Cesta: Akce > Všechny

Všechny akce

Specializační kurz - Základy radiologie / Novinky v radiologii

Termín: 5.2.2018 - 9.2.2018

Základní téma: Základy radiologie - povinný kurz předatestačního vzdělávání.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 40
Kapacita účastníků: 15
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Pondělí 5.2.2018
Vznik a vlastnosti rentgenového záření, jeho účinky včetně nežádoucích, jiné druhy energií používané v diagnostickém zobrazování. Zásady radiační ochrany, radiační dávka. Skiagrafie, skiaskopie, tomografie, zonografie, DSA – technické principy. Kontrastní látky, kontrastní metody. Sonografie – princip, indikace a kontraindikace, terminologie.
Úterý 6.2.2018
CT – princip, indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody. MR - princip, indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody. PACS, RIS a virtuální radiologie. Scintigrafie, SPECT a PET včetně CT.
Středa 7.2.2018
Skiaskopicko – skiagrafická vyšetření – technika, indikace a kontraindikace, provádění vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, základní patologické stavy.
Čtvrtek 8.2.2018
Popis radiologického vyšetření. Prostý snímek hrudníku a břicha – technika vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, indikace a kontraindikace, terminologie (obecná symptomatologie změn na snímku), základní patologické stavy. Pátek 9.2.2018 Prostý snímek skeletu – technika vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, indikace a kontraindikace, terminologie (obecná symptomatologie změn na snímku), základní patologické stavy. Vylučovací urografie – technika, indikace a kontraindikace, rentgenová anatomie, základní patologické stavy.
Ve dnech 5.–7.2.2018 proběhne kurz ve výukové místnosti RDK FN Brno, Jihlavská 20, (místnost je ve II. nadzemním podlaží výškové budovy). 8.–9.2.2018 proběhne druhá část kurzu v posluchárně Radiologické kliniky ve FN Olomouc, budova B, přízemí.
Místo: Brno, Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

Telemedicína Brno 2018

Termín: 12.3.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Teleradiologie - legislativa a praxe.
GDPR. Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace. Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod. Informační systémy.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČL
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

XXII.zasedání MR sekce RS ČLS JEP

Termín: 13.3.2018 - 15.3.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Optimalizace protokolů MR vyšetření břicha a pánve. Praktické příklady, srovnání protokolů z různých pracovišť, 1,5 vs 3,0 T, panelová diskuse. Praktické ukázky optimalizace nastavení sekvencí na MR konzoli. Vědecká sdělení. Kazuistiky. Výuková postgraduální sdělení.
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy MR sekce RS: 100%.
Místo: Harrachov, Hotel Sklář
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

XVIII. Krakonošův CT kurz

Termín: 15.3.2018 - 17.3.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Využití CT v neuroradiologii a při zobrazování hlavy a krku.
Pořádá: RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové.
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Obecná pravidla interpretace patologických nálezů na mozku, zobrazovací anatomie spánkové kosti, anatomické prostory hlavy a krku, akutní CMP, kraniotrauma, obličejové trauma, páteřní trauma, degenerativní postižení páteře, ložiskové postižení mozku mimo CMP, postižení spánkové kosti,, zobrazování VDN, nádory hlavy a krku, záněty hlavy a krku, uzlinová postižení, specifika CT zobrazování v dětském věku, vztah CT a MR, specifika PET/CT.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Harrachov, Hotel Sklář
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o., Kolová 212, 15 300, Praha
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

MOST 2018 - mezioborové sympozium o MRI a CT srdce

Termín: 7.4.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: CT a MR srdce
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK.
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Akutální témata zobrazovaní srdce pomocí MR a CT - ICHS, strukturální onemocnění, KMP, vrozené srdeční vady.
Akce je bez registračního poplatku.
Místo: FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: Theodor Adla, V Uvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 224 438 101
Fax: 224 438 120
E-mail: theodor.adla (@) fnmotol.cz

Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie

Termín: 12.4.2018 - 13.4.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: 1. Urgentní radiologie - protokoly a postupy
2. Ložiskové léze měkkých tkání
3. Ramenní kloub - typy postižení, zobrazování, interdisciplinární spolupráce
4. Intervenční radiologie
5. Kazuistiky, varia
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno - Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

Urogenitální dny

Termín: 13.4.2018 - 14.4.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie urogenitálního systému.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 80
Rámcový program: Rámcový program, podrobností a on-line přihlášky na www.radiology.cz.
Místo: Hartigovský palác, Praha - Malá Strana
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA, Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN Praha, U nemocnice 2 128 08, Praha 2
Tel.: 224 962 233
Fax: 224 963 048
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

23rd Meeeting of The European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics

Termín: 13.4.2018 - 16.4.2018

Místo: Praha, Vienna House Diplomat Prague
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 23.4.2018 - 24.4.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, plicní intersticium, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Rámcový program: Radiologická anatomie hrudníku; nádory; intervence; pleura; mediastinum; systémové cévy; dětská radiologie; plicní intersticium; diferenciální diagnostika.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích a absolvování testu.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50%.

Místo: Čeladná, hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz

Paprsky Vysočiny 2018

Termín: 4.5.2018 - 5.5.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Diagnostika a staging nádorových onemocnění břicha.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Vyžádaná sdělení - radiologie hepatobiliárních nádorů, nádorů GITu, nádorů ledvin a lymfatického systému. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Poplatky: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz

Mamární multidisciplinární workshop

Termín: 17.5.2018

Základní téma: Nové přístupy k nádorovým onemocněním prsu.
Pořádá: Spolek přátel medicíny a umění a Medicon a.s.
Odborný garant: MUDr. Regina Šírová
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Od detekce k diagnóze, význam a aplikace DBT (tomosyntézy); Méně obvyklé typy augmentace prsů; Management vyšetření mladých žen (35-45 let); Ztraceno v překladu; Nové trendy značení nádorů prsů a axily; Těhotenství po léčbě karcinomu prsu; Možnosti ochrany reprodukčních funkcí žen s karcinomem prsu; Vejce nebo slepice; Analýza hodnocení čtení screeningových mamografií; Multidisciplinární tým - interaktivní panelová diskuze - 3 kazuistiky.
Místo: Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1
Více informací

XIV. radiologické dny Karla Chylíka Tábor

Termín: 26.5.2018

Základní téma: Radiologie břicha, Radiologie muskuloskelet. systému.
Pořádá: RDO odd. Nem.Tábor a.s. ve spolupráci s RDO odd. Nem. na Homolce
Odborný garant: Prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Radiologie břicha, radiologie muskuloskelet. systému, program bude dodatečně upřesněn.
Akce je bez registračního poplatku.
Místo: Hotel MAS, Sezimovo Ústí
Kontaktní adresa: Prim. MUDr. Gábor Gyüre, RDO odd. Nem. Tábor a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Tel.: 381 607 201

Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii

Termín: 7.6.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Využití zobrazovacích metod pro vyšetření ledvin u dětí nejmladších věkových kategorií.
Pořádá: KZM FN v Motole, Praha.
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Místo: FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: Martin Kynčl, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100, 8100
Fax: 2 2443 8120
E-mail: martin.kyncl (@) fnmotol.cz

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 30.8.2018 - 2.9.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie.
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz

XVII. kurz magnetické rezonance

Termín: 20.9.2018 - 22.9.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Pokročilé techniky zobrazování centrální nervového systému, epilepsie, vrozené vady, postižení bílé hmoty, záněty, neurokutánní syndromy.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 160
Předpokládaná sleva z registračního poplatku pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno LF MU a FN Brno

XLI. český radiologický kongres

Termín: 17.10.2018 - 19.10.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Akutní stavy.
Pořádá: RS ČLS JEP a Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 500
Organizační zajištění: Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc mob.: 00420 777 714 671, tel.: 00420 582 397 458 e-mail: darebnik@solen.cz, www.solen.cz, Ing. Aleš Darebník, vedoucí kongresového oddělení. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50%.
Místo: Olomouc, Clarion Congress Hotel
Kontaktní adresa: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Virtual Colonoscopy Academy

Termín: 1.11.2018 - 3.11.2018

Základní téma: Annual Virtual Colonoscopy Course for radiologists. In this three day hands-on workshop, 50 CTC cases will be studied in small groups under guidance of expert radiologists. Each case will be analyzed by the course attendees using advanced image processing software, followed by a plenary case assessment by the faculty based on full surgery and pathology reports. Individual doctor to doctor training is the essential basis of this course.
Several lectures, given in a multidisciplinary setting by international clinical experts, will focus on guidelines and practical handling of the scan and imaging technique, bowel preparation, clinical impact, radiation dose considerations etc. After this course, the attendee should be able to introduce, perform and analyze CTC in his or her department.
Pořádá: Department of Radiology VieCuri MC Venlo, the Netherlands
Odborný garant: P.C.G. Simons, MD, PhD, Course Director
Počet hodin: 22
Kapacita účastníků: 16
Rámcový program: Thursday: Indication CTC Technique CTC Introduction to the software Case reading Polyp prevalence, morphology and natural history Case reading Pitfalls in CTC Case reading Tips and Tricks Friday: Center Lumen Line Case reading Polyps and colorectal cancer: the gastroenterologist’s view CTC in Screening Patient Preparation Protocols Case reading CTC, the surgeon’s view Saturday: Serrated Pathway Case reading Low dose CTC and new techniques Case reading Residents corner Diverticulosis and diverticulitis Case reading
Course language: English
Místo: Amsterdam, Nizozemí
Kontaktní adresa: Mrs. Els Verbunt, secretary Virtual Colonoscopy Academy
E-mail: info (@) virtualcolonoscopyacademy.com
Více informací

XXI. liberecké osteologické dny

Termín: 8.11.2018 - 9.11.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování chorob pohybového aparátu (RTG, UZ, CT, MR).
Pořádá: ČLS JEP, IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 80
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 8
Akce je bez účastnického poplatku.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D., ZRIR IKEM Praha, Vídeňská 1958/9
E-mail: honza.beran (@) gmail.com