Cesta: Akce > Domácí

Přehled akcí v ČR

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 30.8.2018 - 1.9.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie.
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

Muskuloskeletární radiologie

Termín: 17.9.2018 - 18.9.2018

Základní téma: Postgraduální kurz Muskuloskeletární radiologie.
Pořádá: RDG klinika FNKV a 3.LF UK Praha.
Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 20
Kontaktní adresa: Irena Fotijevová, RDG klinika FNKV Šrobárova 50, Praha 10
Tel.: 267 102 197
E-mail: marketa.skrabalova (@) lf3.cuni.cz
Více informací

XVII. kurz magnetické rezonance

Termín: 20.9.2018 - 22.9.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Pokročilé techniky zobrazování centrální nervového systému, epilepsie, vrozené vady, postižení bílé hmoty, záněty, neurokutánní syndromy.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 160
Předpokládaná sleva z registračního poplatku pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno LF MU a FN Brno
Více informací

XLI. český radiologický kongres

Termín: 17.10.2018 - 19.10.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie u akutních stavů
Pořádá: RS ČLS JEP a Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 500
Organizační zajištění: Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc, Ing. Aleš Darebník, tel.: 582 397 458, mob.: 777 714 671, email: darebnik@solen.cz.
Zajištění výstavních ploch: Mgr. Kristina Šafářová, tel.: 585 204 334, mob.: 724 984 452, email: safarova@solen.cz.
Aktivní účast: Mgr. Kateřina Dostálová, tel.: 582 397 407, mob.: 725 003 510, email: dostalova@solen.cz.

Místo: Olomouc, Clarion Congress Hotel
Kontaktní adresa: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Více informací

XXI. liberecké osteologické dny

Termín: 8.11.2018 - 9.11.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování chorob pohybového aparátu (RTG, UZ, CT, MR).
Pořádá: ČLS JEP, IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 80
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 8
Akce je bez účastnického poplatku.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D., ZRIR IKEM Praha, Vídeňská 1958/9
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie

Termín: 25.11.2018 - 27.11.2018

Pořádá: Česká společnost kardiovaskulární chirurgie.
Odborný garant: Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
Rámcový program: Odborný program kongresu bude probíhat ve 4 sekcích - Kardiochirurgické, Angiochirurgické, Posterové, Sekci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí.
Kardiochirurgická sekce: Ischemická choroba srdeční; Chlopenní vady - aortální chlopeň; Chlopenní vady - mitrální chlopeň; Chlopenní vady - jiná chlopeň; Poruchy srdečního rytmu; Hrudní aorta; Mimotělní oběh, mechanické srdeční podpory a transplantace srdce; Vrozené vady; Varia.
Angiochirurgická sekce: Supraaortální větve; Aorta a viscerální větve; Periferní tepenné onemocnění; Diabetická noha; Endovaskulární a hybridní výkony; Akutní končetinová ischémie, cévní trauma; Komplikace v cévní chirurgii; Chirurgie žilního systému; Cévní přístupy pro hemodialýzu; Angiologie; Varia.
Místo: Orea Hotel Voroněž, Křížkovského 458/47, Brno
Kontaktní adresa: Ing. Adéla Kratochvílová, We Make Media, s.r.o., Italská 1583/24, Praha 2, Vinohrady
Tel.: + 421 775 857 225
E-mail: a.kratochvilova (@) wemakemedia.cz
Více informací

EMIR 2018

Termín: 6.12.2018 - 7.12.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Akutní břicho - zobrazovací diagnostika a intervenční terapie.
Pořádá: Radiodiagnostické oddělení nemocnice Karlovy Vary, KKN a.s. + VVIKK
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav ROČEK, CSc., FCIRSE, MUDr. Jiří Hofmann
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program:
Tématické okruhy:

I. Akutní onemocnění parenchymových orgánů dutiny břišní – akutní onemocnění slinivky,jater žlučového systému sleziny a ledvin.
II. Akutní onemocnění GIT – hernie, ileus, volvulus, perforace, appendicitis
III. Jiná akutní onemocnění dutiny břišní
IV. Intervence u akutního onemocnění dutiny břišní

Čtvrtek 6.12.2018 - lékařská i nelékařská sekce
14:00 Přednáškový blok I.
15:00 Coffee break
15:15 Přednáškový blok II.
17:00 Ukončení prvého přednáškového dne
17:45 Humanitární sportovní akce – Pochod pro zdraví
19:00 Společenský večer Grandhotel Pupp

Pátek 7.12.2017 - lékařská sekce – interdisciplinární sympozium
8:15 Přivítání účastníků
8:30 Přednáškový blok I.
9:45 Přestávka – Coffee break
10:00 Přednáškový blok II.
12:00 Oběd
13:00 Přednáškový blok III.
14:00 Přestávka - Coffee break
14:15 Diskuzní panel – Interdisciplinární přístup
15:15 Ukončení konference
Sleva 20% pro členy RS ČLS JEP.
Místo: Karlovy Vary, Grandhotel Pupp
Kontaktní adresa: MUDr. Jiří Hofmann, Radiodiagnostické oddělení nemocnice Karlovy Vary KKN a.s. Bezručova 19, 360 01 K.Vary, +420 737 912 301. Zajištění akce: Eurocongress Centre, Petra Dvořáková
Tel.: +420 602 501 762
E-mail: eurocongress (@) grbox.cz
Více informací

Pražský den

Termín: 13.12.2018

Základní téma: Radiologické setkání Pražský den 2018.
Pořádá: RDG klinika FNKV a 3.LF UK Praha
Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Počet hodin: 4
Místo: 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10
Kontaktní adresa: Irena Fotijevová, RDG klinika FNKV Šrobárova 50, Praha 10
Tel.: 267 102 197
E-mail: marketa.skrabalova (@) lf3.cuni.cz