Cesta: Novinky

Novinky

Část dokumentů je přístupná pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.


29.10.2017
MR protokoly pro vyšetřování muskuloskeltálního aparátu:
V sekci Výukové materiály - Technika vyšetření byly umístěny prezentace MR protokolů pro vyšetřování muskuloskeletálního aparátu ze čtyř MR pracovišť, které byly prezentovány na na XXI. setkání MR sekce v Harrachově v březnu 2017.
Zájemci o optimalizaci vyštřovacích protokolů zde mohou najít inspiraci pro práci s 1,5T i 3T MR přístroji firem Siemens, Philips a GE.