Zpráva předsedy ČNRS za rok 2011

Vážení členové ČNRS, milí přátelé krásného neuroradiologického oboru,

dovolte, abych Vám za výbor Společnosti popřál všeho nejlepšího do roku 2012 a to jak v osobním, tak v profesionálním životě.
Mám-li hodnotit odcházející rok, konstatuji, že Společnost žije a pracuje. Je nás 115, jarní odbornou schůzi jsme sice kvůli odborářským stávkám museli zrušit, nicméně jsme prožili dva příjemné a podnětné říjnové dny na IV. českém neuroradiologickém kongresu. Jak si pamatujete, byl hojně navštíven a pojetí bylo mezioborové; z různých hledisek jsme probrali velmi aktuální témata diagnostiky a léčby náhlých cévních mozkových příhod a otázky moderního zobrazování mozkových nádorů. Jistě se mnou budete souhlasit, že akce proběhla velmi úspěšně. Jak veřejné, tak kuloární diskuse stály za to. Vřelý dík patří ústeckému organizačnímu týmu vedenému Mílou Dernerem a agentuře Eurokongres.

Co nás čeká příští rok?

  • již teď se těším na shledání na dvou odborných schůzích:
    • 16.2.2012, ÚVN: baze lební; nevaskulární intervence na páteři.
    • 22.11.2012, Homolka: novinky v zobrazování bílé hmoty, neurodegenerativních a metabolických onemocnění; léčba mozkových aneuryzmat.
  • tak, jak jsme se dohodli na plenární schůzi, zaplatíme stejnou výši příspěvků, tj. 150,00 Kč.

A co rok přespříští?

  • V. český neuroradiologický kongres, a to tradičně v říjnovém termínu; režie se ujali Střešovičtí, tedy Tomáš Belšan a František Charvát


Mnoho pozdravů z Hradce Králové

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Předseda výboru ČNRS