Cesta: Akce > Domácí

Přehled akcí v ČR

Radiační ochrana - obnovovací kurz pro dohlížející osoby a osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou

Termín: 15.6.2022 - 30.6.2022

Základní téma: RADIAČNÍ OCHRANA - DALŠÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA VYBRANÝCH PRACOVNÍKŮ vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na pracovištích určených k lékařskému ozáření Kurz podle vyhlášky č. 409/2016 Sb. akreditovaný na SUJB.
Pořádá: LF UP v Olomouci.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 200
Odborný program: Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření. Radiologická událost, příčiny a možné následky. Radiační zátěž a specifika radiační ochrany pacientů. Veličiny a jednotky v radiační ochraně. Organizace a legislativa. Optimalizace radiační ochrany. Účinky ionizujícího záření na živé systémy. Ozáření dětí, těhotných a kojících žen. Úloha indikujících lékařů a aplikujících odborníků. Národní radiologické standardy.
Přihlášení - https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2237/detail/terms
Místo: On-line kurz, který je možné absolvovat kdykoliv během vypsané doby i po částech.
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

20. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 1.9.2022 - 4.9.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Záněty a benigní choroby, vzácné choroby a intervence pod CT/UZ - jak na to v každodenní praxi???
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovacích metod.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program: Zobrazovací metody ve vyšetření dutiny břišní (1 hod.) Vyšetření parenchymových orgánů dutiny břišní (5 hod.) Postižení cév v dutině břišní (1 hod.) Vyšetření trávicí trubice, retroperitonea a mesenteria (5 hod.) Základní intervenční techniky (3,5 hod.) Ověření znalostí testem (0,5 hod.)
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: Lékař člen RS - 3500,- Kč, lékař člen RS zařazen do předatestační přípravy - 2500,- Kč. UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s pandemickou situací v ČR může dojít ke změně termínu nebo způsobu účasti na kurzu. O případných změnách Vás budeme předem informovat. Přihlášení na kurz bude možné v polovině května 2022. Děkujeme za pochopení.
Místo: Lednice, hotel Galant
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, KRNM FN Brno, Jihlavská 20
Více informací

43. český radiologický kongres

Termín: 2.10.2022 - 4.10.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Přehledná a vědecká sdělení, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická společnost ČLS JEP.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Místo: Olomouc, hotel Clarion
Kontaktní adresa: Radiologická společnost ČLS JEP
Více informací

46. Brněnské onkologické dny

Termín: 12.10.2022 - 14.10.2022

Základní téma: Problematika karcinomu prsu, nádory GIT, gynekologické nádory, pneumoonkologická léčba.
Možnost využití zvýhodněnou jednodenní účast podle odborného zaměření.
E-mail: bod (@) mou.cz
Více informací

XXIV. zasedání MR sekce - MR workshop

Termín: 19.10.2022 - 20.10.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: MR protokoly - tipy a triky, praktické ukázky na virtuálních konzolích přístrojů, přehledná sdělení.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program:
19.10. zahájení setkání v odpoledních hodinách
20.10. odborný program dopoledne a odpoledne do cca 16:00, kdy bude navazovat MR kurz.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice
Tel.: 532 233 008
Více informací

XXI. Kurz Magnentické rezonance

Termín: 20.10.2022 - 21.10.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Základní indikace a protokoly MR pánve, hrudníku. Celotělové MR. Hybridní zobrazování.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program:
20.10. zahájení kurzu cca 16:00
21.10. Celodenní program, ukončení kurzu ve večerních hodinách.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice
Tel.: 532 233 008
Více informací

XXIV. liberecké osteologické dny

Termín: 10.11.2022 - 11.11.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování a intervence muskuloskeletálního systému.
Pořádá: IKEM Praha.
Odborný garant: MUDr. Jan Beran Ph.D.
Počet hodin: 10
Akce je zdarma.
Místo: Liberec
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D., ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 00 Praha
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací