Cesta: Akce > Domácí

Sympozium Radiologie hrudníku 2018

Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Datum: 23.-24.4.2018 (začátek v pondělí v 9.00 hod., ukončení v úterý po poledni)
Základní témata: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, plicní intersticium, kazuistiky.
Místo: Hotel Prosper, Čeladná


Program
Pondělí 23.4.2018
 9.00 Zahájení sympozia
 9.05 - 10.30
 HRCT u intersticiálních plicních onemocnění, 30’
 H. Mírka (Plzeň)
 Onemocnění dýchacích cest, 20’
 E. Kočová (Hradec Králové)
 Diferenciální diagnostika intersticiálních plicních změn v praxi, 13’
 M. Heřman, F. Čtvrtlík (Olomouc)
 11.00 - 12.30
 Azbestóza, pleurální hyalinóza, nádory pleury, 20’
 J. Neuwirth (Umea, Hradec Králové)
 Pleurální tekutina, pneumotorax, 20’
 P. Eliáš (Hradec Králové)
 Bránice (brániční hernie, úrazy), 20’
 E. Kočová (Hradec Králové)
 14.00 - 15.30
 Plicní noduly, 20’
 J. Vaňásek (Hradec Králové
 Překvapení na snímku hrudníku před operací tříselné kýly - kazuistika, 10’
 P. Szász, F. Čtvrtlík (Olomouc)
 Vzácné nálezy při CTA plicnice, 10’
 M. Kucbel, M. Mašek (Praha Bulovka)
 Specifické radiologické nálezy u novorozenců a kojenců, 20’
 P. Rejtar (Hradec Králové)
 16.00 - 17.30
 Anatomie mediastina, 20’
 J. Beneš (Praha)
 Nádory mediastina a srdce, 20’
 L. Křikavová (Brno)
 Anatomie a variety tepen a žil hrudníku a jejich obraz na zobrazovacích metodách, 20’
 J. Beneš (Praha)
  
Úterý 24.4.2018
 9.00 - 10.30
 Nová TNM klasifikace nádorů plic, 20’
 J. Neuwirth (Umea, Hradec Králové)
 Příznak siluety, 20’
 P. Eliáš (Hradec Králové)
 Optické iluze v radiologii, 20’
 J. Beneš (Praha)
 11.00 - 12.30
 Případy z praxe dětského radiologa (kazuistiky, se kterými se může potkat každý radiolog), 40’
 P. Rejtar (Hradec Králové)
 Korelace nálezů na prostých snímcích hrudníku a CT. Interaktivní přednáška, 40’
 F. Čtvrtlík (Olomouc)
 12.30 Ukončení sympozia
Test pro účastníky specializačního kurzu Radiologie hrudníku

POPLATKY

Kongresový poplatek

Člen RS ČLS JEP
1.000 Kč
Ostatní
 2.000 Kč
Doprovod
 500 Kč

 

 


Účast v rámci specializačního kurzu Radiologie hrudníku - 1.000 Kč.
Pro absolvování náplně celého specializačního kurzu Radiologie hrudníku je nutné se zúčastnit sympozia ve dvou po sobě následujících letech - poté bude možné provést zápis do indexu.
Součástí kurzu bude (v každém roce) test.

Ubytování

 Hotel Prosper - kapacita vyčerpána
 
 Hotel Miura
 
jednolůžkový pokoj:
2.200 Kč/noc
 dvoulůžkový pokoj:1.300 Kč/noc/osoba

Storno (kongresový poplatek + ubytování)

do 1.4.2018
100%
2.4.-15.4.2018 30%
od 16.4.2018
 0%


POKYNY PRO PLATBU

č. účtu 19-66055389/0800, vedený u České spořitelny, název účtu: Eurocongress centre. Jako VS uveďte 230418, SS obdržíte v konečném potvrzení registrace.
Pro platby ze zahraniční uvádějte IBAN: CZ88 0800 0000 1900 6605 5389, SWIFT: GIBACZPX.

S dotazy týkajícími se registrace se obracejte na: vladislava.svecova (@) fnol.cz

AKTIVNÍ ÚČAST

Aktivní přednášející jsou vítání. Prezentovat lze jak souhrnná sdělení, tak kazuistiky.
Přihlášky k aktivní účasti prosím odešlete do 5.3.2018.

Kapacita akce je vyčerpána