Cesta: Dokumenty

Odborné doporučení Radiologické společnosti ČLS JEP k provádění rentgenového snímku při podezření na tuberkulózu plic u osob utíkajících před válečnou agresí na Ukrajině

 

Snímkování musí být provedeno na základě indikace z hlediska symptomů, snímkování musí být provedeno v souladu s místním radiologickým standardem, který vychází z Národního radiologického standardu skiagramu hrudníku a to dle věku vyšetřované osoby.

Radiologická společnost považuje za zásadní klinickou indikaci vyšetření na základě vyšetření klinickým lékařem - například pneumologem nebo praktickým lékařem.

Plicní tuberkulóza - obrazový přehled (prezentace prof. Ferdy)