Cesta: Dokumenty

Stanovisko České radiologické společnosti k problematice přístrojů na operačních sálech

Schváleno na elektronické schůze výboru RS v dubnu 2017.

K navigaci operačních výkonů lze použít v zásadě dvě skupiny přístrojů využívajících rentgenové záření:

  1. Skiaskopicko-skiagrafické přístroje - C ramena využívající standardní konfigurace rentgenka - detektor s případnou možností doplnění o různé typy navigací (neurochirurgická, ortopedická apod.).
    Přístroj musí být ovládán radiologickým asistentem na základě místního radiologického standardu a je vykazován kódem 89201 „Skiaskopie na operačním či zákrokovém sále mobilním C ramenem", á 15 min.
    Do této skupiny patří i tzv. „O-arm" a tzv. „Cone beam CT".

  2. Mobilní CT přístroje využívající rotace rentgenky a zhotovující standardní CT vyšetření. Mohou být celotělové či jen pro určitou oblast (nejčastěji hlavu).
    Přístroj musí být ovládán radiologickým asistentem, indikace vyšetření musí být schválená radiologem, vyšetření musí mít místní radiologický standard a dokumentaci CT vyšetření včetně popisu radiologem. Výkon je vykazován standardními CT kódy 89611 - 89619.