Cesta: Akce > Domácí

VIII. Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii 2018

Termín kurzu: 7. června 2018, FN Motol, Praha
Místo:
velká posluchárna ředitelství FN v Motole
Odborný garant:
Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

VIII. motolský den dětské radiologie bude v dalším ročníku pokračovat ve zvoleném směru pojetí se zaměřením na praktické tipy, didaktičnost a systematické uvažování při indikování zobrazovacích metod, jejich provedení a interpretaci.

Letošním tématem bude zobrazení ledvin u novorozenců a kojenců.

Pro VIII. motolský den pozvání přijali prof. Erika Rubešová z Lucile Packard Children’s Hospital, Stanford, USA a prof. Michael Riccabona, předseda pracovní skupiny pro urogenitální trakt ESPR. Zaměříme se na používané metody diagnostického zobrazení (je ultrazvuk stále nejdůležitější zobrazovací metodou ledvin?), probrány budou terminologie a vyšetřovací algoritmy pro novorozeneckou hydronefrózu i pro podezření na infekci ledvin, absces. Probrán bude doporučený postup zobrazení a indikační skupiny pro mikční cystouretrografii (mcug) u dětí. Všechny přednášky od kolektivu motolských dětských radiologů vznikají v aktivní spolupráci klinik a pracovišť související péče univerzitní nemocnice s širokým spektrem nejrůznějších onemocnění ledvin v těchto věkových kategoriích.

Součástí kurzovného budou vstup na přednášky, tištěné vyšetřovací a diferenciálně diagnostické algoritmy probraných témat a nová forma občerstvení.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Včasný (do 30.4.2018) - 1.200,- Kč*
Pozdní (od 1.5.2018) - 1.400,- Kč*
Na místě (dne 7.6.2018) - 1.600,- Kč*
*
Ceny jsou včetně DPH.

Registrační poplatek pro účastníky zahrnuje:

  • vstup na kurz,
  • kongresové materiály,
  • občerstvení o přestávkách.

PLATEBNÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY

Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši, nejpozději do 14 dnů od přihlášení, a to bankovním převodem, nebo vkladem na bankovní účet (na pobočce České spořitelny).

BANKOVNÍ SPOJENÍ

 Název banky:  Česká Spořitelna a.s.
 Adresa banky:  Budějovicka, Praha 4, ČR
 Číslo účtu:  0066055389/0800
 Název účtu:  EUROCONGRESS CENTRE
 IBAN:  CZ05 0800 0000 0000 6605 5389
 BIC:  GIBACZPX
 Zpráva pro příjemce:
 jméno a příjmení
 Podrobnosti k platbě (VS):  20180607

Přijetí platby Vám potvrdíme e-mailem do 14 dnů po připsání platby na účet.

STORNO PODMÍNKY - zrušení registrace

Do 9. května 2018 - bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 400,- Kč.
Od 10. května 2018 - bez náhrady, celková zaplacená částka propadá.

Sekretariát kongresu musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na akci. Odpovídající náhrada bude provedena po akci.
V případě zrušení vaší registrace, prosíme zaslat oznámení na firmu Eurocongress Centre, e-mail eurocongress@grbox.cz.

Eurocongress Centre
Zelenková Ivana
Mobil: +420 777 275 729
e-mail: eurocongress@grbox.cz
www.eurocongress.cz

PŘIHLÁŠKA