Cesta: Akce > Domácí

XXIV. Liberecké osteologické dny 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

XXIV. ročník Libereckých osteologických dní se uskuteční 10. - 11.11.2022.
Hostitelem bude tradičně Naivní divadlo v Moskevské ulici, blízko náměstí Dr. Edvarda Beneše.
Pokud máte zájem, informaci o divadle získáte na stránkách www.naivnidivadlo.cz.

Chtěl bych vás tímto úvodním dopisem pozvat k účasti na akci, která se věnuje problematice zobrazování pohybového systému, a kde i letos budou, doufám, zastoupeny zajímavé prezentace mapující diagnostiku od prostých snímků po nejmodernější metody včetně intervencí v této oblasti.
V rámci předatestačního vzdělávání radiologů, každý účastník obdrží kromě kreditů ČLK také 8 hodin vzdělávání v muskuloskeletálním zobrazování. Při dvou následujících účastech tím splní 16 hodin výuky, které jsou určené ve vzdělávacím programu ČRS.
Akce je komornější proti ostatním subspecializacím, kterým často přejí velké firmy, ale doufám, že se opět letos objeví dostatečné množství podporovatelů, aby mohla pokračovat i dále.
Začátek je 10.11. ve 12.30 hod., předpokládaný konec 11.11. opět kolem 12.30 hod.
Program bude na stránkách ČRS v druhé polovině září, stejně jako seznam účastníků.
Večer bude obvyklé společenské posezení, podrobnosti upřesním během prvního dne akce.
Vzhledem k menší účasti při předchozích ročnících poprosím o závazné potvrzení vaší účasti na večeři při přihlášení.

Ubytování zůstává v Hotelu Liberec na Šaldově náměstí, předpokládaná cena ubytování na 1 noc se snídaní je ve dvoulůžkovém pokoji 900,- Kč až 1.000,- Kč za lůžko. Kapacita jednolůžkových pokojů (1250,- Kč až 1.400,- Kč) je výrazně omezena, pokud nejste vyzvaní přednášející, musíte si pokoj zajistit mimo kvótu akce nebo po konzultaci se mnou.
Trvá způsob osobního potvrzení ubytování přímo v hotelu. Dvoulůžkové pokoje jsou rezervovány v množství jako v předchozích letech, ale platit je budete sami před začátkem akce.

Kontakt: tel. 482 710 028, 774 323 235, recepce@hotel-liberec.cz, nejlépe se připomeňte, že akci má rezervovánu IKEM.
Účastnický poplatek není žádný.

Po odborné stránce bych vás chtěl opět požádat o kazuistická sdělení z denní praxe, pokládám tyto krátké přednášky za velmi přínosné zvláště pro mladé kolegy, kteří se na nich mohou učit postupy při ne úplně obvyklých chorobách. Přivítám i soubornější přednášky k problematice pohybového aparátu, protože zájemců o aktivní účast rok od roku významně ubývá.

Akce je určena pro lékaře - radiology!!

Přeji hezkou a slunečnou dovolenou a těším se v listopadu, doufejme, že bez sněhu, na setkání v Liberci.

MUDr. Jan Beran, Ph.D.

Seznam účastníků ( PDF)

Odborný program ke stažení ( PDF)

 

Odborný program

Čtvrtek  10.11.2022
12.30 - 13.00  Zahájení
 13.00 - 13.30
Úvodní přednáška
  Beran J. (ZRIR, IKEM, Praha)
 13.30 - 14.00
Degenerativní změny páteře
  Beran J. (ZRIR, IKEM, Praha)
 14.00 - 14.30
Mnohočetný myelom
 Korčáková E. (KZM, FN Plzeň)
 14.30 - 14.50
Význam popisu komprese obratle pro farmakologickou léčbu osteoporózy
 Kasalický Petr (Osteocentrum, Affidea Praha)
 14.50 - 15.10
Novinky v DXA kostní denzitometrii (VFA morfometrie, TBS)
 Kasalický Petr (Osteocentrum, Affidea Praha)
 15.10 - 15.50  Přestávka
 15.50 - 16.25
Náhodné MR obrazy v MSK systému
 Neubauer J. (OZM, Jihlava)
 16.25 - 16.50
Zlomeniny horního konce stehenní kosti
  Hořejš J. (RDK, VFN Praha)
 16.50 - 17.20
Degenerativní vs zánětlivé změny kloubů
 Korčáková E. (KZM, FN Plzeň)
 17.20 - 17.50
Od trubice k hybridu - Technologický vývoj v diagnostice MSK nádorů
  Křístek J. (MOÚ, Brno)
 17.50 - 18.15
Dnes z jiného soudku III
 Beran J. (ZRIR, IKEM, Praha)
 19.00  Večeře (Pivovarský dvůr, Papírová 12)
 
Pátek  11.11.2022
 9.00 - 9.30
MRI ramenního kloubu pro každodenní praxi
 Mašek M. (RDG, Nemocnice Na Bulovce, Praha)
 9.30 - 10.00
Traumata hlezenného kloubu
  Hořejš J. (RDK, VFN Praha)
 10.00 - 10.30
Zobrazení 4 nohou
 Brtková J. (RDK, FN Hradec Králové)
 10.30 - 11.00
Cementoplastika u onkologických nemocných
  Křístek J. (MOÚ, Brno)
 11.00 - 11.30  Přestávka
  11.30 - 12.30 Krátká sdělení - do 20 minut
 Posouzení viability femuru po fraktuře krčku
 Malkus T. (KZM, FN Plzeň)
 Aseptické kostní nekrózy
 Pernický J. (KZM FN Plzeň)
 Kazuistika
 Kucharčíková Š. (RDG, Nové Město n/M)
 Postižení SI kloubů u mladého pacienta
 Beran T. (RDG, KN Liberec)
 12.30  Závěr

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s. ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
 
ON-LINE REGISTRACE UKONČENA