Cesta: Dokumenty

Pravidla pro zveřejňování a ceník inzerátů a reklam na serveru RS

Všechny reklamy a inzeráty musí být schválené výborem RS. Žádosti proto odesílejte k rukám předsedy RS a současně i pokladníka.
Případy, kdy žádost podává zdravotnické zařízení (s výjimkou, kdy jde o soukromou praxi ve vlastnictví člena RS) jsou posuzovány jako placená inzerce, i když zdravotnické zařízení v tomto případě zastupuje člen RS (např. primář příslušného oddělení).
Postup při zveřejňování placené inzerce: inzerent si najde v ceníku celkovou sumu, obrátí se na ekonomický odbor ČLS JEP s žádostí, kterou na vědomí zašle i pokladníkovi RS.

Ceník inzerátů:

  • člen RS - zdarma,
  • nečlen fyzická osoba - 500 Kč/6 měs.
  • nečlen firma - 5000 Kč/6 měs.

Ceník reklam:

  • jiné OS (ESR), zájem výboru - zdarma,
  • člen RS - výukový materiál - zdarma,
  • firma - banner - 5000/6 měs.,
  • firma - rozsáhlejší reklama - individuálně.