Cesta: Dokumenty

Připomínkování návrh novely vyhlášky č. 85/2008 Sb. 

Níže předáváme k možnému připomínkování návrh novely vyhlášky č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb. a vyhlášky č. 168/2022 Sb.

Pokud budete mít připomínky, zašlete je do 2. září 2022 v přiložené tabulce na adresu alzbeta.skopkova@mzcr.cz (a prosíme též v kopii na adresu sekretariátu ČLS JEP czma@cls.cz).

Odůvodnění pdf

Platné znění s vyznačením změn pdf

Novelizační body pdf