Cesta: Akce > Domácí

MOST 2023

Mezioborové sympozium o srdeční tomografii

Termín: 14. dubna 2023
Místo:
Kongresový sál, IKEM, Praha
Adresa:
Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
Kontakt: jana.spackova@ikem.cz

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 6. ročník Mezioborového sympozia o srdeční tomografii MOST 2023, které se bude konat v Praze v pátek 14. 4. 2023 v Institutu klinické a experimentální medicíny.

Sympozium věnující se tomografickým metodám zobrazujícím srdce, tedy především výpočetní tomografii, magnetické rezonanci a metodám nukleární medicíny, bude opět zahrnovat jak přehledová sdělení, tak zajímavé kazuistiky. Pro rok 2023 jsme se rozhodli umožnit případným zájemcům o aktivní účast zaslat nevyzvaná sdělení, a to jak formou kazuistiky, tak i přehledové přednášky.

Dovolte nám jménem organizačního výboru popřát Vám pevné zdraví a těšíme se na setkání s Vámi.

Theodor Adla a Martin Pleva za organizační výbor

Odborný program

 8.00 - 9.00 Registrace
9.00 - 10.00
Infekční endokarditida
 předsedající: R. Panovský, J. Baxa
 
Echokardiografie
 P. Lupínek
 CT, MR
 J. Weichet
 
NM
 M. Havel
 10.00 - 10.30 Přestávka
10.30 - 11.30
Komplexní vrozené srdeční vady
 předsedající: R. Kočková, V. Suchánek
 CT a MR vrátane 4D Flow u detských VCHS
  M. Kardoš
 CT a MR u dospělých pacientů
  B. Míková
 Echokardiografie
 R. Kočková
11.30 - 12.30
 Oběd (setkání výborů AKVZM ČKS a KV sekce RS ČLS JEP)
12.30 - 13.30
Patologické srdeční útvary
 předsedající: J. Little, D. Zogala
 
Echokardiografie
  J. Marek
 MR
  M. Pleva
 CT
  T. Adla
 NM
  D. Zogala
13.30 - 14.00
 Přestávka
14.00 - 15.00Varia
 
předsedající: Zbyněk Tüdös, Tomáš Paleček
 Novinky v CT koronarografii: technika a klinický význam
  J. Baxa
 
Klasifikace lézí koronárních tepen
  L. Látal
 Pohled intervenčního kardiologa na CT koronarografii
  V. Kočka
 MR řízená terapie perikarditidy
  P. Kuchynka
 15.00 - 15.40Kazuistiky
 předsedající: Martin Pleva, Theodor Adla
 Kazuistika 1
  J. Borová
 Kazuistika 2
  K. Kubišová
 Kazuistika 3
  bude upřesněno
 Kazuistika 4
  bude upřesněno
15.40 - 15.45 Vyhlášení nejlepší kazuistiky a zakončení sympozia

Ke stažení ve formátu PDF pdf

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Člen RS ČLS JEP, ČKS a ČSNM, SRLA, včasná registrace
 
(do 28.2.2023) 
 1.000,- Kč  
Člen RS ČLS JEP, ČKS a ČSNM, SRLA, pozdní registrace
 
(od 1.3.2023)
 1.200,- Kč
Ostatní lékaři a zdravotní pracovníci, včasná registrace
 
(do 28.2.2023)
 1.300,- Kč
Ostatní lékaři a zdravotní pracovníci, pozdní registrace
 
(od 1.3.2023)
 1.500,- Kč

On-line přihlášky je možné zasílat do 7.4. 2023.
Storno poplatek po 7.4. 2023 činí 50%. 

V přihlášce je stejně jako loni položka s evidenčním číslem lékaře v databázi ČLK. Lze ji snadno najít na https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html?do[list]=1 a po vyhledání kliknout na odkaz DETAIL. 


ON-LINE REGISTRACE