Cesta: Akce > Všechny

Všechny akce

XLI. český radiologický kongres

Termín: 17.10.2018 - 19.10.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie u akutních stavů
Pořádá: RS ČLS JEP a Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 500
Organizační zajištění: Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc, Ing. Aleš Darebník, tel.: 582 397 458, mob.: 777 714 671, email: darebnik@solen.cz.
Zajištění výstavních ploch: Mgr. Kristina Šafářová, tel.: 585 204 334, mob.: 724 984 452, email: safarova@solen.cz.
Aktivní účast: Mgr. Kateřina Dostálová, tel.: 582 397 407, mob.: 725 003 510, email: dostalova@solen.cz.

Místo: Olomouc, Clarion Congress Hotel
Kontaktní adresa: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Více informací

Virtual Colonoscopy Academy

Termín: 1.11.2018 - 3.11.2018

Základní téma: Annual Virtual Colonoscopy Course for radiologists. In this three day hands-on workshop, 50 CTC cases will be studied in small groups under guidance of expert radiologists. Each case will be analyzed by the course attendees using advanced image processing software, followed by a plenary case assessment by the faculty based on full surgery and pathology reports. Individual doctor to doctor training is the essential basis of this course.
Several lectures, given in a multidisciplinary setting by international clinical experts, will focus on guidelines and practical handling of the scan and imaging technique, bowel preparation, clinical impact, radiation dose considerations etc. After this course, the attendee should be able to introduce, perform and analyze CTC in his or her department.
Pořádá: Department of Radiology VieCuri MC Venlo, the Netherlands
Odborný garant: P.C.G. Simons, MD, PhD, Course Director
Počet hodin: 22
Kapacita účastníků: 16
Rámcový program: Thursday: Indication CTC Technique CTC Introduction to the software Case reading Polyp prevalence, morphology and natural history Case reading Pitfalls in CTC Case reading Tips and Tricks Friday: Center Lumen Line Case reading Polyps and colorectal cancer: the gastroenterologist’s view CTC in Screening Patient Preparation Protocols Case reading CTC, the surgeon’s view Saturday: Serrated Pathway Case reading Low dose CTC and new techniques Case reading Residents corner Diverticulosis and diverticulitis Case reading
Course language: English
Místo: Amsterdam, Nizozemí
Kontaktní adresa: Mrs. Els Verbunt, secretary Virtual Colonoscopy Academy
E-mail: info (@) virtualcolonoscopyacademy.com
Více informací

XXI. liberecké osteologické dny

Termín: 8.11.2018 - 9.11.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování chorob pohybového aparátu (RTG, UZ, CT, MR).
Pořádá: ČLS JEP, IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 80
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 8
Akce je bez účastnického poplatku.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D., ZRIR IKEM Praha, Vídeňská 1958/9
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie

Termín: 25.11.2018 - 27.11.2018

Pořádá: Česká společnost kardiovaskulární chirurgie.
Odborný garant: Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
Rámcový program: Odborný program kongresu bude probíhat ve 4 sekcích - Kardiochirurgické, Angiochirurgické, Posterové, Sekci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí.
Kardiochirurgická sekce: Ischemická choroba srdeční; Chlopenní vady - aortální chlopeň; Chlopenní vady - mitrální chlopeň; Chlopenní vady - jiná chlopeň; Poruchy srdečního rytmu; Hrudní aorta; Mimotělní oběh, mechanické srdeční podpory a transplantace srdce; Vrozené vady; Varia.
Angiochirurgická sekce: Supraaortální větve; Aorta a viscerální větve; Periferní tepenné onemocnění; Diabetická noha; Endovaskulární a hybridní výkony; Akutní končetinová ischémie, cévní trauma; Komplikace v cévní chirurgii; Chirurgie žilního systému; Cévní přístupy pro hemodialýzu; Angiologie; Varia.
Místo: Orea Hotel Voroněž, Křížkovského 458/47, Brno
Kontaktní adresa: Ing. Adéla Kratochvílová, We Make Media, s.r.o., Italská 1583/24, Praha 2, Vinohrady
Tel.: + 421 775 857 225
E-mail: a.kratochvilova (@) wemakemedia.cz
Více informací

EMIR 2018

Termín: 6.12.2018 - 7.12.2018

Základní téma: Akutní břicho - zobrazovací diagnostika a intervenční terapie.
Pořádá: Radiodiagnostické oddělení nemocnice Karlovy Vary, KKN a.s. + VVIKK
Odborný garant: MUDr. Jiří Hofmann
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program:
Tématické okruhy:

I. Akutní onemocnění parenchymových orgánů dutiny břišní – akutní onemocnění slinivky,jater žlučového systému sleziny a ledvin.
II. Akutní onemocnění GIT – hernie, ileus, volvulus, perforace, appendicitis
III. Jiná akutní onemocnění dutiny břišní
IV. Intervence u akutního onemocnění dutiny břišní

Čtvrtek 6.12.2018 - lékařská i nelékařská sekce
14:00 Přednáškový blok I.
15:00 Coffee break
15:15 Přednáškový blok II.
17:00 Ukončení prvého přednáškového dne
17:45 Humanitární sportovní akce – Pochod pro zdraví
19:00 Společenský večer Grandhotel Pupp

Pátek 7.12.2017 - lékařská sekce – interdisciplinární sympozium
8:15 Přivítání účastníků
8:30 Přednáškový blok I.
9:45 Přestávka – Coffee break
10:00 Přednáškový blok II.
12:00 Oběd
13:00 Přednáškový blok III.
14:00 Přestávka - Coffee break
14:15 Diskuzní panel – Interdisciplinární přístup
15:15 Ukončení konference
Sleva 20% pro členy RS ČLS JEP.
Místo: Karlovy Vary, Grandhotel Pupp
Kontaktní adresa: MUDr. Jiří Hofmann, Radiodiagnostické oddělení nemocnice Karlovy Vary KKN a.s. Bezručova 19, 360 01 K.Vary, +420 737 912 301.
Více informací

Pražský den

Termín: 13.12.2018

Základní téma: Radiologické setkání Pražský den 2018.
Pořádá: RDG klinika FNKV a 3.LF UK Praha
Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Počet hodin: 4
Místo: 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10
Kontaktní adresa: Irena Fotijevová, RDG klinika FNKV Šrobárova 50, Praha 10
Tel.: 267 102 197
E-mail: marketa.skrabalova (@) lf3.cuni.cz

Telemedicína Brno 2019

Termín: 18.3.2019

Akce je garantována RS
Základní téma: Teleradiologie - legislativa a praxe.
GDPR. Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace. Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod. Informační systémy.
Klinické audity, radiační zátěž a její sledování.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČLS JEP.
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno

Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie

Termín: 4.4.2019 - 5.4.2019

Akce je garantována RS
Základní téma: 1. Urgentní radiologie - protokoly a postupy 2. Kyčelní kloub - typy postižení, zobrazování, interdisciplinární spolupráce 4. Intervenční radiologie 5. Kazuistiky, varia.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno

Urogenitální dny: radiologie urogenitálního systému

Termín: 12.4.2019 - 13.4.2019

Základní téma: Radiologie urogenitálního systému a retroperitonea.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 16
Rámcový program: Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ledvin (vývojové odchylky a variety ledvin, diagnostika patologií ledvin), Retroperitoneum, Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění vývodného systému močového (zobrazování patologií vývodného močového systému, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění mužských pohlavních orgánů), prostata, skrotum, penis, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ženských pohlavních orgánů (děloha, ovaria), intervenční techniky, kazuistiky, diferenciální diagnostika.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Praha
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha U nemocnice 2 Praha 2
Tel.: 224 962 232
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie 2019

Termín: 29.8.2019 - 1.9.2019

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie.
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 18
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.
Místo: Mikulov
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno FN Brno, Jihlavská 20 Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz