Zápis ze schůze výboru ČNRS ze dne 27.2.2014

Místo konání: seminární místnost výukového centra ÚVN Praha, Střešovice
Přítomni: Eliáš, Belšan, Mechl, Derner, Žižka, Heřman (revizní komise)
Omluveni: Vymazal, Charvát

 1. Volba nového výboru Společnosti, revizní komise:
  Předseda: Eliáš
  Místopředseda: Mechl
  Vědecký sekretář: Belšan
  Pokladník: Charvát
  Členové výboru: Vymazal, Žižka, Derner

  Výbor žádá prof. Heřmana, aby se spojil s ostatními členy revizní komise (Janoušková, Ferda) a oznámil výsledek volby předsedy RK.
  Sekretariát : Romana Březinová, RDG klinika, FN Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové, 50005
 2. Příští kongres, podzimní odborná schůze
  Mechl oznamuje, že příští kongres v roce 2015 se bude konat ve Zlíně, hlavním organizátorem bude tamní pracoviště v čele s Jiřím Tesařem, brněnští s organizací pomohou. Další kongres (2017) se bude posléze konat v Brně. Organizátorem bude Bohunická klinika. Výbor souhlasí.
  Podzimní odborná schůze - 13. 11. 2014 Brno - Bohunice. Prof. Eliáš dodá členům výboru a revizní komise témata proběhlých kongresů a schůzí od roku 2009.
 3. Nový výbor opakovaně diskutoval otázku vstupu Společnosti do Evropské organizace, o vstupu nerozhodnuto, výhody členství nepřevažují náklady na něj.
 4. Zhodnocen průběh aktuální schůze - účastnilo se 28 kolegů, což je v poslední době standardem. Tak, jak bylo následně diskutováno po internetu (prof. Žižka, Doc. Mechl), panuje souhlas s tím, že nejen na kongresech, ale i na odborných schůzích budeme uplatňovat mezioborový přístup a zvát kolegy ze spřátelených disciplín, což jistě může přispět ke zvýšení atraktivity. Občerstvení uhradíme z prostředků Společnosti.

Zapsal: Eliáš