Cesta: Akce > Domácí

Přehled akcí v ČR

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 1.9.2016 - 3.9.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie.
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP, Radiologická klinika FN Brno a MOU Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 14
Rámcový program: Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnění břicha. Zobrazovací anatomie (dr. Bartůšek, 2 hodiny) Zobrazování gastrointestinálního traktu (prof. Válek, 2 hodiny) Zobrazování hepatobiliárního systému (prim. Hořejš, 2 hodiny) Náhlé příhody břišní (dr. Bohatá, 1 hodina) Zobrazování ostatních onemocnění (dr. Bartůšek, 2 hodiny) Základní intervenční techniky (prof. Válek, 1 hodina) Diferenciální diagnostika (prof. Válek, 3 hodiny) Ověření znalostí testem (prof. Válek, 1 hodina)
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 100-1500 korun.
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz
Více informací

XV. MR kurz

Termín: 22.9.2016 - 24.9.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování centrálního nervového systému: fyzikálně-technické základy, strategie vyšetření, interpretace nálezů a optimalizace vyšetřovacích protokolů.
Pořádá: Radiologická klinika FN Brno-Bohunice, MR sekce Radiologické společnosti ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Brno - Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Tel.: 532 233 007
Více informací

XL. Český radiologický kongres

Termín: 12.10.2016 - 14.10.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie pro praxi a každý den
Pořádá: RS ČLS JEP a RDK FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., EBIR, MBA
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 600
Rámcový program: Chyby a omyly. Doporučení výboru RS. Incidentalomy. Dnes mrtvá vyšetření. Běžné problémy při CT vyšetření kloubů . Běžné problémy při CT vyšetření hlavy. Běžné problémy při CT vyšetření páteře. Běžné problémy při CT vyšetření hrudníku. Běžné problémy při CT vyšetření břicha.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 30%.
Místo: Brno
Kontaktní adresa: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, přednosta, Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00
Více informací

XIX. liberecké osteologické dny

Termín: 3.11.2016 - 4.11.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování patologie pohybového aparátu klasickou skiagrafií a moderními zobrazovacími metodami (UZ, CT, MR).
Pořádá: ZRIR IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 80
Rámcový program: Klasická radiologie MSK aparátu vyšetření UZ, CT a MR intervenční metody na MSK aparátu.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D., ZRIR IKEM Praha
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

I. národní kongres gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí

Termín: 3.11.2016 - 5.11.2016

Základní téma: primární a sekundární prevence, prediktivní patologie, molekulární patogeneze nádorových onemocnění, novinky v diagnostice nádorů (endoskopie, zobrazovací metody), novinky v terapii nádorů (endoskopická, chirurgická a onkologická léčba).
Pořádá: Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
Odborný garant: Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Kapacita účastníků: 600
Předpokládaná výše slevy z poplatky za akci pro členy RS: 500 Kč.
Místo: Clarion Congress Hotel, Praha
Kontaktní adresa: Sekretariát kongresu GUARANT International Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: NKGIO2016 (@) guarant.cz
Více informací

EMIR 2016

Termín: 8.12.2016 - 9.12.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Emergentní radiologie - Polytrauma
Pořádá: Radiodiagnostické oddělení, nemocnice Karlovy Vary, KKN a.s.
Odborný garant: MUDr. Jiří Hofmann
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: 8.12. - Metodika obecné diagnostiky polytraumatu 9.12.- Diagnostika, intervence u polytraumatu, varia
Sleva pro členy RS 20% v případě přihlášení do 1.11.2016.
Místo: Grandhotel Pupp Karlovy Vary
Kontaktní adresa: MUDr. Jiří Hofmann, Radiodiagnostické oddělení nemocnice Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 737 912 301
Fax: 359 882 178
E-mail: hofkkn (@) seznam.cz
Více informací

Pražský den Radiologické společnosti ČLK JEP

Termín: 15.12.2016

Základní téma: Novinky z pražských radiodiagnostických pracovišť.
Prezentace mladých radiologů.
Pořádá: RDG klinika 3.LF UK, Praha
Odborný garant: Doc. MUDr. Janík Václav, CSc.
Počet hodin: 4
Kapacita účastníků: 80
Rámcový program: Přesný program bude zveřejněn v listopadu 2016.
Akce je registrována ČLK, bude hodnocena čtyřmi kredity.
Místo: Sál R. Königové, 3. LF UK Praha 10, I. patro
Kontaktní adresa: MUDr. Lívia Večeřová - přednosta RDG kliniky RDK klinika 3.LF UK, Praha 10, Ruská 87
Tel.: 267 162 812
E-mail: livia.vecerova (@) fnkv.cz

Specifická intervenční metoda v mamodiagnostice - vakuová biopsie

Termín: 17.1.2017

Základní téma: Zkušenosti, kazuistiky při používání vakuové biopsie, co nám vakuové biopsie dala a co nám vzala, praktický nácvik pod ultrazvukovou kontrolou.
Pořádá: RDG klinika FNKV a 3.LF UK
Odborný garant: MUDr. Lívia Večeřová
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 60
Rámcový program: Program bude zveřejněn v prosinci 2016.
Místo: Kaple, pavilon M, FNKV Praha
Kontaktní adresa: MUDr. Lívia Večeřová,FNKV, Šrobárova 50, Praha 10, 100 34
Tel.: 267 162 812
E-mail: livia.vecerova (@) fnkv.cz

Radiologie hrudníku

Termín: 24.4.2017 - 25.4.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Záněty (plíce, mediastinum), HRCT, úrazy hrudníku, bránice, plicnice, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu z roku 2011. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích a absolvování testu.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50 %.

Místo: Čeladná, Hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz

XXXIII. Východočeské radiologické sympozium

Termín: 12.5.2017 - 13.5.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Běžný den na rentgenu
Pořádá: RDG oddělení Pardubické nemocnice NPK, a.s. a Radiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program:
Pátek: Společná sekce - prezentace kazuistik z každodenní praxe pro zamyšlení a poučení
Sobota: Sekce lékařů - HRCT hrudníku, doškolování Sekce rad.asistentů a zdr.sester - varia
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%
Místo: Resort Devět Skal, Milovy
E-mail: info (@) agenturacontour.cz

XXII. pracovní sympozium CSIR 2017

Termín: 1.6.2017 - 3.6.2017

Základní téma: Krvácení a ischemie mozku.
Pořádá: CSIR
Akce je součástí předatestačního vzdělávání v radiologii - specializační kurz angiografie a intervenční radiologie (14 hodin) a dále součástí specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie - výukový kurz intervenční radiologie (10 hodin).
Místo: Hotel LIONS, Nesuchyně
Více informací

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 31.8.2017 - 2.9.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP a Radiologická klinika FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Rámcový program: Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnění břicha. Zobrazovací anatomie (dr. Bartůšek, 2 hodiny). Zobrazování gastrointestinálního traktu (prof. Válek, 2 hodiny). Zobrazování hepatobiliárního systému (prim. Hořejš, 2 hodiny). Náhlé příhody břišní (dr. Bohatá, 1 hodina). Zobrazování ostatních onemocnění (dr. Bartůšek, 2 hodiny). Základní intervenční techniky (prof. Válek, 1 hodina). Diferenciální diagnostika (prof. Válek, 3 hodiny). Ověření znalostí testem (prof. Válek, 1 hodina).
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz