Volby do výboru a revizní komise Radiologické společnosti ČSL JEP 2017

Uživatel, kterému se zobrazila tato stránka má přístupová práva člena RS ČLS JEP a může hlasovat ve volbách do výboru a revizní komise RS ČLS JEP v roce 2017. K hlasování je potřeba ještě uživatelský kód, jehož správnost je možné si ověřit.
Podrobný popis prvního a druhého kola voleb je popsán níže pod čarou. ZDE je odpověď pro členy RS, kteří nemají k dispozici svůj uživatelský kód pro hlasování.

Podle Stanov RS ČLS JEP budou volby do výboru RS ČLS JEP budou probíhat dvoukolovým způsobem.

První kolo (15.7.2017 - 31.8.2017):
Každý registrovaný člen RS ČLS JEP může napsat max. 14 návrhů jmen. Po ukončení prvního kola bude stanoveno 30 kandidátů s nejvyšším dosaženým počtem hlasů, z těchto kandidátů budou sestaveny volební  seznamy pro samostatné volby do výboru a RK v druhém kole.
Věnujte prosím pozornost správnému napsání jména, příjmení a pracoviště kandidáta. Návrhy kandidátů, které ve všech třech sloupcích nebudou souhlasit se skutečností, nebudou započítány, stejně tak budou vyřazeni navržení kandidáti, kteří nejsou členy RS ČLS JEP.

Druhé kolo (1.10.2017 - 30.11.2017):
Bude probíhat výběrem z výsledků kola prvního (30 kandidátů s nejvyšším dosaženým počtem hlasů, seřazených bez ohledu na počet dosažených hlasů v prvním kole podle abecedy příjmení). Volí se zvlášť do výboru (11 členů) a revizní komise (3 členové), přičemž na výběr jsou v obou případech stejní kandidáti (30, zvolených v prvním společném kole). V případě, že daný kandidát zastával v posledních dvou volebních obdobích funkci člena výboru, může nyní kandidovat pouze do RK, a naopak (v souladu se Stanovami RS).
Každý volič může zatrhnout pomocí checkboxu maximálně 11 kandidátů pro výbor a 3 kandidáty pro RK (může zatrhnout i méně), stejného kandidáta můžete zvolit současně do výboru i revizní komise. Členství ve výboru má přednost - pokud bude některý z kandidátů zvolen do výboru i RK, stává se členem výboru a pořadí pod ním se posune o jedno místo.


Výsledky prvního kola voleb do výboru a revizní komise RS ČLS JEP

 

Kandidátka do 2. kola voleb do výboru Radiologické společnosti ČLS JEP

Kandidátka do 2. kola voleb do revizní komise Radiologické společnosti ČLS JEP