Cesta: Akce > Domácí

Sympozium Radiologie hrudníku 2015

Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Datum: 27.-28.4.2015 (začátek v pondělí v 9.00 hod., ukončení v úterý po poledni)
Základní témata: Záněty (plíce, mediastinum), HRCT, úrazy hrudníku, bránice, plicnice, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí.
Místo: Hotel Prosper, Čeladná

Program
Pondělí 27.4.2015
 9.00 Zahájení sympozia
 9.05 - 10.30
 Základy interpretace HRCT: snížení denzity
 J. Neuwirth (Hr. Králové, Umea)
 Základy interpretace HRCT: zvýšení denzity
 P. Eliáš (Hr. Králové)
 Onemocnění, která by měl radiolog poznat na HRCT
 M. Heřman (Olomouc)
 11.00 - 12.30
 Difuzní intersticiální plicní onemocnění - význam zobrazovacích metod z pohledu klinika
 V. Kolek (Olomouc)
 Nálezy na CT plic u imunokompromitovaných pacientů
 H. Mírka (Plzeň)
 Diferenciální diagnostika u nálezů zastření mléčného
 P. Eliáš, E. Kočová (Hr. Králové)
 14.00 - 15.30
 Omyly na HRCT plic
 J. Brožík (Leicester, Hr. Králové)
 Plicní záněty - rozdělení, obraz
 F. Čtvrtlík (Olomouc)
 Tuberkulóza
 J. Chmelová (Ostrava)
 16.00 - 17.30
 Patologické nálezy v plicním parenchymu při poranění hrudníku
 J. Little, L. Křikavová, T. Nebeský (Brno)
 Úrazy hrudníku (mimo postižení plicního parenchymu)
 Z. Poulová (Hr. Králové)
 Mediastinální linie na snímku hrudníku
 J. Brožík (Leicester, Hr. Králové)
 Diferenciální diagnostika asymetrie transparence plic u dětí
 P. Rejtar (Hr. Králové)
 19.30Společenský večer
  
Úterý 28.4.2015
 9.00 - 10.30
 Obraz CHOPN
 E. Kočová (Hr. Králové)
 CHOPN - význam zobrazovacích metod z pohledu klinika
 V. Kolek (Olomouc)
 Spektrum plicních nálezů u HIV pozitivních
 L. Křikavová, S. Snopková (Brno)
 Sklerodermie
 J. Vaňásek (Hr. Králové)
 11.00 - 12.30
 Vrozené vývojové vady - přehled, nálezy, kvízy
 P. Rejtar (Hr. Králové)
 Korelace nálezů na prostých snímcích hrudníku a CT. Interaktivní přednáška
 F. Čtvrtlík (Olomouc)
 12.30 Ukončení sympozia
Test pro účastníky předatestačního kurzu

CENY

Kongresový poplatek

Člen RS ČLS JEP
1.000 Kč
Ostatní
 2.000 Kč
Doprovod
 500 Kč

 

 


Účast v rámci specializačního kurzu Radiologie hrudníku - 1.000 Kč.
Pro absolvování náplně celého specializačního kurzu Radiologie hrudníku je nutné se zúčastnit sympozia ve dvou po sobě následujících letech - poté bude možné provést zápis do indexu.
Součástí kurzu bude (v každém roce) test.

Ubytování

jednolůžkový pokoj
 1.700 Kč/noc
dvoulůžkový pokoj
 900 Kč/noc
Kapacita hotelu Prosper je již zaplněna.
V omezené kapacitě, 2km od hotelu Prosper: hotel Miura 2.200,- pokoj/noc.

Storno (kongresový poplatek + ubytování)

do 1.4.2015
100%
2.4.-15.4.2015 30%
od 16.4.2015
 0%


POKYNY PRO PLATBU

č. účtu 19-66055389/0800, vedený u České spořitelny, název účtu: Eurocongress centre. Jako VS uveďte 270415, SS obdržíte v konečném potvrzení registrace.
Pro platby ze zahraniční uvádějte IBAN: CZ88 0800 0000 1900 6605 5389, SWIFT: GIBACZPX.

S dotazy týkajícími se registrace se obracejte na: vladislava.svecova (@) fnol.cz

AKTIVNÍ ÚČAST

Aktivní přednášející jsou vítání. Prezentovat lze jak souhrnná sdělení, tak kazuistiky.
Přihlášky k aktivní účasti prosím odešlete do 8.3.2015.

Kapacita akce je naplněna