Cesta: Akce > Domácí

Přehled akcí v ČR

Radiologie hrudníku

Termín: 24.4.2017 - 25.4.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Záněty (plíce, mediastinum), HRCT, úrazy hrudníku, bránice, plicnice, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu z roku 2011. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích a absolvování testu. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50 %.
Místo: Čeladná, Hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

Paprsky Vysočiny 2017

Termín: 5.5.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Urgentní netraumatická neabdominální radiologie
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS - 1.000 Kč
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

Škola CT + Plzeňské dny zobrazovacích metod

Termín: 11.5.2017 - 13.5.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Specializační kurz výpočetní tomografie + současný stav onkologického zobrazování
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod, LF UK a FN Plzeň
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Specializační kurz CT - 11.-12.5.2017 (15-19 h.) Plzeňské dny zobrazovacích metod - 12-13.5.2017
Účastnický poplatek: 500 Kč, pro členy RS 400 Kč.
Místo: Darovanský dvůr
Kontaktní adresa: Jaroslava Pejřimovská, KZM FN Plzeň, alej Svobody 80, Plzeň
Tel.: 377 103 436
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz
Více informací

XXXIII. Východočeské radiologické sympozium

Termín: 12.5.2017 - 13.5.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Běžný den na rentgenu
Pořádá: RDG oddělení Pardubické nemocnice NPK, a.s. a Radiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program:
Pátek: Společná sekce - prezentace kazuistik z každodenní praxe pro zamyšlení a poučení
Sobota: Sekce lékařů - HRCT hrudníku, doškolování Sekce rad.asistentů a zdr.sester - varia
Odborný program: Ke stažení ve formátu PDF.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%
Přihláška na akci

Místo: Resort Devět Skal, Milovy
E-mail: info (@) agenturacontour.cz

XVII. Omyly v mamární diagnostice

Termín: 18.5.2017 - 19.5.2017

Základní téma: Kazuistiky
Diagnostické algoritmy u žen po plastických a rekonstrukčních výkonech
Právní otázky v mamodiagnostice
Foton versus proton
Pořádá: BREAST UNIT PRAGUE
Odborný garant: MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 250
Místo: Hotel Lions Nesuchyně
Kontaktní adresa: Mgr. Štěpánka Pokorná
Tel.: 777 082 975
E-mail: pokorna (@) buprague.cz
Více informací

XIII. Radiologické dny Karla Chylíka

Termín: 27.5.2017

Základní téma: Radiologie v oblasti břicha, radiologie hlavy.
Pořádá: Nemocnice Tábor a.s. ve spolupráci s RDO odd.Nemocnice Na Homolce
Odborný garant: Prof. MUDr. Josef Vymazal, Csc.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Radiologie v oblasti břicha, radiologie hlavy, kazuistiky, vědecké sdělení, podrobný program se připravuje.
Akce bez účastnického poplatku.
Místo: Hotel MAS Sezimovo Ústí
Kontaktní adresa: Prim. MUDr. Gyüre Gábor, RDO odd. Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Tel.: 381 608 001
Fax: 381 607 200
Více informací

XXII. pracovní sympozium CSIR 2017

Termín: 1.6.2017 - 3.6.2017

Základní téma: Krvácení a ischemie mozku.
Pořádá: CSIR
Akce je součástí předatestačního vzdělávání v radiologii - specializační kurz angiografie a intervenční radiologie (14 hodin) a dále součástí specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie - výukový kurz intervenční radiologie (10 hodin).
Místo: Hotel LIONS, Nesuchyně
Více informací

Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii

Termín: 8.6.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Pediatrická radiologie v praxi.
Pořádá: KZM FN v Motole, Praha
Odborný garant: prof. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 50
Místo: FN v Motole, Praha
Kontaktní adresa: Martin Kynčl, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100, 8101
Fax: 2 2443 8120
Více informací

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 31.8.2017 - 2.9.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Rámcový program: Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnění břicha. Zobrazovací anatomie (dr. Bartůšek, 2 hodiny). Zobrazování gastrointestinálního traktu (prof. Válek, 2 hodiny). Zobrazování hepatobiliárního systému (prim. Hořejš, 2 hodiny). Náhlé příhody břišní (dr. Bohatá, 1 hodina). Zobrazování ostatních onemocnění (dr. Bartůšek, 2 hodiny). Základní intervenční techniky (prof. Válek, 1 hodina). Diferenciální diagnostika (prof. Válek, 3 hodiny). Ověření znalostí testem (prof. Válek, 1 hodina).
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz

XVI. kurz magnetické rezonance

Termín: 21.9.2017 - 23.9.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování muskuloskeletálního systému. Základní sekvence, typy a triky, protokoly. Nejčastější abnormality a jejich hodnocení.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 160
Předpokládaná výše slevy z účastnického poplatku pro členy RS: 25%
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno LF MU a FN Brno

VII. Český neuroradiologický kongres

Termín: 19.10.2017 - 20.10.2017

Základní téma:
Epilepsie.
Multimodalitní zobrazování mozkových nádorů.
Myelopatie z pohledu neurologa a radiologa.
Paranasální dutiny.
Varia.
Pořádá: Neuroradiologická společnost ČLS JEP, Symma s.r.o
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 200
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno
Tel.: 532 233 007

XX. liberecké osteologické dny

Termín: 9.11.2017 - 10.11.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování pohybového aparátu
Pořádá: IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 80
Bez poplatků.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: Jan Beran, ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 00 Praha 4
E-mail: honza.beran (@) gmail.com