Cesta: Akce > Domácí

XXIII. zasedání MR sekce Harrachov 2019

Pořadatel: MR sekce RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno-Bohunice
Koordinátor: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Termín: 20.-21.3.2019
Příjezd účastníků: je možný od úterý 19.3. a registrace bude otevřena 20.3. od 10:00 hodin.
Místo: Harrachov - hotel Sklář
Organizační zajištění: Contour s.r.o., Jana Řehořová, tel.: 602 386 684, e-mail: countour@volny.cz nebo info@agenturacontour.cz
 

PROGRAM

 Středa 20.3.2019
 od 10.00 Registrace
 12.00 - 12.30
 Oběd
13.00 - 13.10
Zahájení, zpráva o činnosti MR sekce
 Marek Mechl, Jan Žižka, Jaroslav Tintěra, Luděk Klzo, Jiří Tesař, Josef Vymazal
13.15 - 15.00
Vzdělávací blok věnovaný památce Davida Horáka
 Je libo spinové nebo gradientní echo?
 Jan Žižka, Jaroslav Tintěra, Luděk Klzo, Andrea Šprláková
  • spinové versus gradientní echo - teorie, výhody a nevýhody
  • neuroradiologické aplikace
  • muskuloskeletální aplikace
  • abdominální aplikace
 15.00 - 17.15
Přestávka
17.15 - 18.00
Blok sdělení Sekce mladých radiologů
 Cystoidní ložisko mozku v MR obraze
 Jakub Mičaník, Pavla Hanzlíková
 Vysokohorská kazuistika
 Jan Pernický
 Afekce hypofýzy u onkologického pacienta
 Martin Kucbel, Martin Mašek
 Nádory páteřního kanálu
 Tomáš Rohan
18.00 - 19.00
Optimalizace parametrů spinového a gradientního echa: simulace reálného vyšetření na MR konzoli
 Jaroslav Tintěra
  
Čtvrtek 21.3.2019
8.30 - 9.45
Odborná a kazuistická sdělení à 15 min
 Kvantitativní MRI u pacientů s neurologickou a hepatální formou Wilsonovy nemoci
 Monika Dezortová, Artem Leščinskij, Vít Herynek, Radan Brůha, Petr Dušek, Milan Hájek
 Difuzní intraspiongiosní kostní léze - MR versus CT
 J.Neubauer, V.Pospíšil, M.Brůzlová, I. Bradáčkov
 Placenta percreta v obraze MRI
 Pavla Hanzlíková, David Matura
 Princip a klinické aplikace MR neurografie periferních nervů
 Ibrahim I., Tintěra J., Beran J., Humhej I., Škoch A., Rolencová E., Flusserová V., Juhaňáková M., Podzemská L., Brzák M., Nagy M., Hájek M.
 Technologie 3D tisku dostupná v IKEM a možnosti jejího využití
 Jan Rydlo, Milan Bergman, Petr Raška, Milan Hájek
 9.45 - 10.15
Přestávka
 10.15 - 11.30
Odborná a kazuistická sdělení à 15 min
 Význam MR zobrazení tenzoru difuze krční míchy pro predikci progrese onemocnění u pacientů s klinicky izolovaným syndromem
 M. Keřkovský, M. Dostál, J. Stulík, P. Praksová, Y. Benešová, M. Hulová, J. Bednařík, A. Šprláková-Puková, M. Mechl
 MR kompatibilní ergometry a jejich použití
 Šedivý P, Rydlo J, Dezortová M, Drobný M, Hájek M.
 Celotělová MR, zobrazení u dětských pacientů s predispozičními syndromy k nádorovým onemocněním
 Kynčl M., Zápotocký M., Sumerauer D., Svatá Z
 Srovnání mřížkové Boltzmannovy metody matematického modelování toku s daty naměřenými na MR in vitro
 Radek Galabov, Jaroslav Tintěra, Jan Rydlo, Radek Fučík, Petr Pauš, Pavel Eichler, Radek Chabiniok
 Prospektivní multiparametrické MR sledování změn hyalinní chrupavky kolenního kloubu po implantaci biologického implantátu na bázi kolagen I
 Andrea Šprláková - Puková, Jaroslav Tintěra, Alena Štouračová, Petr Vališ, Martin Repko
12.00
 Oběd
  
Začátek: 20.3.2019 od 12.00 hod.
Ukončení: 21.3.2019 ve 12.00 hod. 
 

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Registrační poplatky
při platbě do 31.1.2019při platbě po 31.1.2019
pro členy MR sekce RS ČLS JEP
 900 Kč / 36 EUR
 1.200 Kč / 48 EUR
nečlen
 1.500 Kč / 60 EUR
 1.800 Kč /72 EUR
ostatní
 2.200 Kč / 88 EUR
 


UBYTOVÁNÍ V HOTELU SKLÁŘ

 jednolůžkový pokoj
1.900 Kč / 76 EUR / noc
 jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji
1.080 Kč / 43 EUR / noc
 jedno lůžko ve třílůžkovém pokoji
870 Kč / 35 EUR / noc
 

PLATBY A STORNOPODMÍNKY ÚČASTI A UBYTOVÁNÍ

Platbu lze provést bankovním převodem nebo on-line platební kartou - viz přihláška.
Platby v EUR ze zahraničí laskavě zasílejte na EUR účet uvedený na přihlášce.
Platbu na místě je třeba domluvit předem s pořádající agenturou.

Zrušit účast a ubytování lze do 20.2.2019. Peníze budou vráceny v plném rozsahu.
Po 20.2.2019 peníze nelze vrátit.


REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ (Kč)
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ (EUR)

AKTIVNÍ ÚČAST