Cesta: Akce > Domácí

Workhop MRS a fMRI

Termín: 14.12.2011 - 16.12.2011
Základní téma: Teorie a praxe MR spektroskopie a funkčního MR zobrazování pro radiology
Pořádá: IKEM Praha, Nemocnice na Homolce Praha
Odborný garant: ing. J. Tintera, CSc.
Počet hodin: 30
Kapacita účastníků: 30 (v případě naplnění kurzu je možnost dodatečného přihlášení po 15.11.2011, v případě vyřazení přihlášek, které nebudou mít uhrazen poplatek).


Rámcový program:
14.12. středa: MR spektroskopie (IKEM)
8.00-13.00 Principy MRS, základní sekvence, kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení, klinické aplikace
13:30-18.00 Praktická měření na MR tomografech 1,5T a 3T

15.12. čtvrtek: funkční MRI (IKEM)
8.00-13.00 Principy a základy fMRI, techniky, sekvence, stimulace, vyhodnocení. Klinická zaměření na před-operační plánování a aplikace v psychiatrii
13:30-18.00 Praktická měření na MR tomografech 1,5T a 3T 16.12.

pátek: funkční MRI (Homolka)
8.00-13.00 Pokročilé metody fMRI, DTI. Klinické aplikace zaměřené na před-operační výkony a neurologii.
13:30-18.00 Praktická měření na 1,5T

Poplatek:
400,- Kč za MRS (1 den)
600,- Kč za fMRI (2 dny)
celkově 1000,- Kč (3 dny)

Upozornění: nejzažší termín pro platbu je 15.11.2011. Po tomto datu budou všechny přihlášky s neuhrazenými platbami stornovány.

Účet pro platbu: 126005018/0300, VS: 7711

Místo: IKEM Praha, Nemocnice na Homolce Praha
Kontaktní adresa: ing. Jaroslav Tintěra, CSc., IKEM, ZRIR, Vídeňská 1958/9, Praha 4
Tel.: 606 56 17 14

Kapacita akce byla naplněna