Cesta: Akce > Domácí

Přehled akcí v ČR

Telemedicína Brno 2018

Termín: 12.3.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Teleradiologie - legislativa a praxe.
GDPR. Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace. Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod. Informační systémy.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČL
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

XXII.zasedání MR sekce RS ČLS JEP

Termín: 13.3.2018 - 15.3.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Optimalizace protokolů MR vyšetření břicha a pánve. Praktické příklady, srovnání protokolů z různých pracovišť, 1,5 vs 3,0 T, panelová diskuse. Praktické ukázky optimalizace nastavení sekvencí na MR konzoli. Vědecká sdělení. Kazuistiky. Výuková postgraduální sdělení.
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy MR sekce RS: 100%.
Místo: Harrachov, Hotel Sklář
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

XVIII. Krakonošův CT kurz

Termín: 15.3.2018 - 17.3.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Využití CT v neuroradiologii a při zobrazování hlavy a krku.
Pořádá: RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové.
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Obecná pravidla interpretace patologických nálezů na mozku, zobrazovací anatomie spánkové kosti, anatomické prostory hlavy a krku, akutní CMP, kraniotrauma, obličejové trauma, páteřní trauma, degenerativní postižení páteře, ložiskové postižení mozku mimo CMP, postižení spánkové kosti,, zobrazování VDN, nádory hlavy a krku, záněty hlavy a krku, uzlinová postižení, specifika CT zobrazování v dětském věku, vztah CT a MR, specifika PET/CT.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Harrachov, Hotel Sklář
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o., Kolová 212, 15 300, Praha
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

MOST 2018 - mezioborové sympozium o MRI a CT srdce

Termín: 7.4.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: CT a MR srdce
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK.
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Akutální témata zobrazovaní srdce pomocí MR a CT - ICHS, strukturální onemocnění, KMP, vrozené srdeční vady.
Akce je bez registračního poplatku.
Místo: FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: Theodor Adla, V Uvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 224 438 101
Fax: 224 438 120
E-mail: theodor.adla (@) fnmotol.cz

Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie

Termín: 12.4.2018 - 13.4.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: 1. Urgentní radiologie - protokoly a postupy
2. Ložiskové léze měkkých tkání
3. Ramenní kloub - typy postižení, zobrazování, interdisciplinární spolupráce
4. Intervenční radiologie
5. Kazuistiky, varia
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno - Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

Urogenitální dny

Termín: 13.4.2018 - 14.4.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie urogenitálního systému.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 80
Rámcový program: Rámcový program, podrobností a on-line přihlášky na www.radiology.cz.
Místo: Hartigovský palác, Praha - Malá Strana
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA, Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN Praha, U nemocnice 2 128 08, Praha 2
Tel.: 224 962 233
Fax: 224 963 048
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

23rd Meeeting of The European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics

Termín: 13.4.2018 - 16.4.2018

Místo: Praha, Vienna House Diplomat Prague
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 23.4.2018 - 24.4.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, plicní intersticium, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Rámcový program: Radiologická anatomie hrudníku; nádory; intervence; pleura; mediastinum; systémové cévy; dětská radiologie; plicní intersticium; diferenciální diagnostika.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích a absolvování testu.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50%.

Místo: Čeladná, hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz

Paprsky Vysočiny 2018

Termín: 4.5.2018 - 5.5.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Diagnostika a staging nádorových onemocnění břicha.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Vyžádaná sdělení - radiologie hepatobiliárních nádorů, nádorů GITu, nádorů ledvin a lymfatického systému. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Poplatky: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz

Mamární multidisciplinární workshop

Termín: 17.5.2018

Základní téma: Nové přístupy k nádorovým onemocněním prsu.
Pořádá: Spolek přátel medicíny a umění a Medicon a.s.
Odborný garant: MUDr. Regina Šírová
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Od detekce k diagnóze, význam a aplikace DBT (tomosyntézy); Méně obvyklé typy augmentace prsů; Management vyšetření mladých žen (35-45 let); Ztraceno v překladu; Nové trendy značení nádorů prsů a axily; Těhotenství po léčbě karcinomu prsu; Možnosti ochrany reprodukčních funkcí žen s karcinomem prsu; Vejce nebo slepice; Analýza hodnocení čtení screeningových mamografií; Multidisciplinární tým - interaktivní panelová diskuze - 3 kazuistiky.
Místo: Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1
Více informací

XIV. radiologické dny Karla Chylíka Tábor

Termín: 26.5.2018

Základní téma: Radiologie břicha, Radiologie muskuloskelet. systému.
Pořádá: RDO odd. Nem.Tábor a.s. ve spolupráci s RDO odd. Nem. na Homolce
Odborný garant: Prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Radiologie břicha, radiologie muskuloskelet. systému, program bude dodatečně upřesněn.
Akce je bez registračního poplatku.
Místo: Hotel MAS, Sezimovo Ústí
Kontaktní adresa: Prim. MUDr. Gábor Gyüre, RDO odd. Nem. Tábor a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Tel.: 381 607 201

Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii

Termín: 7.6.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Využití zobrazovacích metod pro vyšetření ledvin u dětí nejmladších věkových kategorií.
Pořádá: KZM FN v Motole, Praha.
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Místo: FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: Martin Kynčl, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100, 8100
Fax: 2 2443 8120
E-mail: martin.kyncl (@) fnmotol.cz

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 30.8.2018 - 2.9.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie.
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz

XVII. kurz magnetické rezonance

Termín: 20.9.2018 - 22.9.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Pokročilé techniky zobrazování centrální nervového systému, epilepsie, vrozené vady, postižení bílé hmoty, záněty, neurokutánní syndromy.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 160
Předpokládaná sleva z registračního poplatku pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno LF MU a FN Brno

XLI. český radiologický kongres

Termín: 17.10.2018 - 19.10.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Akutní stavy.
Pořádá: RS ČLS JEP a Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 500
Organizační zajištění: Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc mob.: 00420 777 714 671, tel.: 00420 582 397 458 e-mail: darebnik@solen.cz, www.solen.cz, Ing. Aleš Darebník, vedoucí kongresového oddělení. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50%.
Místo: Olomouc, Clarion Congress Hotel
Kontaktní adresa: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc

XXI. liberecké osteologické dny

Termín: 8.11.2018 - 9.11.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování chorob pohybového aparátu (RTG, UZ, CT, MR).
Pořádá: ČLS JEP, IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 80
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 8
Akce je bez účastnického poplatku.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D., ZRIR IKEM Praha, Vídeňská 1958/9
E-mail: honza.beran (@) gmail.com