Cesta: Akce > Domácí

III. Motolský den pediatrické radiologie

Termín kurzu: 13. června 2013, FN Motol, Praha

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Včasný (do 30.4.2013) - 500,- Kč*
Pozdní (od 1.5.2013) - 600,- Kč*
Na místě (dne 13.6.2013) - 700,- Kč*
*
Ceny jsou včetně DPH.

PROGRAM

 13.6.2013
 8.00 - 9.55
 Registrace účastníků
 9.55 - 10.00
Úvodní slovo, zahájení
 Doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
 10.00 - 10.25
Aplikovaná embryologie - uropoetický trakt
 MUDr. Rejtar (HK)
 10.30 - 10.55Fetální MR močového traktu
 MUDr. Prosová (Praha)
11.00 - 11.25
Mikční cystografie, technika vyšetření indikace
 MUDr. Mlynářová
11.30 - 11.55
UZ ledvin u dětí
 MUDr. Rejtar (HK)
 12.00 - 12.30
 Přestávka, občerstvení
 12.30 - 12.55
Dopplerovská vyšetření ledvin novorozenců
 MUDr. Mrázková (Praha)
 13.00 - 13.25
CT ledvin u dětí
 MUDr. Dvořáková (Praha)
 13.30 - 13.55
MR ledvin u dětí
 MUDr. Kynčl (Praha)
 14.00 - 14.25
MR urografie
 MUDr. Piaszczyk Marta (Polsko)
 14.30 - 14.55
Přehledný souhrn závazných doporučení k vyšetřením ledvin u dětí
 14.55 - 15.00
Závěr

Ke stažení pdf PDF

PLATEBNÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY

Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši před začátkem kurzu a to bankovním převodem, nebo vkladem na bankovní účet (na pobočce České spořitelny).

BANKOVNÍ SPOJENÍ

 Název banky:  Česká Spořitelna a.s.
 Adresa banky:  Budějovicka, Praha 4, ČR
 Číslo účtu:  0066055389/0800
 Název účtu:  EUROCONGRESS CENTRE
 IBAN:  CZ05 0800 0000 0000 6605 5389
 BIC:  GIBACZPX
 Podrobnosti k platbě:  VAŠE JMÉNO

Přijetí platby Vám potvrdíme e-mailem do 7 dnů po připsání platby na účet.

STORNO PODMÍNKY - zrušení registrace

do 31. května 2013 - bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 200,- Kč
od 1. června 2013 - bez náhrady, celková zaplacená částka propadá

Sekretariát kongresu musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na akci. Odpovídající náhrada bude provedena po akci.

Registrační poplatek pro účastníky zahrnuje:

  • vstup na kurz
  • kongresové materiály
  • občerstvení v době trvání kurzu
V případě zrušení vaší registrace, prosíme zaslat oznámení na firmu Eurocongress Centre, e-mail eurocongress@grbox.cz.

Ivana Zelenková
Eurocongress Centre
Mobil: +420 777 275 729
e-mail: eurocongress@grbox.cz
www.eurocongress.cz

PŘIHLÁŠKA