224 962 232
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz

Radiologie hrudníku

Termín: 15.4.2019 - 16.4.2019

Základní téma: Záněty (plíce, mediastinum), HRCT, úrazy hrudníku, bránice, plicnice, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích a absolvování testu.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50 %.

Místo: Čeladná, hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz

Paprsky Vysočiny 2019

Termín: 3.5.2019 - 4.5.2019

Základní téma: Diagnostika a staging nejčastějších nádorových onemocnění hlavy, krku, hrudníku a pánve.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: prim. MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Přehledná sdělení - radiologie nádorových onemocnění CNS, hrudníku, krku, prostaty, gynekologických tumorů. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Slevy z poplatků: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz

XXXV. Východočeské radiologické sympozium

Termín: 16.5.2019 - 17.5.2019

Základní téma: Běžný den na rentgenu.
Doškolování - Radiologie hlavy a krku (ORL).
Pořádá: Radiodiagnostické odd. Pardubická nemocnice NPK, a.s.; Radiologická klinika FN HK.
Odborný garant: prim. MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Čtvrtek - vyžádaná sdělení, společenská večeře.
Pátek - doškolování a kazuistiky, sekce NLZP.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Resort 9 skal, Milovy
Kontaktní adresa: MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D., Agentura Contour

Motolský den zobrazení v dětské radiologii

Termín: 6.6.2019

Základní téma: Využití zobrazovacích metod pro vyšetření urgetních stavů v dětské radiologii.
Pořádá: KZM, 2. LF UK a FN v Motole.
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Místo: Velká posluchárna FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: MUDr. Martin Kynčl, Ph.D., 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100
Fax: 2 2443 8120

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie 2019

Termín: 5.9.2019 - 8.9.2019

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie.
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 18
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.
Místo: Lednice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno FN Brno, Jihlavská 20 Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 11.9.2019 - 13.9.2019

Základní téma: Radiační ochrana - povinný kurz předatestačního vzdělávání.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP v Olomouci.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 35
Kapacita účastníků: 30
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 35
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Místo: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

XVII. kurz magnetické rezonance

Termín: 19.9.2019 - 21.9.2019

Základní téma: MR zobrazování orgánů břicha a retroperitonea. Základní sekvence, typy a triky, protokoly. Nejčastější abnormality a jejich hodnocení.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 160
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Marek Mechl, Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno LF MU a FN Brno

VIII. český neuroradiologický kongres

Termín: 2.10.2019 - 4.10.2019

Základní téma: Cerebrovaskulární onemocnění a onemocnění páteře a míchy.
Pořádá: Radiologická klinika, FN Hradec Králové.
Odborný garant: Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Kapacita účastníků: 200
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hradec Králové
Kontaktní adresa: Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc., Radiologická klinika Fakultní nemocnice, 500 05 Hradec Králové

XXII. liberecké osteologické dny

Termín: 7.11.2019 - 8.11.2019

Základní téma: Zobrazování muskuloskeletálního systému včetně intervenčních výkonů na něm.
Pořádá: ČRS, IKEM Praha.
Odborný garant: MUDr. Jan Beran
Počet hodin: 11
Kapacita účastníků: 80
Akce je bez registračního poplatku.
Místo: Liberec
E-mail: honza.beran (@) gmail.com