Cesta: Akce > Domácí

Přehled akcí v ČR

XLII. Český radiologický kongres - TERMÍN PŘELOŽEN

Termín: 29.9.2020 - 30.9.2020

Akce je garantována RS
Pořádá: RS ČLS JEP
Termín kongresu přeložen na 11.-12.10.2021. Veškeré informace včetně přihlašování jsou na www.kongrescrs.cz.
Místo: Clarion Congres hotel Praha
Kontaktní adresa: Organizace: Solen, s.r.o.
Více informací

XXIX.zasedání MR sekce - MR workshop - ZRUŠENO

Termín: 14.10.2020 - 15.10.2020

XIX. kurz MR zobrazování

Termín: 15.10.2020 - 16.10.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování pánve a hrudníku.
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP, Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 180
Rámcový program:
Časový plán setkání MR sekce a MR kurzu:
Středa - MR workshop od 13:00 do 18:00
Čtvrtek - MR workshop od 8:30 do 12:30, MR kurz od 14:00 do 18:30
Pátek - MR kurz od 8:30 do 17:00
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Brno - Hotel Myslivna
Více informací

Urogenitální dny: radiologie urogenitálního systému

Termín: 23.10.2020 - 24.10.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie urogenitálního systému a retroperitonea.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze a Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 15
Rámcový program: Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ledvin (vývojové odchylky a variety ledvin, diagnostika patologií ledvin). Retroperitoneum. Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění vývodného systému močového (zobrazování patologií vývodného močového systému, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění mužských pohlavních orgánů), prostata, skrotum, penis, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ženských pohlavních orgánů (děloha, ovaria), intervenční techniky, kazuistiky, diferenciální diagnostika.
Odborný program:

Vážení a milí kolegové,

přestože jsme do poslední chvíle doufali, že se s Vámi na Urogenitálních dnech setkáme, tak vzhledem k epidemiologické situaci v ČR a v Praze především to bohužel není přípustné kvůli nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Urogenitální dny proběhnou distanční formou online v termínech dle původního rozvrhu, záznamy přednášek budou k dispozici týden po proběhnutí akce, účastníci obdrží certifikát poštou. Kurz nadále bude uznán jako specializační kurz před atestací a budou za něj přiděleny kredity od ČLK. Komunikujeme s přednášejícími, kdo se bude ochoten touto formou přednášet, dle toho aktualizujeme program a dáme Vám jej co nejdříve k dispozici.
Sledujte prosím webové stránky www. radiology.cz.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme všem hodně sil a zdraví.
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.


Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20% Více informací a přihlašovací formulář najdete na webu www.radiology.cz.
Místo: Praha
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, U nemocnice 2, Praha 2
Tel.: 224 962 232
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

Základy radiologie - specializační kurz

Termín: 2.11.2020 - 6.11.2020

Základní téma: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 35
Kapacita účastníků: 20
Rámcový program:
Pondělí:
Vznik a vlastnosti rentgenového záření, nežádoucí účinky. Zásady radiační ochrany, radiační dávka. Skiagrafie hrudníku. CT hrudníku. Radiologická anatomie, nomenklatura. Pediatrická radiologie.
Úterý:
Osteologie, zobrazení kloubů, vyšetření páteře. Radiologie ve stomatologii. Nukleární medicína - scintigrafie, SPECT, PET/CT.
Středa:
Sonografie – princip, indikace a kontraindikace, terminologie. Vyšetření v mamologii. CT – princip, indikace a kontraindikace, terminologie. CT břicha. CT ve speciálních indikacích. PACS, RIS a virtuální radiologie.
Čtvrtek:
RTG břicha. Skiaskopie a dynamické metody, vyšetření GIT. Zobrazovací metody v uroradiologii. DSA – technické principy. Kontrastní látky. Vaskulární a nevaskulární intervenční metody.
Pátek:
MR indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody. Neuroradiologie. MR srdce. MR jater, MRCP. MR pánve. Test.
Místo: Praha, seminární místnost RDG kliniky 1.LF UK a VFN v budově KDDL (areál E VFN), Ke Karlovu 2, Praha 2
Kontaktní adresa: Bc.Alžběta Čábelková nebo PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. Děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Tel.: 224 964 305
E-mail: alzbeta.cabelkova ( (@) ) lf1.cuni.cz

XXIII. liberecké osteologické dny - AKCE ZRUŠENA!

Termín: 12.11.2020 - 13.11.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Muskuloskeletální zobrazování a intervence.
Pořádá: ZRIR IKEM, Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 80
Akce je bez poplatku.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

XX. Krakonošův CT kurz

Termín: 19.11.2020 - 21.11.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Postižení plicní tkáně a dýchacích cest - HRCT plic.
Pořádá: RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové.
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Technika vyšetření, anatomie plicní tkáně, záklaní morfy, záněty komunitní, nekomunitní, u imunokompromitovaných, idiopatické difuzní plicní procesy, onemocnění pojiva, inhalační postižení, ložiskové postižení a nádorové projevy, postižení dýchacích cest, toxické (inhalační, polékové) postižení, vzácnější plicní onemocnění, HRCT plic u dětí.
S sebou notebook či tablet s wifi - kvízová soutěž + volitelný workshop .
Místo: Hotel Sklář, Harrachov
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o., Kolová 215, 15 300, Praha
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

Hradecký workshop - HRCT plicního intersticia

Termín: 20.11.2020 - 20.11.2020

Kapacita účastníků: 50
Akce je pouze pro účastníky XX. Krakonošského CT kurzu, během pátečního dopoledne.
Více informací

EMIR 2020

Termín: 11.12.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Akutní hrudník.
Pořádá: Radiodiagnostické oddělení nemocnice Karlovy Vary , KKN a.s., Bezručova 19, 360 01 Karlovy Vary.
Odborný garant: MUDr.Jiří Hofmann, Radiodiagnostické oddělení nemocnice Karlovy Vary , KKN a,s.
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Akutní hrudník: 1. Dušnost 2. Bolest na hrudi 3. Kašel a teplota 4. Komplikace po nitrohrudních výkonech 5. Intervence u akutního onemocnění hrudníku
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20% hodnoty registračních poplatků.
Místo: Hotel Ambassador Karlovy Vary
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Jirsová Dis.- +420734360278 - organizace odborné části Lída Tyrková - +420777862757- organizace společenské části
Více informací