Cesta: Akce > Všechny

Všechny akce

43. český radiologický kongres

Termín: 2.10.2022 - 4.10.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Přehledná a vědecká sdělení, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická společnost ČLS JEP.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Místo: Olomouc, hotel Clarion
Kontaktní adresa: Radiologická společnost ČLS JEP
Více informací

46. Brněnské onkologické dny

Termín: 12.10.2022 - 14.10.2022

Základní téma: Problematika karcinomu prsu, nádory GIT, gynekologické nádory, pneumoonkologická léčba.
Možnost využití zvýhodněnou jednodenní účast podle odborného zaměření.
E-mail: bod (@) mou.cz
Více informací

XXIV. zasedání MR sekce - MR workshop

Termín: 19.10.2022 - 20.10.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: MR protokoly - tipy a triky, praktické ukázky na virtuálních konzolích přístrojů, přehledná sdělení.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program:
19.10. zahájení setkání v odpoledních hodinách
20.10. odborný program dopoledne a odpoledne do cca 16:00, kdy bude navazovat MR kurz.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice
Tel.: 532 233 008
Více informací

XXI. Kurz Magnentické rezonance

Termín: 20.10.2022 - 21.10.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Základní indikace a protokoly MR pánve, hrudníku. Celotělové MR. Hybridní zobrazování.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program:
20.10. zahájení kurzu cca 16:00
21.10. Celodenní program, ukončení kurzu ve večerních hodinách.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice
Tel.: 532 233 008
Více informací

XXIV. liberecké osteologické dny

Termín: 10.11.2022 - 11.11.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování a intervence muskuloskeletálního systému.
Pořádá: IKEM Praha.
Odborný garant: MUDr. Jan Beran Ph.D.
Počet hodin: 10
Akce je zdarma.
Místo: Liberec
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D., ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 00 Praha
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací