Cesta: Akce > Domácí

Přehled akcí v ČR

Základy radiologie - specializační kurz

Termín: 31.1.2022 - 4.2.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 35
Kapacita účastníků: 25
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Dle epidemiologické situace v danou dobu bude forma kurzu prezenční, hybridní nebo čistě distanční.
Místo: Praha, seminární místnost RDG kliniky 1.LF UK a VFN, U nemocnice 2, Praha 2
Kontaktní adresa: Bc.Alžběta Čábelková nebo PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. Děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Tel.: 224 964 305
E-mail: alzbeta.cabelkova (@) lf1.cuni.cz

Radiační ochrana pro aplikující odborníky v rámci specializačního vzdělávání

Termín: 14.2.2022 - 16.2.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiační ochrana pro aplikující odborníky.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
Odborný garant: prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 30
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem. Kurz je akreditován u SUJB a po jeho absolvování je možné složit na SUJB zkoušku zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou při lékařských ozářeních.
Dle epidemické situace v danou dobu bude forma kurzu prezenční, hybridní nebo čistě distanční.
Místo: Praha, posluchárna Ústavu nukleární medicíny, U nemocnice 5, Praha 2, zvýšené přízemí vlevo
Kontaktní adresa: Bc. Alžběta Čábelková, děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
E-mail: alzbeta.cabelkova (@) lf1.cuni.cz

MR kurz IKEM pro RaA

Termín: 21.2.2022 - 25.2.2022

Základní téma: Certifikovaný kurz - Zobrazování magnetickou rezonancí.
Pořádá: ZRIR IKEM ve spolupráci se SRLA ČR
Kurz je určen především pro radiologické asistenty, zúčastnit se mohou i zájemci z řad lékařů a techniků (nelékařští pracovníci), předpokladem je však aktivní práce zájemce v oboru zobrazování magnetickou rezonancí.
Místo: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Více informací

XXI. Krakonošský CT kurz

Termín: 24.3.2022 - 25.3.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Břišní radiologie
Pořádá: Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Odborný garant: MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program:
Téma dne 1: Služba a její úskalí
Téma dne 2: Pracovní den a jeho úskalí

Den 1:
Blok první:
• Úvod, přivítání a organizace diagnostického kvízu
• Shrnutí 20 let CT kurzu a kam dál?
• Mimicking: anatomické varianty zažívacího traktu
Přestávka

Blok druhý:
• Náhlé příhody břišní – zánětlivé
• Náhlé příhody břišní – ileózní
Přestávka

Blok třetí:
• Náhlé příhody břišní – krvácení
• Časné pooperační břicho
Přestávka

Blok čtvrtý:
• Idiopatické střevní záněty (IBD)
• Kazuistiky

Den 2:
Blok první:
• CT přístroje v České Republice
• Možnosti hybridního zobrazování
Přestávka

Blok druhý:
• Ložiskové postižení jater
• Principy RECIST hodnocení
Přestávka

Blok třetí:
• Tumory pankreatu – solidní
• Tumory pankreatu – cystické
Přestávka

Blok čtvrtý:
• Akutní pankreatitida
• Akutní pankreatitida – intervence
Vyhodnocení diagnostického kvízu a zakončení

Kurz proběhne hybridní formou. Předpokládaná sleva z poplatku pro členy RS: cca 15%. S sebou notebook či tablet s wifi - kvízová soutěž.
Místo: Orea resort Sklář, Harrachov
Kontaktní adresa: Organizační zajištění: Contour, s.r.o., Jana Řehořová
Tel.: 602 386 684
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

MR mamografie v prevenci a diagnostice

Termín: 5.4.2022

Akce je garantována RS
Pořádá: MUDr. Josef Bárta, Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV.
Odborný garant: Prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Kredity ČLK do celoživotního vzdělávání: 5.
Registrace: josef.barta@fnkv.cz.
Bez registračního poplatku.

Místo: Budova děkanátu 3. LF, Ruská 87, Praha 10, sál Radany Königové, 1. patro
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 25.4.2022 - 26.4.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, intervence, pleura, mediastinum, systémové cévy hrudníku, dětská radiologie, plicní intersticium, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Radiologická anatomie hrudníku; nádory; intervence; pleura; mediastinum; systémové cévy; dětská radiologie; plicní intersticium; diferenciální diagnostika.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu.
Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích.
Výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50%.

Místo: Čeladná, Lorkova vila
Kontaktní adresa: Bc. Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz

43. český radiologický kongres

Termín: 3.10.2022 - 4.10.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Přehledná a vědecká sdělení, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická společnost ČLS JEP.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Roček, CSc., doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 20
Kapacita účastníků: Kongres bude probíhat hybridní formou, prezenčně i online
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: velká.
Místo: Olomouc, hotel Clarion
Kontaktní adresa: Radiologická společnost ČLS JEP

XXIV. zasedání MR sekce - MR workshop

Termín: 19.10.2022 - 20.10.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: MR protokoly - tipy a triky, praktické ukázky na virtuálních konzolích přístrojů, přehledná sdělení.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program:
19.10. zahájení setkání v odpoledních hodinách
20.10. odborný program dopoledne a odpoledne do cca 16:00, kdy bude navazovat MR kurz.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Kouty
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice
Tel.: 532 233 008

XXI. Kurz Magnentické rezonance

Termín: 20.10.2022 - 21.10.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Základní indikace a protokoly MR pánve, hrudníku. Celotělové MR. Hybridní zobrazování.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program:
20.10. zahájení kurzu cca 16:00
21.10. Celodenní program, ukončení kurzu ve večerních hodinách.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hotel Luna, Kouty 77, 584 01, Kouty
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice
Tel.: 532 233 008

XIV. liberecké osteologické dny

Termín: 10.11.2022 - 11.11.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování a intervence muskuloskeletálního systému.
Pořádá: IKEM Praha.
Odborný garant: MUDr. Jan Beran Ph.D.
Počet hodin: 10
Akce je zdarma.
Místo: Liberec
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D., ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 00 Praha
E-mail: honza.beran (@) gmail.com