Cesta: Akce > Všechny

Všechny akce

Mamární multidisciplinární workshop

Termín: 17.10.2019

Základní téma: Diagnóza nádoru prsu-a co dál?
Současně proběhne hodnocení screeningových mamografií na diagnostických stanicích.
Pořádá: Mammacentrum Medicon a SPMU
Odborný garant: MUDr. Regina Šírová
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 120
Odborný program: Provádění projekcí u onkologických pacientek. Rakovina prsu mladých žen. Muži mezi ženami. Role mamodiagnostika v procesu detekce-léčba. Časté obtíže po léčbě ca prsu a co s tím radiolog? Prevence ztráty vlasů při léčbě CHT. Sdělování závažné dg. z pohledu psychologa. Právní aspekty dostupnosti zdravotní péče. Genetika u ca prsu. Preventivní, terapeutické a rekonstrukční výkony u genet.mutací a ca prsu. Problematika sekundárního hojení ran.
Bližší informace a údaje pro registraci.
Místo: AV ČR, Národní 3, Praha 1
Kontaktní adresa: MUDr. Regina Šírová, Mammacentrum Medicon Antala Staška 1670/80, Praha 4-Krč, 140 46
Tel.: 725 596 184
E-mail: regina.sirova (@) mediconas.cz
Více informací

Specializační kurz-Magnetická rezonance

Termín: 22.10.2019 - 23.10.2019

Základní téma: Magnetická rezonance (principy, techniky, zobrazení) v rámci specializačního vzdělávání.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF a VFN Praha
Odborný garant: Prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 20
Odborný program:
úterý:
Principy MR, techniky vyšetření
Neuroradiologie I (cévní onemocnění, nádory CNS, traumata, degenerativní změny páteře)
Neuroradiologie II (onemocnění bílé hmoty, záněty)
MR srdce
MR orbity;
středa:
MR muskuloskeletálního aparátu
MR vyšetření břicha a malé pánve
MR vyšetření prsů
Neuroradiologie III (neurodegenerativní onemocnění, sellární oblast)
Zzávěrečný test.
Místo: Praha 2, VFN, seminární místnost KDDL, Ke Karlovu 2
Kontaktní adresa: Bc.Alžběta Čábelková nebo PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. Děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Tel.: 224 964 305
E-mail: alzbeta.cabelkova (@) lf1.cuni.cz

PG kurz – Základy v radiologii

Termín: 4.11.2019 - 8.11.2019

Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. – RDG klinika 3.LF UK Praha

Určeno pro lékaře před ukončením základního kmene.
Program


Místo: Posluchárna č. 101, budova č. 19 (přízemí vpravo) 3LF UK ,Ruská 87,Praha 10

PG kurz – Základy v radiologii

Termín: 4.11.2019 - 8.11.2019

Pořádá: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. – RDG klinika 3.LF UK Praha.
Určeno pro lékaře před ukončením základního kmene.
Program

Místo: Doc. MUDr. Posluchárna č. 101, budova č. 19 (přízemí vpravo) 3LF UK ,Ruská 87,Praha 10.

Magnetická rezonance prostaty a příprava dat k fúzní biopsii

Termín: 7.11.2019

Základní téma: Magnetická rezonance prostaty dle PIRADS 2.1; principy hodnocení nálezů a příprava dat pro fúzní biopsii prostaty.
Pořádá: Medkonsult s.r.o., Ústav radiodiagnostický FN Ostrava, ÚZM LF OU Ostrava.
Odborný garant: MUDr. Pavla Hanzlíková, Ph.D., Doc. MUDr. František Záťura, Ph.D.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 14
Odborný program: 1. Zásady nastavení přístroje pro magnetickou rezonanci, základy získání kvalitních podkladů pro MR prostaty. 2. Využití jednotlivých modalit pro vyhodnocení ložisek v prostatě. 3. PIRADS 2 a varianta PIRADS 2.1 při detekci a popisu ložisek a) Hodnocení ložisek v periferní zóně prostaty b) Hodnocení ložisek v dalších oblastech prostaty. 4. Praktická hodnocení nálezů vybraných pacientů na pracovních stanicích. 5. Principy využití nálezů při fúzi s real time sonografií pro biopsii prostaty, navigační techniky pro transperineální a transrektální fúzí navigovanou biopsii. 6. Příprava dat pro urology a kontrola výsledků 7.Praktické cvičení fúzní biopsie na fantomech transperineálním i transrektálním přístupem.
Místo: Olomouc
Kontaktní adresa: Ivana Martínková
Tel.: +420 585 414 511
E-mail: im (@) medkonsult.cz

XXII. liberecké osteologické dny

Termín: 7.11.2019 - 8.11.2019

Základní téma: Zobrazování muskuloskeletálního systému včetně intervenčních výkonů na něm.
Pořádá: ČRS, IKEM Praha.
Odborný garant: MUDr. Jan Beran
Počet hodin: 11
Kapacita účastníků: 80
Akce je bez registračního poplatku.
Místo: Liberec
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

Pražský den Radiologické společnosti ČLS JEP

Termín: 12.12.2019

Pořádá: RDG klinika 3.LF UK a FNKV
Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Počet hodin: 4
Místo: Irena Fotijevová
Kontaktní adresa: RDG klinika 3. LF UK Ruská 87, Praha 10, 100 00
Tel.: 267162400

Čejkovice 2020

Termín: 16.1.2020 - 18.1.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Ultrazvuková diagnostika a technika.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovacích metod.
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program:
Princip sonografie, techniky vyšetření (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 1 hod.).
Sonografie břicha a retroperitonea (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 5 hod.).
Sonografie cév (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 1 hod.).
Sonografie ostatních oblastí (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 5 hod.).
Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 3,5 hod.).
Ověření znalostí testem (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 0,5 hod.).
Poplatky:
Člen RS ČLS JEP 2.500,- Kč
Lékaři, členové RS ČLS JEP bez atestace zařazení do specializační přípravy Radiologie a zobrazovací metody v ČR - 1.500,- Kč (tuto skutečnost je nutné uvést na formuláři (on-line přihláška) níže do Poznámky (zkratkou PP) a při registraci v Čejkovicích doložit písemným potvrzením primáře oddělení).
Ostatní - 4.000,- Kč.

Místo: Čejkovice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20, Brno
Tel.: +420 532 233 007
E-mail: jitka.halouzkova (@) fnbrno.cz

Telemedicína Brno 2020

Termín: 23.3.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: GDPR. Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace. Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod. Informační systémy. Klinické audity, radiační zátěž a její sledování.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČLS JEP
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna

Kongres muskuloskeletální radiologie a traumatologie

Termín: 2.4.2020 - 3.4.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování zápěstí a ruky. Interdisciplinární spolupráce. Intervenční radiologie. Kazuistiky.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna

Paprsky Vysočiny 2020

Termín: 15.5.2020 - 16.5.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie poranění hrudníku, břicha a pánve.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: Prim. MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Přehledná sdělení - radiologie poranění hrudníku, břicha a pánve. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Slevy z poplatků: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz

18. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 3.9.2020 - 6.9.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Abdominální a gastrointestinální radiologie.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovacích metod.
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Zobrazovací metody ve vyšetření dutiny břišní 1 hod. Vyšetření parenchymových orgánů dutiny břišní 5 hod. Postižení cév v dutině břišní 1 hod. Vyšetření trávicí trubice, retroperitonea a mesenteria 5 hod. Základní intervenční techniky 3,5. Ověření znalostí testem (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 0,5 hod.).
Poplatky:
Lékař - člen ČRS 3.500 Kč
Lékař bez atestace zařazený do předatestační přípravy z radiologie v ČR (u registrace nutno přiložit potvrzení o zařazení do přípravy, do on-line přihlášky uveďto do pole Poznámka zkratku PP) 2.000 Kč
Ostatní lékaři 5.000 Kč.

Místo: Lednice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20, Brno
E-mail: jitka.halouzkova (@) fnbrno.cz

XXIX.zasedání MR sekce - MR workshop

Termín: 14.10.2020 - 15.10.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: 2D a 3D sekvence, srovnání, příklady, prezentace na konzole (konzolách). Kazuistiky.
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno-Bohunice
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program:
Časový plán setkání MR sekce a MR kurzu:
Středa - MR workshop od 13:00 do 18:00
Čtvrtek - MR workshop od 8:30 do 12:30, MR kurz od 14:00 do 18:30
Pátek – MR kurz od 8:30 do 17:00.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna

XIX. kurz MR zobrazování

Termín: 15.10.2020 - 16.10.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování pánve a hrudníku.
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP, Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 180
Rámcový program:
Časový plán setkání MR sekce a MR kurzu:
Středa - MR workshop od 13:00 do 18:00
Čtvrtek - MR workshop od 8:30 do 12:30, MR kurz od 14:00 do 18:30
Pátek - MR kurz od 8:30 do 17:00
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Brno - Hotel Myslivna