Cesta: Akce > Domácí

VIII. Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii 2018

Termín kurzu: 7. června 2018, FN Motol, Praha
Místo:
velká posluchárna ředitelství FN v Motole
Odborný garant:
Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

Vážení, zveme Vás na VIII. motolský den, který bude letos věnován zobrazením a diagnostice ledvin novorozenců a kojenců.

S přednáškou týkající se ultrazvukových technik vyšetření, možností a nálezů za různých vyšetřovacích podmínek, stejně jako využití UZ u různých typů onemocnění (včetně nádorů, infekcí ledvin, malformací a traumat), možnosti kontrastní látky pro UZ vystoupí Michael Riccabona, profesor oddělení dětské radiologie univerzitní nemocnice v Gratzu, uznávaný mezinárodní expert v této problematice zobrazení se zkušenostmi s klasickými i nejnovějšími metodami zobrazení ledvin u dětí, autor mnoha publikací i aktuální knižní verze Pediatrické urogenitální radiologie.

Se sdělením na téma indikací magnetické rezonance při onemocnění ledvin u dětí vystoupí Erika Rubesova, profesorka Lucile Packard Children's Hospital ze Stanfordu.
Tento mezinárodní tým předních odborníků doplní přednášky lékařů týmu dětské radiologie Kliniky zobrazovacích metod a Kliniky dětské chirurgie 2.LF UK a FN v Motole s prakticky zaměřenými tématy postihujícími problematiku denní praxe radiodiagnostika na poliklinice i ve fakultní nemocnici. Témata pokryjí problematiku zobrazení močového traktu při mikční cystouretrografii (MCUG), klasifikaci a specifika diagnostiky hydronefrózy u novorozenců, nálezy a indikovaná vyšetření u infekcí ledvin.
Součástí budou i aktuální up-to-date guidlines a doporučení pro jednotlivá zobrazení a indikační skupiny.
V neposlední řadě se můžeme společně těšit i na přednášku profesora Stanislava Tůmy, dlouholetého přednosty Kliniky zobrazovacích metod v Motole, věnovanou tématu 100. let výročí narození významných českých dětských lékařů, pediatrických radiologů prof. MUDr. Antonína Rubína, Dr.Sc. a doc. MUDr. Oldřicha Šnobla, Dr.Sc.

Těšíme se na osobní setkání s Vámi

Za kolektiv fakulty motolského dne

Martin Kynčl, Ph.D.
dětská část KZM
2.LF UK a FN v Motole
martin.kyncl@fnmotol.cz
2 2443 8100


PROGRAM

 7.6.2018
 8.00 - 9.55
 Registrace účastníků
 10.00 - 10.05
Zahájení
 Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
 Prof. MUDr. Roček, CSc., Prof. Rubešová
 10.05 - 10.15
100. výročí narození prof. Rubína a doc. Šnobla
 Prof. MUDr. Tůma, CSc.
 10.15 - 11.00Ultrasound for pediatric kidney imaging - is still the major imaging method?
 prof. Riccabona
11.05 - 11.30
MCUG - provedení, indikace, terminologie
 dr. Holubová, dr. Maslava, dr. Ptáčková, dr. Starková
11.35 - 12.00
Hydronefróza-terminologie a vyšetřovací algoritmus z pohledu radiologa
 dr. Popelová
12.05 - 12.30
Kvíz
 12.30 - 13.00
 Občerstvení
 13.00 - 13.30
Zobrazovací metody pro diagnostiku ledvin u novorozence
 prof. Rubešová
 13.35 - 14.00
Infekce ledvin - vyšetřovací algoritmus
 dr. Kynčl
 14.05 - 14.30
Hydronefróza - terminologie a poznámky pohledu urologa
 dr. Trachta
 14.35 - 15.00
Kvíz
 15.00 - 15.05
Závěr
 15.05 - 15.30
Plenární schůze Sekce pediatrické radiologie ČRS JEP
Program ke stažení ve formátu PDF pdf

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Včasný (do 30.4.2018) - 1.200,- Kč*
Pozdní (od 1.5.2018) - 1.400,- Kč*
Na místě (dne 7.6.2018) - 1.600,- Kč*
*
Ceny jsou včetně DPH.

Registrační poplatek pro účastníky zahrnuje:

  • vstup na kurz,
  • kongresové materiály,
  • občerstvení o přestávkách.

PLATEBNÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY

Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši, nejpozději do 14 dnů od přihlášení, a to bankovním převodem, nebo vkladem na bankovní účet (na pobočce České spořitelny).

BANKOVNÍ SPOJENÍ

 Název banky:  Česká Spořitelna a.s.
 Adresa banky:  Budějovicka, Praha 4, ČR
 Číslo účtu:  0066055389/0800
 Název účtu:  EUROCONGRESS CENTRE
 IBAN:  CZ05 0800 0000 0000 6605 5389
 BIC:  GIBACZPX
 Zpráva pro příjemce:
 jméno a příjmení
 Podrobnosti k platbě (VS):  20180607

Přijetí platby Vám potvrdíme e-mailem do 14 dnů po připsání platby na účet.

STORNO PODMÍNKY - zrušení registrace

Do 9. května 2018 - bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 400,- Kč.
Od 10. května 2018 - bez náhrady, celková zaplacená částka propadá.

Sekretariát kongresu musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na akci. Odpovídající náhrada bude provedena po akci.
V případě zrušení vaší registrace, prosíme zaslat oznámení na firmu Eurocongress Centre, e-mail eurocongress@grbox.cz.

Eurocongress Centre
Zelenková Ivana
Mobil: +420 777 275 729
e-mail: eurocongress@grbox.cz
www.eurocongress.cz

PŘIHLÁŠKA