Cesta: Akce > Domácí

Přehled akcí v ČR

EMIR 2016

Termín: 8.12.2016 - 9.12.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: EMIR 2016 - Polytrauma-diagnostika a intervence.
Pořádá: Karlovarská krajská nemocnice a.s. pod záštitou ministra zdravotnictví.
Odborný garant: MUDr. Jiří Hofmann, místopředseda představenstva a primář.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Polytrauma-diagnostika a intervence" s těmito okruhy:
    management zobrazovací diagnostiky u polytraumatu,
    kraniocerebrální poranění,
    poranění hrudníku,
    poranění dutiny břišní,
    poranění páteře,
    poranění cév,
    nelékařská sekce - komplexní péče o pacienty s polytraumatem.
Přednášky:
8.12. 14,00 hod - 17,00 hod
9.12. 09,30 hod - 15,00 hod
Předseda výboru garantů konference: prof. MUDr. Miloslav ROČEK, CSc., FCIRSE, přednosta Kliniky zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Motol.
Sleva pro členy RS 20% v případě přihlášení do 1.11.2016.
Kredity: Konference je vzdělávací akcí a bude kreditována dle věštníku ČLK-aktivní účast přednáška 7 bodů,pasivní účast 6 bodů, poster 5 bodů.

Místo: Grandhotel Pupp Karlovy Vary
Kontaktní adresa: Radiodiagnostické oddělení nemocnice Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 737 912 301 MUDr. Jiří Hofmann, nebo 777 076 816 Mgr. Marian Odlevák
Fax: 359 882 178
E-mail: konference-radiologie (@) kkn.cz
Více informací

Pražský den Radiologické společnosti ČLK JEP

Termín: 15.12.2016

Základní téma: Novinky z pražských radiodiagnostických pracovišť.
Prezentace mladých radiologů.
Pořádá: RDG klinika 3.LF UK, Praha
Odborný garant: Doc. MUDr. Janík Václav, CSc.
Počet hodin: 4
Kapacita účastníků: 80
Rámcový program: Přesný program bude zveřejněn v listopadu 2016.
Akce je registrována ČLK, bude hodnocena čtyřmi kredity.
Místo: Sál R. Königové, 3. LF UK Praha 10, I. patro
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Malíková Hana, Ph.D., RDG klinika 3.LF UK, Praha 10, Ruská 87
Tel.: 267 162 812
E-mail: hana.malikova (@) fnkv.cz

Ultrazvukový kurz 2017

Termín: 12.1.2017 - 14.1.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Princip sonografie, techniky vyšetření.
Sonografie břicha a retroperitonea.
Sonografie cév.
Sonografie ostatních oblastí.
Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou.
Pořádá: RDK FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovací metody.
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 150
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 7
Rámcový program: Princip sonografie, techniky vyšetření ( Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 1 hod.) Sonografie břicha a retroperitonea (MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 2 hod.). Sonografie cév (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. 1 hod.). Sonografie ostatních oblastí (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.,MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D., Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D. 2 hod.). Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, 0,5 hod.). Ověření znalostí testem (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 0,5 hod.).
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1.000-1.500 Kč
Místo: Hotel zámek Čejkovice, okr. Hodonín
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20, Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

Specifická intervenční metoda v mamodiagnostice - vakuová biopsie

Termín: 17.1.2017

Základní téma: Specifická intervenční metoda v mamodiagnostice - vakuová biopsie
Pořádá: RDG oddělení Nemocnice Na Bulovce
Odborný garant: MUDr. Lívia Večeřová, MBA
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 40
Rámcový program: Chyby a omyly v dosavadní praxi, kasuistická a odborná sdělení, nácvik praktického odběru.
Místo: Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8, Budova 16
Kontaktní adresa: Zdenka Krejčí - sekretariát RDG oddělení
Tel.: 266 084 123
E-mail: zdenka.krejci (@) bulovka.cz

Telemedicína Brno 2017

Termín: 13.3.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Teleradiologie - legislativa a praxe.
Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace.
Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod.
Informační systémy.
Pořádá: Radiologická klinika LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČLS JEP.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 150
Odborný program: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%
Místo: Brno - Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Radiologická klinika LF MU a FN Brno

XXI.zasedání MR sekce RS ČLS JEP

Termín: 14.3.2017 - 16.3.2017

Akce je garantována RS
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP a Radiologická klinika LF MU a FN Brno-Bohunice
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program: Optimalizace protokolů MR vyšetření muskuloskeletálního systému. Praktické příklady, srovnání protokolů z různých pracovišť, 1,5 vs 3,0 T, panelová diskuse. Praktické ukázky optimalizace nastavení sekvencí na MR konzoli. Vědecká sdělení. Kazuistiky. Výuková postgraduální sdělení.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 100%
Místo: Harrachov, Hotel Sklář

XVII. krakonošský CT kurz

Termín: 16.3.2017 - 18.3.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Využití CT u urgentních traumatických stavů
Pořádá: RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Polytrauma, vyšetřovací protokoly u MDCT, akutní trauma - indikace k MR vyšetření, kraniocerebrální trauma, obličejové trauma, páteřní trauma, pánevní trauma, končetinová poranění, poranění hrudníku, trauma aorty, srdce, poranění jater, sleziny a pankreatu, poranění GIT, mezenteria, urogenitální trauma, specifika využití CT v dětské traumatologii.
Místo: Hotel Sklář, Harrachov
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o., Kolová 212, 15300, Praha 5
E-mail: contour (@) volny.cz

Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie

Termín: 6.4.2017 - 7.4.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Traumagologie a muskuloskeletální radiologie.
Pořádá: Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Rámcový program:
1. Urgentní příjem - protokoly vyšetření
2. Páteř - degenerativní změny a neinfekční záněty
3. Ramenní kloub - anatomie, zobrazovací metody
4. Intervence - sympatektomie a varia
5. Kazuistiky
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno - Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Radiologická klinika LF MU a FN Brno

Radiologie hrudníku

Termín: 24.4.2017 - 25.4.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Záněty (plíce, mediastinum), HRCT, úrazy hrudníku, bránice, plicnice, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu z roku 2011. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích a absolvování testu.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50 %.

Místo: Čeladná, Hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz

Paprsky Vysočiny 2017

Termín: 5.5.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Urgentní netraumatická neabdominální radiologie
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS - 1.000 Kč
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz

XXXIII. Východočeské radiologické sympozium

Termín: 12.5.2017 - 13.5.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Běžný den na rentgenu
Pořádá: RDG oddělení Pardubické nemocnice NPK, a.s. a Radiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program:
Pátek: Společná sekce - prezentace kazuistik z každodenní praxe pro zamyšlení a poučení
Sobota: Sekce lékařů - HRCT hrudníku, doškolování Sekce rad.asistentů a zdr.sester - varia
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%
Místo: Resort Devět Skal, Milovy
E-mail: info (@) agenturacontour.cz

XXII. pracovní sympozium CSIR 2017

Termín: 1.6.2017 - 3.6.2017

Základní téma: Krvácení a ischemie mozku.
Pořádá: CSIR
Akce je součástí předatestačního vzdělávání v radiologii - specializační kurz angiografie a intervenční radiologie (14 hodin) a dále součástí specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie - výukový kurz intervenční radiologie (10 hodin).
Místo: Hotel LIONS, Nesuchyně
Více informací

Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii

Termín: 8.6.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Pediatrická radiologie v praxi.
Pořádá: KZM FN v Motole, Praha
Odborný garant: prof. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 50
Místo: FN v Motole, Praha
Kontaktní adresa: Martin Kynčl, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100, 8101
Fax: 2 2443 8120

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 31.8.2017 - 2.9.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP a Radiologická klinika FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Rámcový program: Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnění břicha. Zobrazovací anatomie (dr. Bartůšek, 2 hodiny). Zobrazování gastrointestinálního traktu (prof. Válek, 2 hodiny). Zobrazování hepatobiliárního systému (prim. Hořejš, 2 hodiny). Náhlé příhody břišní (dr. Bohatá, 1 hodina). Zobrazování ostatních onemocnění (dr. Bartůšek, 2 hodiny). Základní intervenční techniky (prof. Válek, 1 hodina). Diferenciální diagnostika (prof. Válek, 3 hodiny). Ověření znalostí testem (prof. Válek, 1 hodina).
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz

XVI. kurz magnetické rezonance

Termín: 21.9.2017 - 23.9.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování muskuloskeletálního systému. Základní sekvence, typy a triky, protokoly. Nejčastější abnormality a jejich hodnocení.
Pořádá: Radiologická klinika LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 160
Předpokládaná výše slevy z účastnického poplatku pro členy RS: 25%
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Radiologická klinika LF MU a FN Brno

XX. liberecké osteologické dny

Termín: 9.11.2017 - 10.11.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování pohybového aparátu
Pořádá: IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 80
Bez poplatků.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: Jan Beran, ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 00 Praha 4
E-mail: honza.beran (@) gmail.com