Radiologická společnost ČLS JEP

Chcete, aby Vaše emailová adresa byla uvedena v adresáři serveru Radiologické společnosti ? Máte zájem o okamžité a pravidelné informování o změnách na serveru a všech novinkách? Zaregistrujte se...

Členové Radiologické společnosti takto zároveň získají přístup k blokovaným částem serveru. Máte-li zájem o členství ve společnosti, stáhněte si přihlášku a odešlete ji na adresu členská evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.
UPOZORNĚNÍ: odeslání přihlášky do ČLS JEP neznamená automaticky přístup do členské části www.crs.cz! Každý člen RS má nárok na přístup do všech částí serveru, musí se ale aktivně zaregistrovat. V případě, že se uživatel registruje na serveru ještě před potvrzením svého členství v ČLS JEP, musí po přijetí tohoto potvrzení uvědomit webmastera, aby mu přístup byl povolen.
Postup při registraci na server a při změně osobních dat (zvl. adresy bydliště) členů RS je popsán zde.


Zemřel Prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.
V úterý 24. května 2016 zemřel zakladatel a dlouholetý přednosta Radiologické kliniky FN Brno prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. , který byl rovněž emeritním profesorem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přes třicet let se věnoval problematice lymfologie a intervenční urologie, zřídil a vedl poradny pro lymfedém ve fakultních nemocnicích v Olomouci a Brně.
Prof. Benda byl renomovaným propagátorem moderních postupů v komplexní léčbě nemocných lymfedémem, autor řady odborných publikací u nás i v zahraničí a dlouholetým odborným garantem vzdělávacích kurzů lékařů zdravotníků v lymfologii, akreditovaným národním vzdělávacím centrem v Brně. Prof. Benda byl členem Evropské lymfologické společnosti a členem výboru České lymfologické společnosti JEP. Za přínos k moderní koncepci komplexní péče o nemocné lymfedémem získal pan profesor řadu ocenění. Profesor Benda byl průkopníkem intervenční radiologie a především v oblasti uroradiologie patří k zakladatelům nejen české, ale i Evropské školy. V Československu zavedl do klinické praxe řadu technik v čele s perkutánní nefrostomií. Profesor Benda byl ale především skvělý učitel, kamarád a společník a všem nám bude moc chybět.

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
karel_benda
Smuteční oznámeníČasopis Česká radiologie
Časopis Česká Radiologie
zasílání časopisu je v ceně
členského příspěvku
Na WWW včetně abstrakt.
kompendiummuskulo
 
MRprotokoly2.  Zakladyradiologie   Zakladyzobrazovacichmetod.
 


IDOR_Logo_NatSocieties_CZECH