Cesta: Akce > Domácí

Přehled akcí v ČR

XXXII. Východočeské radiologické sympozium

Termín: 27.5.2016 - 28.5.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Běžný den na rentgenu.
Pořádá: RDG oddělení Pardubické nemocnice NPK, a.s. a Radiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Odborný garant: prim. MUDr. L. Ungermann, Ph.D.; prof. MUDr. P. Eliáš, CSc.; prof. MUDr. A. Krajina, CSc.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Sekce lékařů - pátečně tradičně kazuistiky, sobota doškolování. Sekce nelékařských zdrav. pracovníků - pátek kazuistiky, sobota volná sdělení.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS je 20%.
Místo: Velichovky, Hotel K-Triumf
Kontaktní adresa: info@agenturacontour.cz, leos.ungermann@nemocnice-pardubice.cz
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

XII.radiologické dny Karla Chylíka

Termín: 28.5.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie hrudníku, Radiologie oběhového systému.
Pořádá: RDO odd. Nem.Tábor a.s. ve spolupráci s RDO odd. Nem. na Homolce
Odborný garant: Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
Počet hodin: 9
Kapacita účastníků: 200
Akce je bez poplatků.
Místo: Hotel MAS Sezimovo Ústí II.
Kontaktní adresa: Prim. MUDr. Gyüre Gábor, RDO odd. Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Více informací

XXI. Pracovní sympozium CSIR

Termín: 2.6.2016 - 4.6.2016

Akce je součástí předatestačního vzdělávání v radiologii - specializační kurz angiografie a intervenční radiologie (14 hodin) a dále součástí specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie - výukový kurz intervenční radiologie (10 hodin).
Místo: Velké Losiny
Více informací

VI. motolský den zobrazování v pediatrické radiologii

Termín: 9.6.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazení muskuloskeletálního systému u dětí
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 5
Rámcový program: Kolektiv autorů pediatrické části Kliniky zobrazovacích metod sestavuje program týkající se moderního zobrazení muskuloskeletálního systému u dětí s ohledem na diagnostický přínos a indikační kritéria k vyšetření. Program mapuje celou škálu vyšetření a diagnostiky ve formě state of the art od prenatálního MR zobrazení patologií skeletu a měkkých tkání, přes RTG diagnostiku, prostor je věnován ultrazvuku muskuloskeletálních patologií. Velká část programu se týká současných trendům v zobrazení muskuloskeletálního systému pomocí magnetické rezonance, včetně nastavení a využití jednotlivých sekvencí s ohledem na specifika zobrazení v dětském věku. Zmíněny budou jednotlivé indikace a přínos CT vyšetření muskuloskeletálního systému u dětí. Součástí motolských dnů je tradičně i odkaz na embrylogii a a vývoj skeletu, vše je koncipováno pro snadnější seznámení s problematikou v rozených vývojových vad. Závěrem dnů proběhne krátká diskuze nad standardy a doporučeními pro tato zobrazení v dětském věku, se závěry pak budou lékaři seznámeni formou dokumentů doporučení zveřejněných na www.crs.cz. Příspěvky vznikají za úzké spolupráce s klinickými pracovišti FN v Motole a spolupracujícími pracovišti pediatrické radiologie na národní i mezinárodní bázi, jsou určeny nejen radiologům zabývajícím se zobrazovací diagnostikou v dětském věku, pediatrům, ale i začínajícím lékařům jednotlivých klinických specializací, dětským onkologům a ortopedům a rovněž studentům lékařských fakult a specialistům ve fetální medicíně.
Předpokládaná výše slevy zý poplatky za akci pro členy RS je 100 Kč.
Místo: kinosál ředitelství FN v Motole, Praha 5
Kontaktní adresa: MUDr. Martin Kynčl, KZM FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 224 438 101
Fax: 224 438 120
Více informací

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 1.9.2016 - 3.9.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie.
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP, Radiologická klinika FN Brno a MOU Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 14
Rámcový program: Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnění břicha. Zobrazovací anatomie (dr. Bartůšek, 2 hodiny)
Zobrazování gastrointestinálního traktu (prof. Válek, 2 hodiny)
Zobrazování hepatobiliárního systému (prim. Hořejš, 2 hodiny)
Náhlé příhody břišní (dr. Bohatá, 1 hodina)
Zobrazování ostatních onemocnění (dr. Bartůšek, 2 hodiny)
Základní intervenční techniky (prof. Válek, 1 hodina)
Diferenciální diagnostika (prof. Válek, 3 hodiny)
Ověření znalostí testem (prof. Válek, 1 hodina)
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 100-1500 korun.
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz

XV. MR kurz

Termín: 22.9.2016 - 24.9.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování centrálního nervového systému: fyzikálně-technické základy, strategie vyšetření, interpretace nálezů a optimalizace vyšetřovacích protokolů.
Pořádá: Radiologická klinika FN Brno-Bohunice, MR sekce Radiologické společnosti ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Brno - Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Tel.: 532 233 007
Více informací

XL. Český radiologický kongres

Termín: 12.10.2016 - 14.10.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie pro praxi a každý den
Pořádá: RS ČLS JEP a RDK FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., EBIR, MBA
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 600
Rámcový program: Chyby a omyly Doporučení výboru RS Incidentalomy Dnes mrtvá vyšetření Běžné problémy při CT vyšetření kloubů Běžné problémy při CT vyšetření hlavy Běžné problémy při CT vyšetření páteře Běžné problémy při CT vyšetření hrudníku Běžné problémy při CT vyšetření břicha Pediatrická radiologie v okresní nemocnici
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 30%.

Místo: Brno
Kontaktní adresa: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, přednosta, Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00
Více informací

XIX. liberecké osteologické dny

Termín: 3.11.2016 - 4.11.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování patologie pohybového aparátu klasickou skiagrafií a moderními zobrazovacími metodami (UZ, CT, MR).
Pořádá: ZRIR IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 80
Rámcový program: Klasická radiologie MSK aparátu vyšetření UZ, CT a MR intervenční metody na MSK aparátu.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D., ZRIR IKEM Praha
E-mail: honza.beran (@) gmail.com

I. národní kongres gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí

Termín: 3.11.2016 - 5.11.2016

Základní téma: primární a sekundární prevence, prediktivní patologie, molekulární patogeneze nádorových onemocnění, novinky v diagnostice nádorů (endoskopie, zobrazovací metody), novinky v terapii nádorů (endoskopická, chirurgická a onkologická léčba).
Pořádá: Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
Odborný garant: Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Kapacita účastníků: 600
Předpokládaná výše slevy z poplatky za akci pro členy RS: 500 Kč.
Místo: Clarion Congress Hotel, Praha
Kontaktní adresa: Sekretariát kongresu GUARANT International Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: NKGIO2016 (@) guarant.cz
Více informací

EMIR 2016

Termín: 8.12.2016 - 9.12.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Emergentní radiologie - Polytrauma
Pořádá: Radiodiagnostické oddělení, nemocnice Karlovy Vary, KKN a.s.
Odborný garant: MUDr. Jiří Hofmann
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: 8.12. - Metodika obecné diagnostiky polytraumatu 9.12.- Diagnostika, intervence u polytraumatu, varia
Sleva pro členy RS 20% v případě přihlášení do 1.11.2016.
Místo: Grandhotel Pupp Karlovy Vary
Kontaktní adresa: MUDr. Jiří Hofmann, Radiodiagnostické oddělení nemocnice Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 737 912 301
Fax: 359 882 178
E-mail: hofkkn (@) seznam.cz
Více informací

Pražský den Radiologické společnosti ČLK JEP

Termín: 15.12.2016

Základní téma: Novinky z pražských radiodiagnostických pracovišť.
Prezentace mladých radiologů.
Pořádá: RDG klinika 3.LF UK, Praha
Odborný garant: Doc. MUDr. Janík Václav, CSc.
Počet hodin: 4
Kapacita účastníků: 80
Rámcový program: Přesný program bude zveřejněn v listopadu 2016.
Akce je registrována ČLK, bude hodnocena čtyřmi kredity.
Místo: Sál R. Königové, 3. LF UK Praha 10, I. patro
Kontaktní adresa: MUDr. Lívia Večeřová - přednosta RDG kliniky RDK klinika 3.LF UK, Praha 10, Ruská 87
Tel.: 267 162 812
E-mail: livia.vecerova (@) fnkv.cz

Specifická intervenční metoda v mamodiagnostice - vakuová biopsie

Termín: 17.1.2017

Základní téma: Zkušenosti, kazuistiky při používání vakuové biopsie, co nám vakuové biopsie dala a co nám vzala, praktický nácvik pod ultrazvukovou kontrolou.
Pořádá: RDG klinika FNKV a 3.LF UK
Odborný garant: MUDr. Lívia Večeřová
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 60
Rámcový program: Program bude zveřejněn v prosinci 2016.
Místo: Kaple, pavilon M, FNKV Praha
Kontaktní adresa: MUDr. Lívia Večeřová,FNKV, Šrobárova 50, Praha 10, 100 34
Tel.: 267 162 812
E-mail: livia.vecerova (@) fnkv.cz