Zpráva předsedy ČNRS za rok 2013

Členům České neuroradiologické společnosti

Vážení a milí kolegové, milovníci a aktivní provozovatelé oboru Neuroradiologie,
jako předseda odstupujícího výboru ČNRS si vás touto cestou dovoluji upřímně pozdravit a popřát do nově se rozbíhajícího roku vše nejlepší v osobním i profesionálním životě. Oznamuji tímto, že v minulém roce skončilo čtyřleté volební období pro členy výboru a revizní komise ČNRS. Výbor pracoval ve složení Pavel Eliáš, Ladislava Janoušková, Tomáš Belšan, František Charvát, Miroslav Heřman, Josef Vymazal, Marek Mechl. Činnost revizní komise zabezpečovali Jan Žižka, Jiří Ferda a Ludovít Klzo.
Pokud se mám ohlédnout do minulosti, byla uplynulá léta pro obor Neuroradiologie v zásadě příznivá. Jak víte, naše disciplína je jedním ze tří nástavbových oborů k oboru Radiologie a zobrazovací metody. Atestace z Neuroradiologie začala mít svůj hlubší smysl. Již se nehodí jen ke zdokonalení erudice a pro prestiž, je potřebná i z hlediska organizace práce v našem zdravotnickém systému. Přítomnost neuroradiologa je jednou ze zásadních podmínek k činnosti komplexních neurovaskulárních center; na vzniku koncepce péče o nemocné s náhlými cévními mozkovými příhodami se Společnost aktivně podílela. Kromě běžných odborných schůzí jsme úspěšně uspořádali dva celostátní kongresy (2011 Ústí nad Labem, 2013 Beroun). Společnost má v současné době 113 členů, tento počet je v posledních letech v zásadě stabilní. Nedisponujeme vysokým provozním rozpočtem, příspěvky udržujeme na nízké výši (150,00 Kč). Příští agendu budou spravovat tito vámi zvoleni kolegové: Jan Žižka, Tomáš Belšan, Josef Vymazal, Milouš Derner, Pavel Eliáš, Marek Mechl, František Charvát (členové výboru) a Ladislava Janoušková, Miroslav Heřman, Jiří Ferda (revizní komise).
Na závěr přijměte upřímné pozvání k nadcházející odborné schůzi. Uskuteční se 27.2.2014 v ÚVN Praha. Věřím, že jsme vybrali zajímavá témata: infekce CNS a zobrazování krčních prostorů. Těšíme se na jakoukoli formu Vaší účasti, bude-li aktivní, tím lépe (přihlášky přednášek zasílejte do 7.2.2014 na adresy elias@fnhk.cz nebo brezinova@fnhk.cz).
S upřímným pozdravem

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
předseda odstupujícího výboru ČNRS