Cesta: Akce > Domácí

Přehled akcí v ČR

Paprsky Vysočiny 2019

Termín: 3.5.2019 - 4.5.2019

Základní téma: Diagnostika a staging nejčastějších nádorových onemocnění hlavy, krku, hrudníku a pánve.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: prim. MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Přehledná sdělení - radiologie nádorových onemocnění CNS, hrudníku, krku, prostaty, gynekologických tumorů. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Slevy z poplatků: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

XXXV. Východočeské radiologické sympozium

Termín: 16.5.2019 - 17.5.2019

Základní téma: Běžný den na rentgenu.
Doškolování - Radiologie hlavy a krku (ORL).
Pořádá: Radiodiagnostické odd. Pardubická nemocnice NPK, a.s.; Radiologická klinika FN HK.
Odborný garant: prim. MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Čtvrtek - vyžádaná sdělení, společenská večeře. Pátek - doškolování a kazuistiky, sekce NLZP.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Resort 9 skal, Milovy
Kontaktní adresa: MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D., Agentura Contour
Více informací

Plzeňské dny zobrazovacích metod 2019

Termín: 24.5.2019 - 25.5.2019

Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Náplň odpovídá předatestačnímu akreditovanému kursu Výpočetní tomografie, akreditovanému Klinikou zobrazovacích metod LFUK v Plzni. Poplatek pro účastníky, kterým bude vydán certifikát pro předatestační přípravu je 500 Kč. Kontakt a přihlášky: pejrimovskaj@fnplzen.cz.
Místo: SECESE, reprezentační prostory Plzeňského Prazdroje, U Prazdroje 7, Plzeň
Kontaktní adresa: pejrimovskaj@fnplzen.cz
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz
Více informací

XV. radiologické dny Karla Chylíka Tábor

Termín: 25.5.2019

Základní téma: Radiologie břicha a malé pánve, radiologie CNS.
Pořádá: RDO odd. Nem. Tábor a.s. ve spolupráci s RDO odd. Nem. na Homolce.
Odborný garant: Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Podrobný program bude hotov cca v průběhu března.
Akce je bez poplatků.
Místo: Hotel MAS Sezimovo Ústí
Kontaktní adresa: Prim. MUDr. Gábor Gyüre, Nemocnice Tábor a.s. RDO odd., Kpt. Jaroše 2000, Tábor 390 03
Tel.: 381 607 201
Více informací

Specializační kurz: Základy radiologie/Novinky v radiologii

Termín: 27.5.2019 - 31.5.2019

Základní téma: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK Praha.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 40
Kapacita účastníků: 20
Rámcový program: Pondělí: Vznik a vlastnosti rentgenového záření, nežádoucí účinky. Zásady radiační ochrany, radiační dávka. Skiagrafie hrudníku. CT hrudníku. Radiologická anatomie, nomenklatura. Pediatrická radiologie. Úterý: Osteologie, zobrazení kloubů, vyšetření páteře. Radiologie ve stomatologii. Nukleární medicína - scintigrafie, SPECT, PET/CT. Středa: Sonografie – princip, indikace a kontraindikace, terminologie. Vyšetření v mamologii. CT – princip, indikace a kontraindikace, terminologie. CT břicha. CT ve speciálních indikacích. PACS, RIS a virtuální radiologie. Čtvrtek: RTG břicha. Skiaskopie a dynamické metody, vyšetření GIT. Zobrazovací metody v uroradiologii. DSA – technické principy. Kontrastní látky. Vaskulární a nevaskulární intervenční metody. Pátek: MR indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody. Neuroradiologie. MR srdce. MR jater, MRCP. MR pánve. Test.
Kurz proběhne v seminární místnosti RDG kliniky 1.LF UK a VFN v budově KDDL (areál E VFN), Ke Karlovu 2, Praha 2.
Místo: Seminární místnost KDDL 1.LF UK Praha, Ke Karlovu 2, Praha 2
Kontaktní adresa: Bc.Alžběta Čábelková nebo PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. Děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08.
Tel.: 224 964 305
E-mail: alzbeta.cabelkova (@) lf1.cuni.cz
Více informací

Motolský den zobrazení v dětské radiologii

Termín: 6.6.2019

Základní téma: Využití zobrazovacích metod pro vyšetření urgetních stavů v dětské radiologii.
Pořádá: KZM, 2. LF UK a FN v Motole.
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Místo: Velká posluchárna FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: MUDr. Martin Kynčl, Ph.D., 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100
Fax: 2 2443 8120
Více informací

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie 2019

Termín: 5.9.2019 - 8.9.2019

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie.
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 18
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.
Místo: Lednice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno FN Brno, Jihlavská 20 Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 11.9.2019 - 13.9.2019

Základní téma: Radiační ochrana - povinný kurz předatestačního vzdělávání.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP v Olomouci.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 35
Kapacita účastníků: 30
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 35
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Místo: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

XVII. kurz magnetické rezonance

Termín: 19.9.2019 - 21.9.2019

Základní téma: MR zobrazování orgánů břicha a retroperitonea. Základní sekvence, typy a triky, protokoly. Nejčastější abnormality a jejich hodnocení.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 160
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Marek Mechl, Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno LF MU a FN Brno

VIII. český neuroradiologický kongres

Termín: 2.10.2019 - 4.10.2019

Základní téma: Cerebrovaskulární onemocnění a onemocnění páteře a míchy.
Pořádá: Radiologická klinika, FN Hradec Králové.
Odborný garant: Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Kapacita účastníků: 200
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hradec Králové
Kontaktní adresa: Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc., Radiologická klinika Fakultní nemocnice, 500 05 Hradec Králové

XXII. liberecké osteologické dny

Termín: 7.11.2019 - 8.11.2019

Základní téma: Zobrazování muskuloskeletálního systému včetně intervenčních výkonů na něm.
Pořádá: ČRS, IKEM Praha.
Odborný garant: MUDr. Jan Beran
Počet hodin: 11
Kapacita účastníků: 80
Akce je bez registračního poplatku.
Místo: Liberec
E-mail: honza.beran (@) gmail.com