Zápis z ustanovující schůze výboru ČNRS se zapracovanými připomínkami

Místo konání: konzultační místnost RDG klinika, FN Hradec Králové
Datum konání: 22. 5. 2019
Přítomni: MUDr. Janoušková, prof. Krajina, prof. Eliáš, prof. Vymazal, prim. Belšan, prof. Heřman, Doc. Charvát
Omluveni: prof. Žižka, Doc. Mechl (nový výbor), Dr. Lisý (člen nové revizní komise)
Host: prim. Ryška, vědecký sekretář nadcházejícího kongresu ČNRS

 1. Prof. Eliáš jako předseda minulého výboru společnosti vítá členy nového výboru a revizní komise.
 2. Volby funkcí v novém výboru ČNRS:
  předseda: Pavel Eliáš,
  místopředseda: Josef Vymazal,
  vědecký sekretář: Tomáš Belšan,
  pokladník: v nepřítomnosti zvolen: Marek Mechl.
  další členové nového výboru: Ladislava Janoušková, Antonín Krajina, Jan Žižka
  revizní komise: předseda - Jiří Lisý (předseda - zvolen v nepřítomnosti), Miroslav Heřman, František Charvát.
 3. Určení delegátů Evropské neuroradiologické společnosti ESNR a Evropské společnosti pro minimálně invazivní neurologickou terapii ESMINT: prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc., EBIR, EBNI, prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. Bude nabídnuto členství v těchto organizacích za snížený poplatek pro juniory zahrnující příslušné časopisy (Neuroradiology a JNIS). Dále bude nabídnuta možnost studijních pobytů pro mladé intervenční neuroradiology hrazených těmito organizacemi.
 4. Diskuze o budoucnosti činnosti společnosti. Jednalo se v zásadě o dvou významných otázkách:
  - vyjádření výboru společnosti k předběžnému návrhu předsedy České radiologické společnosti ke změně termínu konání velkých kongresů obou společností. Prof. Ferda navrhuje, aby se kongres České radiologické společnosti na rozdíl od bienálního způsobu každý rok, a to s tím, že ČNRS bude mít v rámci jednání společnosti vlastní odborné bloky. Po důkladné diskuzi výbor preferuje zachování současného systému střídavého konání kongresů ob 1 rok. Prof. Eliáš oznámí výboru RS ČLS JEP tento názor s tím, že je ČNRS dále připravena o věci diskutovat.
  - bylo dohodnuto, že výbor ČNRS bude klást větší důraz na otázky, týkající se činnosti intervenční neuroradiologie a to zejména ve vztahu k organizačnímu zabezpečení cerebrovaskulárních (iktových) center. Výbor pověřuje prof. Krajinu k sestavení pracovní komise intervenční neuroradiologie ČNRS. Dle jeho návrhu budou členové této skupiny zváni na konání výboru.
  Dále bylo jednáno:
  - rozšíření členství pro mladé radiology.
  - převzetí redakce 3. Čísla České radiologie, v r. 2019 bude věnováno tématům ČNRK
  - bylo nabídnuto zpracování dalších neuroradiologických témat do 3. č. Ces Radiol - termín odevzdání červenec 2019 - po domluvě s Krajinou.
  - rovněž kasuistiky mladých lékařů na téma neuroradiologie jsou vítány k publikování. Možno zaslat prof. Krajinovi.
 5. Prof. Krajina a prim. Ryška informují o stavu přípravy Českého neuroradiologického kongresu, který se bude konat v říjnu t. r. (2. - 4. 10. 2019). Výbor souhlasí s navrženými tématy, rámcovým programem a konstatuje, že stav příprav je uspokojivý. V době kongresu dojde ke společné schůzi výborů ČNRS a RS ČLS JEP, kde bude otázka budoucího schématu vědeckých a pracovních shromáždění obou Společností společně diskutována.
 6. Prof. Krajina a doc. Mechl žádají dodání informace o finanční situaci společnosti - v mezidobí zjistila sekr. ČNRS paní Březinová, že se definitivní stavy kont jednotlivých společností ČLS JEP zatím dopočítávají a nejsou dosud k dispozici.

Zapsal: Prof. MUDr. P. Eliáš, CSc. 22. 5. 2019
Dokončení revize zápisu: 17. 6. 19 Prof. Eliáš