Cesta: Akce > Domácí

Specializační kurz magnetické rezonance

Určeno pro lékaře v předatestační přípravě
Místo akce: Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV Praha, pavilon H - přízemí, (Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10)
Přihlašování: http://specializace.lf3.cuni.cz/registrace
Termín: 22.4. - 23. 4. 2020
Garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. RDG klinika FNKV 3. LF UK Praha

Program

 22.4.2020
 8.00Zahájení
 Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
8.00 - 9.30
Principy MR
 MUDr. Jiří Weichet, Ph.D.
9.30 - 9.40
 Pauza
9.40 - 11.00
MR páteře: degenerativní změny, záněty, tumory
 MUDr. Jiří Weichet, Ph.D.
11.00 - 11.45
Gadoliniové kontrastní látky
 MUDr. Michal Holešta
 11.45 - 12.30
 Oběd
 12.30 - 15.00
Základní patologické nálezy na mozku
 Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
 15.00 - 15.10
 Pauza
 15.10 - 15.40
MR prsů
 MUDr. Josef Bárta
15.40 - 16.30
MR kolenního kloubu
 Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
  
 23.4.2020
 8.00 - 8.45
MR ramenního kloubu
 MUDr. Jiří Weichet, Ph.D.
 8.45 - 10.15
MR jater a hepatobiliárního traktu
 Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
10.15 - 10.30 Pauza
10.30 - 11.15
MR srdce
 MUDr. Jiří Weichet, Ph.D.
 11.15 - 12.15
MR prostaty
 MUDr. Michal Holešta
12.15 - 13.00
 Oběd
13.00 - 14.00
MR gynekologických orgánů
 Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
 14.00 - 14.45MR rekta a dna pánevního
 MUDr. Jiří Weichet, Ph.D.
 14.45 - 15.45MR krku: indikace a patologické nálezy
 MUDr. Michal Holešta
15.45 - 16.15
 Test