Cesta: Akce > Domácí

Přehled akcí v ČR

28. kurz PTA - Belánovy dny

Termín: 21.11.2017 - 22.11.2017

Místo: IKEM, Praha
Více informací

Muskuloskeletální ultrasonografie

Termín: 24.11.2017 - 26.11.2017

Základní téma: Muskuloskeletální ultrasonografie.
Pořádá: EURO-MUSCULUS, agentura Contour.
Odborný garant: prof. Levent Özçakar, MD
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 120
Rámcový program:
Dvě paralelní sekce.
V "basic" bude věnována pozornost zejména sonografii kloubů (rameno, loket, zápěstí s rukou, kyčel, koleno a hlezno s nohou).
V "advanced" bude diskutována problematika sonografie periferních nervů a aplikace BTX pod US navigací.
Třetí, společný den bude věnován US navigaci intervenčních výkonů.
Místo: Praha, Hotel Pyramida
Tel.: 602 386 684
Více informací

EMIR 2017

Termín: 7.12.2017 - 8.12.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Emergency v neuroradiologii.
Pořádá: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Odborný garant: MUDr. Jiří Hofmann - primář RDG
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Intracerebrální haemorhagie, centrální mozkové příhody, ischemické mozkové příhody - diagnostika, terapie trauma hlavy a páteře, akutní zánětlivá onemocnění CNS (centrální nervový systém), rehabilitace u pacientů s CMP (centrální mozkové příhody). V rámci konference paralelně probíhají 2 sekce - lékařská a nelékařská.
Odborný program: Ke stažení.
Místo: Karlovy Vary - Grandhotel Pupp
Kontaktní adresa: MUDr. Jiří Hofmann
E-mail: konference-radiologie (@) kkn.cz
Více informací

Prosincový den hybridního zobrazování

Termín: 12.12.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Hybridní zobrazovací metody v onkologii.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň a Sekce hybridního zobrazování RS ČLS JEP.
Odborný garant: Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Odborný program:
12:00 – 13:30
Ferda J et al.: Metabolom nádorů a hybridní zobrazovací metody
Ferdová E et al.: 18F-FDG PET/CT a PET/MRI u okulárního melanomu
Mechl M et al.: Přínos PET/MR u tumorózních postižení orofaciální oblasti
Ferda J et al.: PET/CT a PET/MRI s podáním 18F-natriumfluoridu v onkologii
13:30 – 14:00

přestávka s občerstvením
14:00 -16:00

Baxa J et al.: Postavení PET/CT a PET/MRI ve stagingu karcinomu plic
Ferda J.: PET/CT a PET/MRI jaterních nádorů s 18F-fluorocholinem
Mechl M et al.: Staging a sledování karcinomu rekta pomocí PET/MR
Ferda J et al.: PET/MRI s 18F-fluoroetyltyrozinem u nádorů mozku
Diskuse
Srdečně zveme všechny kolegy, kteří se zabývají zobrazováním, ale i kolegy z klinických pracovišť, kteří hybridní zobrazení indikují.
Pozvánka na akci.

Místo: FN Plzeň Lochotín, Alej Svobody 80 30460 Plzeň, posluchárna v budově onkologie
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz

Pražský den RS ČLS JEP

Termín: 14.12.2017 10:00

Akce je garantována RS
Základní téma: Kazuistiky z běžné praxe, přehledová sdělení.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika FNKV Praha a 3.LF UK.
Odborný garant: doc. MUDr. Malíková Hana, Ph.D.
Počet hodin: 4
Kapacita účastníků: neomezena, bez registrace
Rámcový program: bude doplněno cca měsíc před akcí.
Místo: Praha, 3. LF UK
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Malíková Hana, Ph.D., Radiodiagnostická klinika FNKV Praha
E-mail: hana.malikova (@) fnkv.cz

Ultrazvukový kurz 2018

Termín: 18.1.2018 - 20.1.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Princip sonografie, techniky vyšetření.
Sonografie břicha a retroperitonea.
Sonografie cév.
Sonografie ostatních oblastí.
Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovacích metod
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 150
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 7
Rámcový program: Princip sonografie, techniky vyšetření (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 1 hod.)
Sonografie břicha a retroperitonea (MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 2 hod.)
Sonografie cév (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. 1 hod.)
Sonografie ostatních oblastí (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.,MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D., Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D. 2 hod.)
Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, 0,5 hod.)
Ověření znalostí testem (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 0,5 hod.)
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1.000-1.500 Kč.
Místo: Hotel zámek Čejkovice, okr. Hodonín
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20, Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

Telemedicína Brno 2018

Termín: 12.3.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Teleradiologie - legislativa a praxe.
GDPR. Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace. Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod. Informační systémy.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČL
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno

XXII.zasedání MR sekce RS ČLS JEP

Termín: 13.3.2018 - 15.3.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Optimalizace protokolů MR vyšetření břicha a pánve. Praktické příklady, srovnání protokolů z různých pracovišť, 1,5 vs 3,0 T, panelová diskuse. Praktické ukázky optimalizace nastavení sekvencí na MR konzoli. Vědecká sdělení. Kazuistiky. Výuková postgraduální sdělení.
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy MR sekce RS: 100%.
Místo: Harrachov, Hotel Sklář
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno

Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie

Termín: 12.4.2018 - 13.4.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: 1. Urgentní radiologie - protokoly a postupy
2. Ložiskové léze měkkých tkání
3. Ramenní kloub - typy postižení, zobrazování, interdisciplinární spolupráce
4. Intervenční radiologie
5. Kazuistiky, varia
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno - Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno

Urogenitální dny

Termín: 13.4.2018 - 14.4.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie urogenitálního systému.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 80
Rámcový program: Ledviny a vývodný močový systém. Retroperitoneum. Mužská pánev. Ženská pánev. Womens´s Imaging.
Poplatky: člen RS 2000 Kč, nečlen 2500 Kč, sleva 500 Kč.
Místo: Hartigovský palác, Praha - Malá Strana
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA, Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN Praha, U nemocnice 2 128 08, Praha 2
Tel.: 224 962 233
Fax: 224 963 048
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz

Radiologie hrudníku

Termín: 23.4.2018 - 24.4.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, plicní intersticium, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Rámcový program: Radiologická anatomie hrudníku; nádory; intervence; pleura; mediastinum; systémové cévy; dětská radiologie; plicní intersticium; diferenciální diagnostika.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích a absolvování testu.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50%.

Místo: Čeladná, hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz

XLI. český radiologický kongres

Termín: 17.10.2018 - 19.10.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Akutní stavy.
Pořádá: RS ČLS JEP a Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 500
Organizační zajištění: Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc mob.: 00420 777 714 671, tel.: 00420 582 397 458 e-mail: darebnik@solen.cz, www.solen.cz, Ing. Aleš Darebník, vedoucí kongresového oddělení. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50%.
Místo: Olomouc, Clarion Congress Hotel
Kontaktní adresa: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc