Cesta: Akce > Domácí

Přehled akcí v ČR

Telemedicína Brno 2017

Termín: 13.3.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Teleradiologie - legislativa a praxe.
Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace.
Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod.
Informační systémy.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČLS JEP.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 150
Odborný program: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%
Místo: Brno - Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

XXI.zasedání MR sekce RS ČLS JEP

Termín: 14.3.2017 - 16.3.2017

Akce je garantována RS
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno-Bohunice
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program: Optimalizace protokolů MR vyšetření muskuloskeletálního systému. Praktické příklady, srovnání protokolů z různých pracovišť, 1,5 vs 3,0 T, panelová diskuse. Praktické ukázky optimalizace nastavení sekvencí na MR konzoli. Vědecká sdělení. Kazuistiky. Výuková postgraduální sdělení.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 100%
Místo: Harrachov, Hotel Sklář
Více informací

XVII. Krakonošův CT kurz

Termín: 16.3.2017 - 18.3.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Využití CT u urgentních traumatických stavů
Pořádá: RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Polytrauma, vyšetřovací protokoly u MDCT, akutní trauma - indikace k MR vyšetření, kraniocerebrální trauma, obličejové trauma, páteřní trauma, pánevní trauma, končetinová poranění, poranění hrudníku, trauma aorty, srdce, poranění jater, sleziny a pankreatu, poranění GIT, mezenteria, urogenitální trauma, specifika využití CT v dětské traumatologii.
Místo: Hotel Sklář, Harrachov
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o., Kolová 212, 15300, Praha 5
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

Muskuloskeletální aparát nejen z pohledu dětského radiologa

Termín: 23.3.2017

Základní téma: Muskuloskeletální aparát - problematika kostí a měkkých tkání, diagnostika:UZ, skiagramy, MR,CT. Mezioborová spolupráce (s ortopedií, traumatologií, onkologií, kožním lékařstvím).
Pořádá: Dětská nemocnice, FN Brno
Odborný garant: doc. dr. Jarmila Skotáková, CSc.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 50
Rámcový program: Muskuloskeletální aparát- problematika diagnostiky běžných i vzácných onemocnění všemi dostupnými modalitami. Návazná mezioborová spolupráce.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: KDR, Dětská nemocnice, Černopolní 9
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc., Klinika dětské radiologie, Dětská nemocnice - FN Brno, Černopolní 9, 613 00 Brno
Více informací

Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie

Termín: 6.4.2017 - 7.4.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Traumagologie a muskuloskeletální radiologie.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Rámcový program: 1. Urgentní příjem - protokoly vyšetření 2. Páteř - degenerativní změny a neinfekční záněty 3. Ramenní kloub - anatomie, zobrazovací metody 4. Intervence - sympatektomie a varia 5. Kazuistiky
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno - Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

Mezi-oborové sympozium o srdeční tomografii (MOST)

Termín: 8.4.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologicko-kardiologické mezioborové setkání zaměřené na MR a CT srdce.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 50
Rámcový program: Přednášky z aktuálních témat zobrazovaní srdce pomocí MR a CT - T1 mapping, CT pro plánování intervenčních výkonů, arytmogenní kardiomyopatie, CT perfuze srdce, bolest na hrudi a pozitivita troponinu bez průkazu obstruktivní aterosklerosy, CTCA a CaS - novinky a doporučení, MR a CT u vrozených srdečních vad.
Akce je zdarma.
Místo: FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: Theodor Adla, V Uvalu 84, Praha 5, 15006
Tel.: 224 438 101
Fax: 224 438 120
E-mail: ta (@) slymak.cz
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 24.4.2017 - 25.4.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Záněty (plíce, mediastinum), HRCT, úrazy hrudníku, bránice, plicnice, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu z roku 2011. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích a absolvování testu. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50 %.
Místo: Čeladná, Hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

Paprsky Vysočiny 2017

Termín: 5.5.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Urgentní netraumatická neabdominální radiologie
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS - 1.000 Kč
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz

Škola CT + Plzeňské dny zobrazovacích metod

Termín: 11.5.2017 - 13.5.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Specializační kurz výpočetní tomografie + současný stav onkologického zobrazování
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod, LF UK a FN Plzeň
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Specializační kurz CT - 11.-12.5.2017 (15-19 h.) Plzeňské dny zobrazovacích metod - 12-13.5.2017
Odborný program:
ČTVRTEK 11. května

15.00–16.30
CT mozku – základy hodnocení nálezů (Jiří Ferda)
CT mozku – cévní mozkové příhody (Jan Baxa)
CT mozku – traumata (Jiří Ferda)
17.00–18.30
CT hrudníku – intersticiální plicní procesy (Hynek Mírka)
CT hrudníku – nádory plic a pleury (Jiří Ferda)
CT hrudníku – onemocnění aorty a plicnice (Jan Baxa)

PÁTEK 12. května
9.00–10.30
CT ledvin (Jiří Ferda)
CT jater (Hynek Mírka)
CT pankreatu (Jiří Ferda)
11.00–12.30
CT sleziny a nadledvin (Hynek Mírka)
CT enterografie (Jan Baxa)
CT kolonografie (Hynek Mírka)

PÁTEK 12. května
14.00–15.30
Úvod (Boris Kreuzberg)
Hodnocení účinků protinádorové terapie u solidních nádorů RECIST (Jan Baxa)
Hodnocení účinků lokální terapie nádorů jater (Hynek Mírka)
Hodnocení účinků terapie lymfomů (Jiří Ferda)
16.00–17.30
Intrakraniální expanzivní procesy – dif. dg. (Radek Tupý)
Magnetická rezonance u karcinomu prostaty, posuzování lokálního nálezu, PI-RADS 1 a 2 (Jan Kastner)
Magnetická rezonance u onemocnění prsu (Jiří Ferda)
17.30–18.30
Diagnostický kvíz (Boris Kreuzberg, Jiří Ferda)

SOBOTA 13. května
10.00–12.00
10 kaZuistik mladých radiologů

Účastnický poplatek: 500 Kč, pro členy RS 400 Kč.
Místo: Darovanský dvůr
Kontaktní adresa: Jaroslava Pejřimovská, KZM FN Plzeň, alej Svobody 80, Plzeň
Tel.: 377 103 436
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz
Více informací

XXXIII. Východočeské radiologické sympozium

Termín: 12.5.2017 - 13.5.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Běžný den na rentgenu
Pořádá: RDG oddělení Pardubické nemocnice NPK, a.s. a Radiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program:
Pátek: Společná sekce - prezentace kazuistik z každodenní praxe pro zamyšlení a poučení
Sobota: Sekce lékařů - HRCT hrudníku, doškolování Sekce rad.asistentů a zdr.sester - varia
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%
Přihláška na akci

Místo: Resort Devět Skal, Milovy
E-mail: info (@) agenturacontour.cz

XVII. Omyly v mamární diagnostice

Termín: 18.5.2017 - 19.5.2017

Základní téma: Kazuistiky
Diagnostické algoritmy u žen po plastických a rekonstrukčních výkonech
Právní otázky v mamodiagnostice
Foton versus proton
Pořádá: BREAST UNIT PRAGUE
Odborný garant: MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 250
Místo: Hotel Lions Nesuchyně
Kontaktní adresa: Mgr. Štěpánka Pokorná
Tel.: 777 082 975
E-mail: pokorna (@) buprague.cz
Více informací

XIII. Radiologické dny Karla Chylíka

Termín: 27.5.2017

Základní téma: Radiologie v oblasti břicha, radiologie hlavy.
Pořádá: Nemocnice Tábor a.s. ve spolupráci s RDO odd.Nemocnice Na Homolce
Odborný garant: Prof. MUDr. Josef Vymazal, Csc.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Radiologie v oblasti břicha, radiologie hlavy, kazuistiky, vědecké sdělení, podrobný program se připravuje.
Akce bez účastnického poplatku.
Místo: Hotel MAS Sezimovo Ústí
Kontaktní adresa: Prim. MUDr. Gyüre Gábor, RDO odd. Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Tel.: 381 608 001
Fax: 381 607 200

XXII. pracovní sympozium CSIR 2017

Termín: 1.6.2017 - 3.6.2017

Základní téma: Krvácení a ischemie mozku.
Pořádá: CSIR
Akce je součástí předatestačního vzdělávání v radiologii - specializační kurz angiografie a intervenční radiologie (14 hodin) a dále součástí specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie - výukový kurz intervenční radiologie (10 hodin).
Místo: Hotel LIONS, Nesuchyně
Více informací

Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii

Termín: 8.6.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Pediatrická radiologie v praxi.
Pořádá: KZM FN v Motole, Praha
Odborný garant: prof. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 50
Místo: FN v Motole, Praha
Kontaktní adresa: Martin Kynčl, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100, 8101
Fax: 2 2443 8120
Více informací

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 31.8.2017 - 2.9.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Rámcový program: Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnění břicha. Zobrazovací anatomie (dr. Bartůšek, 2 hodiny). Zobrazování gastrointestinálního traktu (prof. Válek, 2 hodiny). Zobrazování hepatobiliárního systému (prim. Hořejš, 2 hodiny). Náhlé příhody břišní (dr. Bohatá, 1 hodina). Zobrazování ostatních onemocnění (dr. Bartůšek, 2 hodiny). Základní intervenční techniky (prof. Válek, 1 hodina). Diferenciální diagnostika (prof. Válek, 3 hodiny). Ověření znalostí testem (prof. Válek, 1 hodina).
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz

XVI. kurz magnetické rezonance

Termín: 21.9.2017 - 23.9.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování muskuloskeletálního systému. Základní sekvence, typy a triky, protokoly. Nejčastější abnormality a jejich hodnocení.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 160
Předpokládaná výše slevy z účastnického poplatku pro členy RS: 25%
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno LF MU a FN Brno

VII. Český neuroradiologický kongres

Termín: 19.10.2017 - 20.10.2017

Základní téma:
Epilepsie.
Multimodalitní zobrazování mozkových nádorů.
Myelopatie z pohledu neurologa a radiologa.
Paranasální dutiny.
Varia.
Pořádá: Neuroradiologická společnost ČLS JEP, Symma s.r.o
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 200
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno
Tel.: 532 233 007

XX. liberecké osteologické dny

Termín: 9.11.2017 - 10.11.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování pohybového aparátu
Pořádá: IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 80
Bez poplatků.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: Jan Beran, ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 00 Praha 4
E-mail: honza.beran (@) gmail.com