Cesta: Akce > Domácí

Přehled akcí v ČR

Radiologie hrudníku

Termín: 23.4.2018 - 24.4.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, plicní intersticium, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Rámcový program: Radiologická anatomie hrudníku; nádory; intervence; pleura; mediastinum; systémové cévy; dětská radiologie; plicní intersticium; diferenciální diagnostika.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích a absolvování testu. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50%.
Místo: Čeladná, hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

Paprsky Vysočiny 2018

Termín: 4.5.2018 - 5.5.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Diagnostika a staging nádorových onemocnění břicha.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Vyžádaná sdělení - radiologie hepatobiliárních nádorů, nádorů GITu, nádorů ledvin a lymfatického systému. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Poplatky: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

XXXIV. Východočeský radiologický seminář

Termín: 11.5.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Běžný den na rentgenu.
Pořádá: Radiodiagnostické odd. Pardubická nemocnice NPK, a.s.; Radiologická klinika FNHK
Odborný garant: prim. MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: 9:00-13:00 doškolování lékaři HRCT hrudníku (přednášející Eliáš, Kočová, Vaňásek) 13:00-14:00 oběd 14:00-18:30 společná sekce lékařů a NLZP RDG pracovišť na téma: Běžný den na rentgenu.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Milovy, ČR
Kontaktní adresa: MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D., Agentura Contour
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

Plzeňské dny zobrazovacích metod 2018

Termín: 11.5.2018 - 12.5.2018

Základní téma: Základy magnetické rezonance - program akce odpovídá specializačnímu kurzu Magnetická rezovnance podle vzdělávacího programu Radiologie a zobrazovací metody.
Pořádá: KZM LF UK a FN v Plzni.
Odborný garant: Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 90
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Tuto odbornou akci lze započítat jako kurz specializačního vzdělání pro vzdělávací program Radiologie a Zobrazovací metody. Přihlášení na webu Lékařské fakulty v Plzni - http://www.lfp.cuni.cz/sekce/206-vzdelavaci-akce.html. Zajištění ubytování na pejrimovskaj@fnplzen.cz.
Poplatek za akci 500 Kč.

Místo: Kongresové centrum Darovanský dvůr, Darová 3, Břasy
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz
Více informací

Mamární multidisciplinární workshop

Termín: 17.5.2018

Základní téma: Nové přístupy k nádorovým onemocněním prsu.
Pořádá: Spolek přátel medicíny a umění a Medicon a.s.
Odborný garant: MUDr. Regina Šírová
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Od detekce k diagnóze, význam a aplikace DBT (tomosyntézy); Méně obvyklé typy augmentace prsů; Management vyšetření mladých žen (35-45 let); Ztraceno v překladu; Nové trendy značení nádorů prsů a axily; Těhotenství po léčbě karcinomu prsu; Možnosti ochrany reprodukčních funkcí žen s karcinomem prsu; Vejce nebo slepice; Analýza hodnocení čtení screeningových mamografií; Multidisciplinární tým - interaktivní panelová diskuze - 3 kazuistiky.
Místo: Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1
Více informací

PG kurz- Magnetická rezonance

Termín: 17.5.2018 - 18.5.2018

Základní téma: Magnetická rezonance.
Určeno pro lékaře v předatestační přípravě.
Pořádá: RDG klinika FNKV a 3.LF UK Praha
Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 20
Přihlášení k akci: https://inis17.lf3.cuni.cz/specializace/registrace/kurz/1059/ucastnik nebo paní Markéta Škrabalová, marketa.skrabalova@lf3.cuni.cz, tel. 267 102 197.
Místo: 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10
Kontaktní adresa: Irena Fotijevová, RDG klinika FNKV Šrobárova 50, Praha 10
Tel.: 267 162 400
E-mail: irena.fotijevova (@) fnkv.cz

XIV. radiologické dny Karla Chylíka Tábor

Termín: 26.5.2018

Základní téma: Radiologie břicha, Radiologie muskuloskelet. systému.
Pořádá: RDO odd. Nem.Tábor a.s. ve spolupráci s RDO odd. Nem. na Homolce
Odborný garant: Prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Radiologie břicha, radiologie muskuloskelet. systému, program bude dodatečně upřesněn.
Akce je bez registračního poplatku.
Přihláška ke stažení ve formátu DOC.

Místo: Hotel MAS, Sezimovo Ústí
Kontaktní adresa: Prim. MUDr. Gábor Gyüre, RDO odd. Nem. Tábor a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Tel.: 381 607 201
Více informací

Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii

Termín: 7.6.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Využití zobrazovacích metod pro vyšetření ledvin u dětí nejmladších věkových kategorií.
Pořádá: KZM FN v Motole, Praha.
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Místo: FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: Martin Kynčl, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100, 8100
Fax: 2 2443 8120
E-mail: martin.kyncl (@) fnmotol.cz
Více informací

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 30.8.2018 - 2.9.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie.
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz

XVII. kurz magnetické rezonance

Termín: 20.9.2018 - 22.9.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Pokročilé techniky zobrazování centrální nervového systému, epilepsie, vrozené vady, postižení bílé hmoty, záněty, neurokutánní syndromy.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 160
Předpokládaná sleva z registračního poplatku pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno LF MU a FN Brno

XLI. český radiologický kongres

Termín: 17.10.2018 - 19.10.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Akutní stavy.
Pořádá: RS ČLS JEP a Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 500
Organizační zajištění: Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc mob.: 00420 777 714 671, tel.: 00420 582 397 458 e-mail: darebnik@solen.cz, www.solen.cz, Ing. Aleš Darebník, vedoucí kongresového oddělení. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50%.
Místo: Olomouc, Clarion Congress Hotel
Kontaktní adresa: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc

XXI. liberecké osteologické dny

Termín: 8.11.2018 - 9.11.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování chorob pohybového aparátu (RTG, UZ, CT, MR).
Pořádá: ČLS JEP, IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 80
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 8
Akce je bez účastnického poplatku.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D., ZRIR IKEM Praha, Vídeňská 1958/9
E-mail: honza.beran (@) gmail.com