Cesta: Akce > Domácí

krakonosXIV. Krakonošský CT kurz

Pořadatel:
RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Odborný garant:
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Organizační zajištění:
Contour, s.r.o., Jana Řehořová, tel. 602 386 684, email contour@volny.cz nebo info@agenturacontour.cz
Termín:
20. - 22.3.2014
Registrace:
20.3.2014 od 10.00
Místo:
Harrachov - hotel Sklář
 
Téma:
Retroperitoneum, pánev

 Odborný program

 Čtvrtek 20.3.2014
 13.00 - 13.40Zahájení, úvod do diagnostického kvízu
  P. Eliáš, J. Žižka
 13.40 - 14.25
Zobrazovací anatomie retroperitonea - vztah k patologickým procesům
  A. Bílek (Nové Město n. Moravě)
14.30 - 14.55
Zobrazovací anatomie pánve - vztah k patologickým procesům
  H. Mírka (FN Plzeň - Lochotín)
 15.00 - 15.20
Přestávka, občerstvení
 15.20 - 15.45
Postižení nadledvin - diferenciální diagnostika pomocí CT, možnosti ostatních zobrazovacích metod
  L. Ungermann, P. Eliáš (KN Pardubice, FN Hradec Králové)
 15.50 - 16.10
Postižení nadledvin - radiologicky významné endokrinní syndromy
  H. Mírka (FN Plzeň - Lochotín)
 16.15 - 16.45
Přestávka, občerstvení
 16.45 - 17.10
Vrozené anomálie ledvin - nejčastější obrazy při CT vyšetření dospělých
  J. Weichet (Nemocnice Na Homolce - Praha)
 17.15 - 17.35
Hydronefróza, nyfrolithiáza
  P. Dvořák (FN Hradec Králové)
 17.40 - 18.10
Přestávka, občerstvení
 18.10 - 18.40
Zánětlivá postižení ledvin
  P. Hoffmann (FN Hradec Králové)
18.45 - 19.10
Nádory ledvin
  J. Ferda (FN Plzeň - Lochotín)
             
 
 Pátek 21.3.2014
9.00 - 12.00
Praktická cvičení
Pokročilé softwarové aplikace: CT angiografie, virtuální endoskopie, volumetrie, vyhodnocení perfúzních parametrů
 12.00 - 13.00
Oběd
 13.00 - 13.25
Diferenciální diagnostika ložiskových postižení ledvin pomocí CT - jak já na to
  P. Dvořák (FN Hradec Králové)
 13.30 - 13.45
Diferenciální diagnostika cystických lézí ledvin - možnosti UZ a MR
  M. Mechl (FN Brno - Bohunice)
 13.50 - 14.10
Cévní postižení retroperitonea
  J. Ferda (FN Plzeň - Lochotín)
 14.15 - 14.45
Přestávka, občerstvení
 14.45 - 15.10
Mimocévní postižení retroperitonea
  M. Mechl (FN Brno - Bohunice)
 15.15 - 16.10
Postižení pánve - patologické nálezy, vztah CT a MR
  J. Ferda (FN Plzeň - Lochotín)
16.15 - 16.40
Využití PET/CT u onemocnění urogenitálního traktu a retroperitonea
 E. Ferdová (FN Plzeň - Lochotín)
 16.45 - 17.15
Přestávka, občerstvení
 17.15 - 17.35
Retroperitoneální a pánevní trauma
  J. Beran (IKEM Praha)
 17.40 - 18.00
Specifika CT vyšetření retroperitonea a pánve u dětí, vztah k UZ a MR
  M. Kynčl (FN Motol)
 18.05 - 18.20
Přestávka, občerstvení
 18.20 - 18.45
Retroperitoneum a pánev - intervence pod CT kontrolou
  P. Hoffmann (FN Hradec Králové)
 18.50 - 19.20
Vyhodnocení diagnostického kvízu, zakončení kurzu
  J. Žižka, Krakonoš, P. Eliáš (FN Hradec Králové, Krkonoše)
 
 
Registrační poplatky:
zaplacený do 31.1.2014 (včetně) - 3.800 Kč
zaplacený po 31.1.2014 - 4.200 Kč

Platby a stornopodmínky účasti a ubytování:
Pokud nebude platba provedena do 5. 3. 2014, bude účast a ubytování zrušeno.
Platbu lze provést bankovním převodem nebo on-line platební kartou - viz přihláška.
Platbu na místě je třeba domluvit předem s pořádající agenturou.
Zrušit účast a ubytování lze do 5. 3. 2014. Peníze budou vráceny v plném rozsahu.
Po 5.3.2014 peníze nelze vrátit.
 
Ubytování:
Jednolůžkový pokoj - 1.500,- Kč/noc.
Jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji 1.000,- Kč/noc.
Jedno lůžko ve třílůžkovém pokoji 850,- Kč/noc.
Kapacita kurzu je 200 účastníků.
Kapacita ubytování je limitována 140 pokoji.
 
ON-LINE  PŘIHLÁŠKA