Cesta: Dokumenty

Opatření MZ ČR v souvislosti s převedením specializačního vzdělávání na lékařské fakulty

Text ve formátu DOC doc


Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s převedením specializačního vzdělávání lékařů na lékařské fakulty vydává v souladu s ustanovením § 2 písm. g) zákona č. 95/2004 Sb.1) toto opatření:

 

Část I.

S účinností od 1.7.2010 přechází specializační vzdělávání lékařů v základních oborech specializačního vzdělávání na univerzity, a to na:

 • Univerzitu Karlovu v Praze:
  • 1. lékařskou fakultu
  • 2. lékařskou fakultu
  • 3. lékařskou fakultu
 • Lékařskou fakultu v Plzni
 • Lékařskou fakultu v Hradci Králové
 • Univerzitu Palackého v Olomouci: Lékařskou fakultu
 • Masarykovu univerzitu: Lékařskou fakultu.

 

Část II.

Od 1.7.2010 se může lékař zařadit do základních oborů specializačního vzdělávání stanovených v příloze č. 1 vyhlášky č. 185/2009 Sb.2) jen na některou z výše uvedených lékařských fakult, která bude posuzovat odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání žadatelů o zařazení do oboru.
Lékaři zařazeni do základního oboru specializačního vzdělávání před 1.7.2010 na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví mohou dokončit specializační vzdělávání na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví nebo v rámci dobrovolnosti přejít na některou z uvedených lékařských fakult, a to i pouze k vykonání atestační zkoušky.
Výuku pro lékaře zařazené do specializačních oborů, které byly v příloze č. 2 vyhlášky č. 185/2009 Sb.2) s účinností od 1.7.2009 převedeny na nástavbové obory (certifikované kurzy), bude pro školence zařazené do oboru zajišťovat nadále pouze Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Část III.

S účinností od 1.7.2010 budou výše uvedené lékařské fakulty zajišťovat:

 • zařazování do základních oborů specializačního vzdělávání lékařů,
 • posuzování odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání žadatelů o zařazení do základních specializačních oborů,
 • kontrolu splnění podmínek základního kmene v rámci specializační přípravy a vydávání certifikátu o absolvování základního kmene,
 • vydávání indexů a logbooků pro základní obory specializačního vzdělávání,
 • realizaci teoretické části akreditovaných vzdělávacích programů základních specializačních oborů,
 • posuzování žádostí o započtení odborné praxe, studia či části vzdělávacího programu absolvovaného v České republice,
 • posuzování splnění požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem u uchazečů o vykonání atestační zkoušky,
 • teoretickou a praktickou část atestační zkoušky a posudky atestačních prací základních oborů specializačního vzdělávání,
 • pravidelné aktualizace informací o specializačním vzdělávání na fakultě v elektronické podobě,
 • poskytování konzultační a poradenské činnosti dle příslušných právních předpisů pro pracovníky ve zdravotnictví.
Část IV.

Specializační vzdělávání zubních lékařů a farmaceutů zajišťuje nadále pouze Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

1) zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
2) vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů