Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


24.8.2022
Veřejná oponentura nových Klinických doporučených postupů:
Diagnostika a léčba mozkových gliomů
Chirurgická léčba degenerativních onemocnění páteře
Poskytování distanční péče