Cesta: Akce > Všechny

Všechny akce

Radiologie hrudníku

Termín: 23.4.2018 - 24.4.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, plicní intersticium, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Rámcový program: Radiologická anatomie hrudníku; nádory; intervence; pleura; mediastinum; systémové cévy; dětská radiologie; plicní intersticium; diferenciální diagnostika.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích a absolvování testu. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50%.
Místo: Čeladná, hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

Paprsky Vysočiny 2018

Termín: 4.5.2018 - 5.5.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Diagnostika a staging nádorových onemocnění břicha.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Vyžádaná sdělení - radiologie hepatobiliárních nádorů, nádorů GITu, nádorů ledvin a lymfatického systému. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Poplatky: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

XXXIV. Východočeský radiologický seminář

Termín: 11.5.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Běžný den na rentgenu.
Pořádá: Radiodiagnostické odd. Pardubická nemocnice NPK, a.s.; Radiologická klinika FNHK
Odborný garant: prim. MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: 9:00-13:00 doškolování lékaři HRCT hrudníku (přednášející Eliáš, Kočová, Vaňásek) 13:00-14:00 oběd 14:00-18:30 společná sekce lékařů a NLZP RDG pracovišť na téma: Běžný den na rentgenu.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Milovy, ČR
Kontaktní adresa: MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D., Agentura Contour
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

Plzeňské dny zobrazovacích metod 2018

Termín: 11.5.2018 - 12.5.2018

Základní téma: Základy magnetické rezonance - program akce odpovídá specializačnímu kurzu Magnetická rezovnance podle vzdělávacího programu Radiologie a zobrazovací metody.
Pořádá: KZM LF UK a FN v Plzni.
Odborný garant: Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 90
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Tuto odbornou akci lze započítat jako kurz specializačního vzdělání pro vzdělávací program Radiologie a Zobrazovací metody. Přihlášení na webu Lékařské fakulty v Plzni - http://www.lfp.cuni.cz/sekce/206-vzdelavaci-akce.html. Zajištění ubytování na pejrimovskaj@fnplzen.cz.
Poplatek za akci 500 Kč.

Místo: Kongresové centrum Darovanský dvůr, Darová 3, Břasy
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz
Více informací

Mamární multidisciplinární workshop

Termín: 17.5.2018

Základní téma: Nové přístupy k nádorovým onemocněním prsu.
Pořádá: Spolek přátel medicíny a umění a Medicon a.s.
Odborný garant: MUDr. Regina Šírová
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Od detekce k diagnóze, význam a aplikace DBT (tomosyntézy); Méně obvyklé typy augmentace prsů; Management vyšetření mladých žen (35-45 let); Ztraceno v překladu; Nové trendy značení nádorů prsů a axily; Těhotenství po léčbě karcinomu prsu; Možnosti ochrany reprodukčních funkcí žen s karcinomem prsu; Vejce nebo slepice; Analýza hodnocení čtení screeningových mamografií; Multidisciplinární tým - interaktivní panelová diskuze - 3 kazuistiky.
Místo: Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1
Více informací

PG kurz- Magnetická rezonance

Termín: 17.5.2018 - 18.5.2018

Základní téma: Magnetická rezonance.
Určeno pro lékaře v předatestační přípravě.
Pořádá: RDG klinika FNKV a 3.LF UK Praha
Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 20
Přihlášení k akci: https://inis17.lf3.cuni.cz/specializace/registrace/kurz/1059/ucastnik nebo paní Markéta Škrabalová, marketa.skrabalova@lf3.cuni.cz, tel. 267 102 197.
Místo: 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10
Kontaktní adresa: Irena Fotijevová, RDG klinika FNKV Šrobárova 50, Praha 10
Tel.: 267 162 400
E-mail: irena.fotijevova (@) fnkv.cz

XIV. radiologické dny Karla Chylíka Tábor

Termín: 26.5.2018

Základní téma: Radiologie břicha, Radiologie muskuloskelet. systému.
Pořádá: RDO odd. Nem.Tábor a.s. ve spolupráci s RDO odd. Nem. na Homolce
Odborný garant: Prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Radiologie břicha, radiologie muskuloskelet. systému, program bude dodatečně upřesněn.
Akce je bez registračního poplatku.
Přihláška ke stažení ve formátu DOC.

Místo: Hotel MAS, Sezimovo Ústí
Kontaktní adresa: Prim. MUDr. Gábor Gyüre, RDO odd. Nem. Tábor a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Tel.: 381 607 201
Více informací

Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii

Termín: 7.6.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Využití zobrazovacích metod pro vyšetření ledvin u dětí nejmladších věkových kategorií.
Pořádá: KZM FN v Motole, Praha.
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Místo: FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: Martin Kynčl, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100, 8100
Fax: 2 2443 8120
E-mail: martin.kyncl (@) fnmotol.cz
Více informací

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 30.8.2018 - 2.9.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie.
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz

XVII. kurz magnetické rezonance

Termín: 20.9.2018 - 22.9.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Pokročilé techniky zobrazování centrální nervového systému, epilepsie, vrozené vady, postižení bílé hmoty, záněty, neurokutánní syndromy.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 160
Předpokládaná sleva z registračního poplatku pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno LF MU a FN Brno

XLI. český radiologický kongres

Termín: 17.10.2018 - 19.10.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Akutní stavy.
Pořádá: RS ČLS JEP a Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 500
Organizační zajištění: Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc mob.: 00420 777 714 671, tel.: 00420 582 397 458 e-mail: darebnik@solen.cz, www.solen.cz, Ing. Aleš Darebník, vedoucí kongresového oddělení. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50%.
Místo: Olomouc, Clarion Congress Hotel
Kontaktní adresa: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Virtual Colonoscopy Academy

Termín: 1.11.2018 - 3.11.2018

Základní téma: Annual Virtual Colonoscopy Course for radiologists. In this three day hands-on workshop, 50 CTC cases will be studied in small groups under guidance of expert radiologists. Each case will be analyzed by the course attendees using advanced image processing software, followed by a plenary case assessment by the faculty based on full surgery and pathology reports. Individual doctor to doctor training is the essential basis of this course.
Several lectures, given in a multidisciplinary setting by international clinical experts, will focus on guidelines and practical handling of the scan and imaging technique, bowel preparation, clinical impact, radiation dose considerations etc. After this course, the attendee should be able to introduce, perform and analyze CTC in his or her department.
Pořádá: Department of Radiology VieCuri MC Venlo, the Netherlands
Odborný garant: P.C.G. Simons, MD, PhD, Course Director
Počet hodin: 22
Kapacita účastníků: 16
Rámcový program: Thursday: Indication CTC Technique CTC Introduction to the software Case reading Polyp prevalence, morphology and natural history Case reading Pitfalls in CTC Case reading Tips and Tricks Friday: Center Lumen Line Case reading Polyps and colorectal cancer: the gastroenterologist’s view CTC in Screening Patient Preparation Protocols Case reading CTC, the surgeon’s view Saturday: Serrated Pathway Case reading Low dose CTC and new techniques Case reading Residents corner Diverticulosis and diverticulitis Case reading
Course language: English
Místo: Amsterdam, Nizozemí
Kontaktní adresa: Mrs. Els Verbunt, secretary Virtual Colonoscopy Academy
E-mail: info (@) virtualcolonoscopyacademy.com
Více informací

XXI. liberecké osteologické dny

Termín: 8.11.2018 - 9.11.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování chorob pohybového aparátu (RTG, UZ, CT, MR).
Pořádá: ČLS JEP, IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 80
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 8
Akce je bez účastnického poplatku.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D., ZRIR IKEM Praha, Vídeňská 1958/9
E-mail: honza.beran (@) gmail.com